DŮVĚRA A BEZPEČNOST


Tyto Zásady ochrany osobních údajů vymezují pravidla pro shromažďování a další úkony uchování a zpracování osobních údajů získaných od našich Uživatelů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zpracování vedenéR-GOL Sp. z o. o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)(“Společnost”, “správce údajů”, “my” nebo “nás”) se sídlem 14-100 Ostróda, Górka 3D, NIP (tax ID): 741-213-29-44, KRS (Identifikační číslo): 0001034546 a vchází v platnost v našem on-line obchodě na: www.R-GOL.com, www.R-GOL.net a R-GOL.com mobilní aplikace.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Rádi bychom vás informovali, že správcem vašich osobních údajů je R-GOL Sp. z o. o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.), se sídlem Ostróda, Górka 3D (14-100). Společnost jmenovala Správce pro ochranu osobních údajů, který může být kontaktován: na korespondenční adrese: Górka 3D, Ostróda (14-100), e-mailem [email protected].

Pokud používáte naši firemní stránku na Facebooku, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: vaše jméno, příjmení, nebo obecné informace, které veřejně uvádíte na svém profilu. Zpracování dalších osobních údajů vykonává Facebook v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech a podmínkách Facebooku.

Vaše osobní údaje budou uchovány za účelem vytvoření a vedení Zákaznického účtu, vyřízení objednávek z online obchodu R-GOL na základě uzavření a plnění smlouvy podle článku 6 sekce 1 bodu b o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /ES (general data protection regulation / GDPR).

Rádi bychom vás také informovali, že vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů vykonávání našich zákonných povinností (např. vyřizování reklamací, vystavení a uchování daňových dokladů) v návaznosti na článek 6 sekci 1 bod c GDPR.

Pokud nám udělíte samostatný souhlas k zasílání elektronických komerčních sdělení o nových produktech, službách a samostatný souhlas k zasílání marketingových sdělení, použijeme za tímto účelem vámi poskytnutý e-mail v návaznosti na článek 6 sekci 1 bod a GDPR. Rádi bychom vás také informovali, že pokud nám udělíte samostatný souhlas ke zpracování vašich osobních údajů k poskytnutí informací o nabídkách a službách Společnosti telefonicky – zpracujeme vaše osobní údaje v návaznosti na článek 6 sekci 1 bod a GDPR.

Dále můžete odsouhlasit zasílání informací o opuštěném košíku (článek 6 sekci 1 bod a GDPR), potom budou rozhodnutí o vašich osobních údajích provedena automaticky.

Rádi bychom vás také informovali, že pro marketingové účely mohou být v některých případech vaše osobní údaje profilovány za účelem poskytování marketingových informací na míru, což je také náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

Pokud chcete využít možnosti doporučit produkt známému, údaje budou zpracovány za tímto účelem na základě souhlasu v návaznosti na článek 6 sekci 1 bod a GDPR. Rádi bychom vás také informovali, že vaše osobní údaje mohou být zpracovány k odpovědím na dotazy, na základě našeho oprávněného zájmu v návaznosti na článek 6 sekci 1 bod a GDPR. Našim oprávněným zájmem se považuje kontaktování zákazníka.

Dodatečně budou vaše osobní údaje zpracovány na základě v návaznosti na článek 6 sekci 1 bod a GDPR také pro účely průzkumu spokojenosti zákazníka. Našim oprávněným zájmem je v tomto případě sledovat míru spokojenosti za účelem zlepšení služeb nabízených našim zákazníkům.

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu registrace v internetovém obchodě R-GOL. Po jejím uplynutí budou údaje uchovány po nezbytnou dobu určenou k jakýmkoli reklamacím, které mohou nastat. Když existuje souhlas pro právní uchování vašich osobních údajů, data jsou zpracovány až do odvolání souhlasu. V případě vašeho kontaktu budou vaše osobní údaje zpracovány jen na nezbytně dlouhou dobu k odpovědi na vaše dotazy a následně pro případ vyloučení jakýchkoli stížností.

Vaše osobní údaje mohou být odkryty našim zaměstnancům nebo společníkům, stejně jako subjektům poskytujícím nám podporu a zaštítění na základě odsouhlasených služeb (např. doručovací společnosti) a v souladu s uzavřenými smlouvami o osobních údajích. Dále bychom vás rádi informovali, že máte právo od nás požadovat přístup k opravě nebo vymazání vašich osobních údajů, zákaz zpracování (bude možné ho uchovat), právo přenositelnosti údajů (údaje budou zaslány vám, nebo jinému držiteli), právo vznést námitku proti zpracování, právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Pro uplatnění vašich práv (žádosti o přístup k údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitku proti zpracování nebo odvolání souhlasu) nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected] nebo korespondenčně na našem registrovaném sídle: Górka 3D, 14-100 Ostróda, zároveň nás informovat o rozsahu vašeho požadavku.

Vezměte prosím na vědomí, že máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. Poskytnutí Vašich osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné, avšak nezbytné pro realizaci výše uvedených účelů.

