Podmínky věrnostního programu R-Team


1. OBECNÁ USTANOVENÍ


  1.1. Tyto předpisy programu R-Team (dále jen "Předpisy") definují zásady, rozsah a podmínky účasti ve věrnostním programu R-Team.

  1.2. Pořadatelem programu R-Team (dále jen "Program") je společnost R-GOL s.r.o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon, komanditní společnost), Górka 3D, 14-100 Ostróda, IČO: 741-213-29-44, KRS 00001034546, dále jen "Pořadatel".

  1.3. Program se provozuje pod názvem R-Team (dále jen "Program", "R-Team").

  1.4. Osoba, která se chce zúčastnit Programu (dále jen „Zákazník“ nebo „Účastník“), se připojí k Programu vytvořením uživatelského účtu v Internetovém obchodě www.R-GOL.com, přijetím souhlasu s účastí v Programu a souhlasem se zasíláním obchodních informací e-mailem a prostřednictvím textových zpráv.


  1.5. Pravidla účasti v programu stanoví tyto předpisy, které budou zveřejněny na webu www.R-GOL.com ("Internetový obchod") a ve stacionárních prodejnách.

  1.6. Registrovaní účastníci budou elektronicky informováni o změnách v předpisech a jejich rozsahu (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Tato oznámení budou zasílána nejméně 7 dnů před nabytím účinnosti nových předpisů. Změny budou zavedeny: aby se přizpůsobily platné právní situaci, aby se zabránilo zneužití, z důvodu bezpečnosti, při zavedení nových technologických řešení v provozu obchodu, za účelem zvýšení ochrany soukromí zákazníků a za účelem úprav redakčních změn.
2. PRAVIDLA PROGRAMU
  2.1. R-Team je speciální, bezplatný, dobrovolný věrnostní program určený pro všechny zákazníky Internetového obchodu a Kamenných prodejen, kteří si založili účet v Internetovém obchodě www.R-GOL.com a poskytli souhlas s obdržováním obchodních informací skrze email a SMS zprávy. Organizátor si vyhrazuje právo jednotlivé Obchody z Programu kdykoli trvale nebo dočasně vyloučit.

  2.2. Účastník sbírá bonus (dále jen "Bonus") ve výši 10 % hodnoty provedených nákupů při nákupu v internetovém obchodě nebo stacionárních prodejnách, který může použít podle uvedených podmínek.


  2.3. Využití Prémie lze kombinovat s jinou akcí nebo speciální nabídkou Organizátora, pokud to pravidla akce nebo speciální nabídky nevylučují.

  2.4. Na personalizované produkty se nevztahuje možnost snížit jejich cenu pomocí služby Premium.

  2.5. Účet účastníka, který potvrdil svou ochotu využít program R-Team, musí obsahovat požadované osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo). Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout formulář vyplněný potenciálním účastníkem, pokud neposkytne požadované údaje.

  2.6. Účastník, který se přihlásí do Programu v Kamenné prodejně, si automaticky vytvoří účet v Internetovém obchodě www.R-GOL.com. Účastník je identifikován na základě jím poskytnutých osobních údajů.

  2.7. Účastníky programu R-Team mohou být dospělé fyzické osoby, které nevedou živnost.


  2.8. Nezletilé osoby starší 13 let se mohou Programu zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonných zástupců.


  2.9. Účastník je povinen dodržovat ustanovení těchto předpisů a nečinit žádné kroky v rozporu s dobrými obchodními zvyklostmi nebo používat účast v programu R-Team pro obchodní účely nebo na úkor Pořadatele. V zvláštnosti nesmí účastník přijmout následující kroky v souvislosti s účastí v programu R-Team:

  • provádět nákupy v internetovém obchodě jménem nebo na účet jiné osoby s využitím Bonusu, na který má nárok účastník,
  • provádět obchodní aktivity v souvislosti s účastí v programu R-Team, zejména spojené s opětovným prodejem zboží zakoupeného v internetovém obchodě nebo stacionárních prodejnách s využitím Bonusu,
  • předávat přístup k účtu účastníka v internetovém obchodě třetím stranám za účelem využití Bonusu účastníka.

