FUNDUSZE EUROPEJSKIEEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: R-GOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa)

Tytuł projektu: Optymalizacja procesów biznesowych firmy R-GOL Sp. z o. o. (dawniej R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa) poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

Projekt polega na wdrożeniu rozwiązań informatycznych służących do optymalizacji procesów wewnątrz firmy, rozwoju działań internacjonalizacyjnych jak i usprawnienia przepływu informacji z Klientami. Elementem uzupełniającym projektu będą działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach realizacji projektu.

Cele projektu:
- Poprawa konkurencyjności na rynku,
- Obniżenie kosztów działalności,
- Ochrona środowiska naturalnego,
- Budowa/rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent: zwiększy zatrudnienie, wdroży systemy TiK dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzi zmiany organizacyjno-procesowe, przeszkoli pracowników w zakresie wykorzystania nowych rozwiązań TiK, zrealizuje działania informacyjno-promocyjne, usługi doradcze i informatyczne.

Wartość projektu: 1 083 994, 08 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 881 295,89 PLN
Wartość dofinansowania: 617 907,12 PLN

Dotacja