Hlášení porušení


Vítejte na stránce určené pro anonymní hlášení interních porušení v R-GOL. Dodržujeme vysoké standardy integrity, souladu s předpisy a bezpečnosti našich zaměstnanců a partnerů. Vyzýváme vás k hlášení jakýchkoli podezření na interní porušení, která mohou nastat v naší organizaci.Postup při hlášení:


  1. Přístup do systému pro oznamovatele: Do našeho systému pro oznamovatele se můžete přihlásit pomocí zabezpečeného odkazu: HLÁSIT PORUŠENÍ.

  2. Vyplnění formuláře: V systému najdete formulář, který je třeba vyplnit potřebnými informacemi o porušení a přiložit odpovídající dokumentaci.

  3. Zachování anonymity: Proces hlášení je zcela anonymní. Vaše totožnost zůstane důvěrná a informace budou zpracovány diskrétně.

  4. Získání jedinečného identifikátoru: Po odeslání hlášení se zobrazí jedinečný identifikátor hlášení. Ujistěte se, že jej uložíte a uchováte na bezpečném místě. Uložením identifikátoru se můžete přihlásit a znovu otevřít hlášení pomocí identifikátoru. To vám umožní zahájit anonymní dialog, posílat další dokumentaci a odpovídat na objasňující otázky od týmu administrátorů. Vaše společnost vyzývá oznamovatele, aby se po odeslání hlášení pravidelně přihlašovali a odpovídali na doplňující otázky.