  2.10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z účasti v programu R-Team, pokud poruší ustanovení těchto předpisů, zejména ustanovení bodu 2.9. výše.3. PRAVIDLA PRO VÝPOČET A VYUŽITÍ BONUSU V PROGRAMU R-Team


  3.1. Zákazníci využívající program R-Team jsou odměněni bonusem ve výši 10 % hrubé hodnoty každého nákupu provedeného ve stacionárních prodejnách R-GOL a v internetovém obchodě www.R-GOL.com s výjimkou dopravních nákladů. Bonus se použije podle uvedených podmínek. Bonus nelze převést na hotovost. Bonus je matematicky zaokrouhlen na celá čísla.


  3.2. Nabytý Bonus lze použít pro další nákupy ve stacionárních prodejnách nebo internetovém obchodě. Bonus se použije ve formě slevy na nákupy, za předpokladu, že sleva nemůže být vyšší než 50 % hodnoty zakoupeného zboží.

  3.3. Pokud je Bonus spočtený na účtu účastníka vyšší než 50 % hodnoty zboží zakoupeného při daném nákupu, zbylý nepoužitý Bonus zůstává na účtu účastníka a lze ho použít pro další nákupy. Pokud je Bonus spočtený na účtu účastníka nižší nebo roven 50 % hodnoty zboží při daném nákupu, může účastník využít celý nabytý Bonus.

  3.4. Pokud je Prémie použita pro transakci, ve které Účastník nakupuje více produktů, bude úměrně rozdělena mezi produkty a úměrně sníží cenu každého produktu.

  3.5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy pro Účastníky činí 60 dnů.

  3.6. V souvislosti s bodem 3.5. výše bude Prémie z dané transakce započtena 60. den - počínaje prodejem uskutečněným v dané transakci. Za realizaci prodeje se považuje datum fiskalizace prodeje v rámci dané transakce. Fiskalizace prodeje probíhá před odesláním nebo vydáním zboží Účastníkovi – v den vystavení Dokladu o nákupu v souladu s Pravidly.

  3.7. Účastník může využít Prémii z dané nákupní transakce do 90 dnů ode dne připsání Prémie. Po výše zmíněném termínu bude získaná Prémie smazána, což však nemá vliv na Prémie získané z následných transakcí.

  3.8. Veškeré informace o zůstatku na účtu a naúčtované Prémii jsou dostupné po přihlášení, přechodem na záložku „Můj účet“ a následně „Cashback“ v Internetovém obchodě nebo u zaměstnanců Kamenných prodejen.

  3.9. Při nákupech v Kamenných prodejnách je Účastník ověřován na základě osobních nebo kontaktních údajů, pokud výsledek ověření nevzbuzuje oprávněné pochybnosti.

  3.10. V případě vrácení zboží z transakce, při které byla uplatněna Prémie, bude na účet Účastníka opět připsána hodnota Prémie za vrácené zboží.

  3.11. V případě vrácení zboží z transakce, při které byla na účet daného Účastníka připsána Prémie, bude připsaná Prémie snížena o hodnotu vyplývající z hodnoty vráceného zboží.

  3.12. Pro využití Programu v nákupním košíku musí být Účastník přihlášen ke svému účtu. Za účelem využití získané Prémie při nákupu v Internetovém obchodě si Účastník při nákupu vybere v nákupním košíku možnost „Používám R-Team“, což způsobí – pokud má Účastník připsanou Prémii na účtu Účastníka - příslušné snížení ceny zboží v košíku a zboží, na které se vztahuje akce, která je spojena s Prémií.

  3.13. Pro využití Bonusu ve stacionární prodejně musí účastník před nákupem informovat prodávajícího o své účasti v programu a o své ochotě využít Bonus.

  3.14. Pokud byl Bonus na účtu účastníka nabyt nebo použit v rozporu s předpisy, má Pořadatel právo zrušit část nebo celý nabytý Bonus, o čemž bude účastník informován.


