Podmínky věrnostního programu R-Team
1. OBECNÁ USTANOVENÍ


  1.1. Tyto předpisy programu R-Team (dále jen "Předpisy") definují zásady, rozsah a podmínky účasti ve věrnostním programu R-Team.

  1.2. Pořadatelem programu R-Team (dále jen "Program") je společnost R-GOL s.r.o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon, komanditní společnost), Górka 3D, 14-100 Ostróda, IČO: 741-213-29-44, KRS 00001034546, dále jen "Pořadatel".

  1.3. Program se provozuje pod názvem R-Team (dále jen "Program", "R-Team"):

  1.4. Osoba, která si přeje účastnit se programu (dále jen "Zákazník" nebo "Účastník"), vstoupí do programu vytvořením uživatelského účtu v internetovém obchodě www.R-GOL.com, vybráním souhlasu s účastí v programu a souhlasem s přijímáním obchodních informací (uložení do newsletteru).

  1.5. Pravidla účasti v programu stanoví tyto předpisy, které budou zveřejněny na webu www.R-GOL.com ("Internetový obchod") a ve stacionárních prodejnách.

  1.6. Registrovaní účastníci budou elektronicky informováni o změnách v předpisech a jejich rozsahu (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Tato oznámení budou zasílána nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových předpisů. Změny budou zavedeny: aby se přizpůsobily platné právní situaci, aby se zabránilo zneužití, z důvodu bezpečnosti, při zavedení nových technologických řešení v provozu obchodu, za účelem zvýšení ochrany soukromí zákazníků a za účelem úprav redakčních změn.


2. PRAVIDLA PROGRAMU


  2.1. R-Team je speciálním dobrovolným věrnostním programem určeným pro všechny zákazníky internetového obchodu a stacionárních prodejen, kteří si vytvořili účet v internetovém obchodě www.R-GOL.com a souhlasili s přijímáním obchodních informací (newsletter). Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli trvale nebo dočasně vyloučit jednotlivé prodejny z programu.

  2.2. Účastník sbírá bonus (dále jen "Bonus") ve výši 10 % hodnoty provedených nákupů při nákupu v internetovém obchodě nebo stacionárních prodejnách, který může použít podle uvedených podmínek.

  2.3. Použití Bonusu nelze kombinovat s žádnou jinou akcí nebo speciální nabídkou Pořadatele.

  2.4. Účet účastníka, který potvrdil svou ochotu využít program R-Team, musí obsahovat požadované osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo). Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout formulář vyplněný potenciálním účastníkem, pokud neposkytne požadované údaje.

  2.5. Účastník, který se přihlásí do programu ve stacionárním obchodě, automaticky vytvoří účet v internetovém obchodě www.R-GOL.com a obdrží virtuální kartu programu, která umožňuje jeho identifikaci při nákupu ve stacionárních prodejnách. Účastník může být také identifikován na základě jeho osobních údajů.

  2.6. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu v internetovém obchodě budou odeslány na e-mailovou adresu uvedenou při registraci v elektronické podobě.

  2.7. Účastníky programu R-Team mohou být dospělé fyzické osoby, které nevedou živnost.

  2.8. Nezletilí mohou programu účastnit pouze se souhlasem svých zákonných zástupců.

  2.9. Účastník je povinen dodržovat ustanovení těchto předpisů a nečinit žádné kroky v rozporu s dobrými obchodními zvyklostmi nebo používat účast v programu R-Team pro obchodní účely nebo na úkor Pořadatele. V zvláštnosti nesmí účastník přijmout následující kroky v souvislosti s účastí v programu R-Team:

  • provádět nákupy v internetovém obchodě jménem nebo na účet jiné osoby s využitím Bonusu, na který má nárok účastník,
  • provádět obchodní aktivity v souvislosti s účastí v programu R-Team, zejména spojené s opětovným prodejem zboží zakoupeného v internetovém obchodě nebo stacionárních prodejnách s využitím Bonusu,
  • předávat přístup k účtu účastníka v internetovém obchodě třetím stranám za účelem využití Bonusu účastníka.

  2.10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z účasti v programu R-Team, pokud poruší ustanovení těchto předpisů, zejména ustanovení bodu 2.9. výše.