Když Uživatel používá naše stránky a mobilní aplikaci (“Stránky”), na serveru se automaticky shromažďují určité anonymní informace, např. IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ zařízení, typ operačního systému, apod. Informace uložené na serveru slouží zejména pro následující účely: pouze technické a pro účely související se správou Stránek, zajištění bezpečnosti Stránek, implementace ustanovení obchodních podmínek, zajištění ustanovení zákona. Kromě toho se tyto informace používají ke shromažďování statistických nebo marketingových informací.

Kromě toho si vyhrazujeme právo zasílat push notifikace obsahující personalizované obchodní informace, slevové kupóny a informace, když objednávka změní svůj stav. Uživatel může tato upozornění v aplikaci kdykoli zakázat. Tyto informace se používají ke shromažďování statistických nebo marketingových informací.

Používáme „cookies“ k zajištění bezpečnosti, přihlašování, přístupu na Stránky, jakož i k poskytování služeb a obsahu přizpůsobeného individuálním potřebám a zájmům našich Uživatelů a pro statistické a marketingové účely. Soubory cookie obsahují informace nezbytné pro správné fungování Stránek. Cookies neobsahují osobní údaje. Zakázání cookies ve webovém prohlížeči Uživatelem může způsobit potíže nebo znemožnit řádné používání Stránek.

Google Analytics – shromažďujeme anonymní statistické údaje o navštívených webových stránkách. Tyto údaje slouží pouze pro statistickou analýzu návštěvnosti našich stránek. Smluvní podmínky týkající se zásad ochrany osobních údajů Google Analytics naleznete na: www.google.com.

Rakuten Advertising je naším partnerem, který na našich stránkách používá cookies. Jejich zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst na této adrese: Services Privacy Policy.

Na našich webových stránkách používáme funkční cookies, které si pamatují a přizpůsobují webové stránky, např. jazykové preference. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval nebo blokoval základní a funkční soubory cookies, což bude mít za následek, že některé části webu nemusí správně fungovat.

Takzvané základní (nezbytné) cookies používáme obecně k tomu, abychom Uživateli umožnili využívat naše služby poskytované elektronicky a zlepšovali kvalitu těchto služeb. Naše používání základních souborů cookies je nezbytné pro správné fungování Stránek. Tyto soubory cookie jsou instalovány zejména za účelem zapamatování si přihlašovacích relací nebo vyplňování on-line formulářů, jakož i pro účely související s nastavením možností ochrany osobních údajů.

Pro účely webové analýzy Správce využívá také nástroj Google Signals, který je rozšířením služeb Google Analytics a umožňuje identifikaci uživatelů pomocí více zařízení. To znamená, že pokud jsou zařízení uživatele s přístupem k internetu připojena k účtu Google uživatele a uživatel si ve svém účtu Google aktivoval možnosti „personalizované reklamy“, může společnost Google generovat zprávy o používání našich webových stránek (zejména na počet Uživatelů používajících různá zařízení), a to i v případě, že Uživatel zařízení změní. Správce v tomto ohledu nezpracovává osobní údaje Uživatelů a zprávy obdržené od společnosti Google neumožňují správci identifikovat jednotlivé uživatele (údaje shromážděné společností Google jsou anonymizované a agregované).

Neohlášené zprávy – vyhrazujeme si právo zasílat neohlášené zprávy osobám, jejichž kontaktní údaje máme a které souhlasily se Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zprávy se budou týkat technických aspektů fungování Stránek (technické zprávy), změn našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů. Tyto zprávy nebudou obsahovat komerční informace. Uživatel může dobrovolně vyjádřit samostatný souhlas se zasíláním na uvedenou e-mailovou adresu, obchodní informace (zasílané elektronicky – e-mailem, newsletterem), o produktech a službách nabízených Společností R-GOL Sp. z o.o. Sp. K, stejně jako informace o produktech a službách nabízených partnery a subjekty s námi spolupracujícími. Uživatel může také souhlas se zasíláním těchto obchodních informací kdykoli odvolat přihlášením se do svého on-line účtu, na webové stránce nebo zasláním e-mailu s příslušnou zprávou na adresu [email protected]

Neneseme odpovědnost za obsah a postupy používané v oblasti ochrany osobních údajů jinými webovými stránkami, jejichž odkazy a internetové adresy jsou na našich stránkách nebo v našich reklamách.

V případě administrativní kontroly ze strany předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů mohou být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, údaje Zákazníka zpřístupněny zaměstnancům Úřadu.

V rámci bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů našich zákazníků jsou všechna soukromá data (odesílaná při registraci, přihlašování a nákupech) zabezpečena silným šifrovacím algoritmem a databáze jsou chráněny proti přístupu třetích stran.

Jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce a na jakékoli významné změny (které se týkají určitých služeb, včetně zaslání e-mailového upozornění informujícího o změnách Zásad ochrany osobních údajů) poskytneme výrazné upozornění.

Máte-li další otázky týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: [email protected]

Změňte nastavení vašich cookies