  3.15. Pro účastníky Programu R-Team jsou organizovány dočasné akce (např. násobení Prémií, další bezplatné položky k nákupům atd.). Podrobnosti dočasných nabídek (doba platnosti a zásady) budou komunikovány na stránkách www.R-GOL.com po přihlášení v záložce „Akce a slevy“ a v Kamenných prodejnách.

  3.16. Organizátor může také informovat Účastníka Programu o dočasných akcích (zejména těch dostupných na velmi krátkou dobu) také e-mailem nebo zasláním SMS zprávy.

  3.17. Organizátor může dle vlastního uvážení a za podmínek stanovených samostatně Organizátorem zasílat speciální akce vybraným Účastníkům Programu, kteří souhlasili se zasíláním obchodních informací.
4. OSOBNÍ ÚDAJE


  4.1. Poskytování osobních údajů Účastníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro účast v programu věrnostního programu R-Team. Nedostatek údajů vám zabrání účastnit se výše uvedených aktivit. Poskytování data narození je dobrovolné a neovlivní možnost přihlášení k programu věrnostního programu R-Team.

  4.2. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR". Správcem osobních údajů účastníka programu je pořadatel programu. S datovým správcem můžete kontaktovat následujícím způsobem: e-mailem - zasláním zprávy na e-mailovou adresu: [email protected] nebo telefonicky na číslo +420 555 508 648.

  4.3. Správce dat jmenoval inspektora pro ochranu údajů, který může být kontaktován ve věci zpracování osobních údajů zákazníka. Kontakt na inspektora pro ochranu údajů: [email protected].

  4.4. Údaje účastníka jsou shromažďovány během registrace v elektronickém formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození). Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě GDPR pro následující účely:

  • provádění smlouvy o prodeji a udělování bonusů, udržování uživatelského účtu v internetovém obchodě R-GOL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR;
  • plnění zákonných povinností spojených se správcem, zejména daňových nebo účetních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
  • zasílání obchodních informací o produktech nebo službách správce elektronicky (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR - souhlas);
  • prosazování legitimního zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívajícího v provozování programu věrnostního programu R-Team, vedení sporů nebo obraně proti nárokům, pro statistické a analytické účely a pro účely kontaktu. Rádi bychom vás také informovali, že pro marketingové účely mohou být v některých případech osobní údaje profilovány za účelem poskytování účastníkovi přizpůsobených marketingových informací, což je také náš legitimní zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

  4.5. Údaje účastníka nebudou předávány třetí straně. Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, se vypočítává na základě následujících kritérií: právní předpisy, které mohou zavázat pořadatele ke zpracování údajů po určitou dobu; doba nezbytná pro ochranu zájmů pořadatele; doba nezbytná pro poskytování služeb a potřebnou podporu účastníkovi; doba, na kterou byl udělen souhlas.

  4.6. častník programu má právo na přístup, aktualizaci a opravu svých osobních údajů. Účastník programu má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, požádat o jejich odstranění od pořadatele, námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu správce, právo na omezení zpracování a právo na žádost o přenos údajů. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů prováděných na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.


  4.7. K vykonání výše uvedených práv by měl účastník kontaktovat správce pomocí uvedených kontaktních údajů a informovat ho, jaké právo a v jakém rozsahu chce vykonat.

  4.8. Účastník programu je povinen oznámit pořadateli každou změnu svých osobních údajů uvedených ve registračním formuláři. Pokud tak neučiní, pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo nedostatek informací o aktuálních akcích určených pro účastníky programu, pokud se nejedná o neposkytnutí oznámení o změně osobních údajů nezbytných k poskytnutí těchto informací.


  4.9. Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem, a to i formou profilování. Automatizované rozhodování bude probíhat dle zásad analýzy návštěvnosti Uživatelů webových stránek za účelem personalizace obsahu a poskytovaných reklam a analýzy návštěvnosti našich webových stránek. Důsledkem takového zpracování bude lepší přizpůsobení obsahu Uživateli, včetně zobrazovaných reklam, materiálů či doporučení pro preference nebo zájmy Uživatele.

