Zgłaszanie naruszeń


Witamy na stronie przeznaczonej do anonimowego zgłaszania problemów dotyczących naruszeń wewnętrznych w R-GOL. Dbamy o wysokie standardy uczciwości, zgodności z przepisami oraz bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich podejrzeń dotyczących naruszeń wewnętrznych, które mogą mieć miejsce w naszej organizacji.Procedura Zgłaszania:


  1. Wejdź do Systemu Sygnalistów: Możesz zalogować się do naszego systemu sygnalistów, korzystając z bezpiecznego linku: ZGŁOŚ NARUSZENIE.

  2. Wypełnij Formularz: W systemie znajdziesz formularz, który należy wypełnić niezbędnymi informacjami dotyczącymi naruszenia oraz załączyć odpowiednią dokumentację.

  3. Zachowaj Anonimowość: Proces zgłaszania jest w pełni anonimowy. Twoja tożsamość pozostanie poufna, a informacje będą traktowane w sposób dyskretny.

  4. Otrzymaj Unikalny Identyfikator: Po przesłaniu zgłoszenia pojawi się unikalny identyfikator raportu, który należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zapisując identyfikator możesz zalogować się i ponownie otworzyć raport przy użyciu identyfikatora raportu. Pozwala to na rozpoczęcie anonimowego dialogu, wysłanie dalszej dokumentacji i udzielenie odpowiedzi na pytania wyjaśniające od zespołu administratorów. Twoja firma zachęca sygnalistę do regularnego logowania się po przesłaniu zgłoszenia, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania uzupełniające.