3. PRAVIDLA PRO VÝPOČET A VYUŽITÍ BONUSU V PROGRAMU R-Team


  3.1. Zákazníci využívající program R-Team jsou odměněni bonusem ve výši 10 % hrubé hodnoty každého nákupu provedeného ve stacionárních prodejnách R-GOL a v internetovém obchodě www.R-GOL.com s výjimkou dopravních nákladů. Bonus se použije podle uvedených podmínek. Bonus nelze převést na hotovost. Bonus je matematicky zaokrouhlen na celá čísla.

  3.2. Nabytý Bonus lze použít pro další nákupy ve stacionárních prodejnách nebo internetovém obchodě. Bonus se použije ve formě slevy na nákupy, za předpokladu, že sleva nemůže být vyšší než 50 % hodnoty zakoupeného zboží.

  3.3. Pokud je Bonus spočtený na účtu účastníka vyšší než 50 % hodnoty zboží zakoupeného při daném nákupu, zbylý nepoužitý Bonus zůstává na účtu účastníka a lze ho použít pro další nákupy. Pokud je Bonus spočtený na účtu účastníka nižší nebo roven 50 % hodnoty zboží při daném nákupu, může účastník využít celý nabytý Bonus.

  3.4. Pokud se Bonus použije pro transakci, při které účastník nakupuje několik výrobků, je proporčně rozdělen mezi výrobky a proporčně snižuje cenu každého nezlevněného výrobku.

  3.5. Bonus z dané transakce lze použít až po 30 dnech ode dne prodeje v rámci této transakce. Datum fiskalizace prodeje v rámci dané transakce se považuje za provedení prodeje. Fiskalizace prodeje probíhá před odesláním zboží nebo předáním účastníkovi - na základě vystavení dokladu o nákupu v souladu s předpisy.

  3.6. Účastník může využít Bonus z dané transakce nákupu do doby 180 dnů ode dne transakce. Po výše uvedeném termínu bude nabytý Bonus smazán, což však neovlivní Bonusy nabyté z následujících transakcí.

  3.7. Veškeré informace o stavu účtu a nabytém Bonusu jsou k dispozici v záložce "Můj účet" v internetovém obchodě nebo od zaměstnanců stacionárních prodejen.

  3.8. Při nákupu ve stacionárních prodejnách je účastník ověřen na základě virtuální karty, kterou má. V případě absence karty může být účastník ověřen na základě jiných údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů), pokud ověření nevzbudí oprávněné pochybnosti.

  3.9. V případě vrácení zboží z transakce, ve které byl Bonus použit, bude účet účastníka opětovně připsán hodnotou Bonusu za vrácené zboží.

  3.10. V případě vrácení zboží z transakce, při které byl Bonus připsán na účet daného účastníka, bude nabytý Bonus snížen o hodnotu odpovídající hodnotě vráceného zboží.

  3.11. Program nelze kombinovat s jinými programy, propagačními kampaněmi nebo slevovými kódy dostupnými k použití v internetovém obchodě a stacionárních prodejnách, a není možné použít různé programy, propagační kampaně nebo další slevové kódy během jedné transakce.

  3.12. Pro použití programu v nákupním košíku musí být účastník přihlášen do svého účtu. Pro využití nabytého Bonusu při nákupu v internetovém obchodě účastník při nákupu vybere možnost "Používám R-Team" v nákupním košíku, což způsobí - pokud je nabytý Bonus na účtu účastníka - odpovídající snížení ceny nezlevněného zboží v košíku.

  3.13. Pro využití Bonusu ve stacionární prodejně musí účastník před nákupem informovat prodávajícího o své účasti v programu a o své ochotě využít Bonus.

  3.14. Pokud byl Bonus na účtu účastníka nabyt nebo použit v rozporu s předpisy, má Pořadatel právo zrušit část nebo celý nabytý Bonus, o čemž bude účastník informován.

  3.15. ro účastníky programu R-Team jsou pořádány dočasné propagační akce (např. zdvojnásobení Bonusu, další dárky ke koupi atd.). Podrobnosti o dočasných nabídkách (platnost a pravidla) budou oznámeny na webu www.R-GOL.com a ve stacionárních prodejnách. Pořadatel může podle vlastního uvážení a za podmínek stanovených samostatně Pořadatelem zasílat vybraným účastníkům programu speciální propagační nabídky, kteří souhlasili s přijímáním obchodních informací. Použití těchto nabídek se koná bez porušení bodů 2.3 a 3.11 předpisů.