  4.10. V případě pochybností o správnosti zpracování osobních údajů správcem má účastník právo podat stížnost u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, Varšava).


  4.11. Příjemci údajů účastníka programu budou subjekty poskytující podpůrné služby správci, se kterými byly uzavřeny smlouvy o svěření zpracování údajů (včetně právní podpory, IT, marketingových aktivit).
5. UKONČENÍ PROGRAMU, ODSTOUPENÍ Z ÚČASTI V PROGRAMU


  5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli během trvání programu pozastavit nebo ukončit program, přičemž však budou respektována práva nabytá účastníkem.

  5.2. V případě uzavření nebo ukončení Programu bude zablokována možnost načítání Prémií na všech Kartách a účtech Účastníka, čímž nebude dotčeno právo Účastníka využít Prémie již získané na jeho účtu do 90 dnů ode dne připsání Prémie.


  5.3. V případě ukončení nebo pozastavení programu je pořadatel povinen umístit vhodné informace na webu www.R-GOL.com, v kamenných prodejnách R-GOL a informovat účastníky e-mailem.

  5.4. Skutečnost, že program byl ukončen nebo pozastaven pořadatelem, neopravňuje účastníka k nároku na vyplacení hodnoty zakoupeného bonusu hotově od pořadatele.

  5.5. Odstoupení z účasti v Programu se provádí odvoláním souhlasu se zasíláním obchodních informací (zaslaných e-mailem stejně jako SMS zprávou), což bude mít za následek nepřipisování nových bodů za nákup s možností využití zbývajících bodů po dobu trvání jejich platnosti v souladu s pravidly uvedenými v bodě 5.2.

  5.6. Uzavření účtu znamená vzdání se uplatnění získaných Prémií.


6. POSTUP PŘI REKLAMACI  6.1. Účastník má právo podat reklamaci v souvislosti s provedením ustanovení pravidel, zejména pokud jde o udělené bonusy nebo provedení slevy.


  6.2. Reklamace musí být podána do 30 dnů ode dne, kdy vznikly okolnosti, které ji odůvodňují. Reklamaci lze zaslat poštou, kurýrem, osobně na kancelář pořadatele nebo e-mailem na adresu: [email protected].

  6.3. Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu osoby podávající reklamaci, datum, popis a důvod reklamace a očekávání účastníka týkající se řešení problému.


  6.4. Reklamace se řeší do 14 dnů od data jejich přijetí pořadatelem. Stěžovatelé jsou písemně informováni nebo na žádost zákazníka e-mailem o vyřízení reklamace.

  6.5. Neuznání reklamací v reklamačním řízení nebo uplynutí lhůty uvedené v bodě 6.2. neporušuje právo Zákazníka domáhat se těchto nároků u všeobecného soudu.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  7.1. Pokud nejsou v pravidlech upraveny, uplatňují se ustanovení polského práva, zejména zákon č. 1964/1964 Sb., občanský zákoník (Sbírka zákonů 1964.16.93, ve znění pozdějších změn).


  7.2. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s uplatňováním pravidel budou řešeny příslušným soudem v souladu s obecně platnými ustanoveními.


  7.3.Obsah pravidel je k dispozici všem účastníkům na webu www.R-GOL.com, v kamenném obchodě a na kanceláři pořadatele.

  7.4.Vybrání vhodného souhlasu zákazníkem na registračním formuláři dostupném v kamenném obchodě nebo připojení se k programu prostřednictvím webu www.R-GOL.com znamená přijetí podmínek těchto pravidel a povinnost jich dodržovat.


  7.5. Pořadatel programu nenese odpovědnost za následky nesprávného vyplnění registračního formuláře zákazníkem.


  7.6. Tato pravidla platí od 20.06 2024.
Předchozí verze pravidel týmu R-Team platná do 19.06.2024 se nachází zde -> Archivní pravidla týmu R-Team.