Fundusz Europejski PARP


Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia POPW.01.05.00 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt realizowany w ramach Działania: POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku i znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Otrzymane bezzwrotne wsparcie Spółka będzie mogła przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

Wartość projektu: 220 979,31 PLN
Wkład Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 220 979,31 PLN