4. OSOBNÍ ÚDAJE


  4.1. Poskytování osobních údajů Účastníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro účast v programu věrnostního programu R-Team. Nedostatek údajů vám zabrání účastnit se výše uvedených aktivit. Poskytování data narození je dobrovolné a neovlivní možnost přihlášení k programu věrnostního programu R-Team.

  4.2. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR". Správcem osobních údajů účastníka programu je pořadatel programu. S datovým správcem můžete kontaktovat následujícím způsobem: e-mailem - zasláním zprávy na e-mailovou adresu: [email protected] nebo telefonicky na číslo +420 555 508 648.

  4.3. Správce dat jmenoval inspektora pro ochranu údajů, který může být kontaktován ve věci zpracování osobních údajů zákazníka. Kontakt na inspektora pro ochranu údajů: [email protected].

  4.3. Údaje účastníka jsou shromažďovány během registrace v elektronickém formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození). Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě GDPR pro následující účely:

  • provádění smlouvy o prodeji a udělování bonusů, udržování uživatelského účtu v internetovém obchodě R-GOL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR;
  • plnění zákonných povinností spojených se správcem, zejména daňových nebo účetních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
  • zasílání obchodních informací o produktech nebo službách správce elektronicky (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR - souhlas);
  • prosazování legitimního zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívajícího v provozování programu věrnostního programu R-Team, vedení sporů nebo obraně proti nárokům, pro statistické a analytické účely a pro účely kontaktu. Rádi bychom vás také informovali, že pro marketingové účely mohou být v některých případech osobní údaje profilovány za účelem poskytování účastníkovi přizpůsobených marketingových informací, což je také náš legitimní zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

  4.4. Údaje účastníka nebudou předávány třetí straně. Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, se vypočítává na základě následujících kritérií: právní předpisy, které mohou zavázat pořadatele ke zpracování údajů po určitou dobu; doba nezbytná pro ochranu zájmů pořadatele; doba nezbytná pro poskytování služeb a potřebnou podporu účastníkovi; doba, na kterou byl udělen souhlas.

  4.4. Účastník programu má právo na přístup, aktualizaci a opravu svých osobních údajů. Účastník programu má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, požádat o jejich odstranění od pořadatele, námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu správce, právo na omezení zpracování a právo na žádost o přenos údajů. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů prováděných na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.

  4.5. K vykonání výše uvedených práv by měl účastník kontaktovat správce pomocí uvedených kontaktních údajů a informovat ho, jaké právo a v jakém rozsahu chce vykonat.

  4.6. Účastník programu je povinen oznámit pořadateli každou změnu svých osobních údajů uvedených ve registračním formuláři. Pokud tak neučiní, pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo nedostatek informací o aktuálních akcích určených pro účastníky programu, pokud se nejedná o neposkytnutí oznámení o změně osobních údajů nezbytných k poskytnutí těchto informací.

  4.7. Osobní údaje nejsou používány pro automatizované rozhodování.

  4.8. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v programu může být kdykoli odvolán, což neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však vede k nemožnosti účasti v programu R-Team.

  4.9. V případě pochybností o správnosti zpracování osobních údajů správcem má účastník právo podat stížnost u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, Varšava).

  4.10. Příjemci údajů účastníka programu budou subjekty poskytující podpůrné služby správci, se kterými byly uzavřeny smlouvy o svěření zpracování údajů (včetně právní podpory, IT, marketingových aktivit).


5. UKONČENÍ PROGRAMU, ODSTOUPENÍ Z ÚČASTI V PROGRAMU


  5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli během trvání programu pozastavit nebo ukončit program, přičemž však budou respektována práva nabytá účastníkem.

  5.2. V případě ukončení nebo pozastavení programu bude zablokována možnost hromadění bonusů na všech kartách a účtech účastníků, což však neovlivní právo účastníka na využití bonusů nahromaděných na jeho účtu do 180 dnů od provedení jednotlivých transakcí.

  5.3. V případě ukončení nebo pozastavení programu je pořadatel povinen umístit vhodné informace na webu www.R-GOL.com, v kamenných prodejnách R-GOL a informovat účastníky e-mailem.

  5.4. Skutečnost, že program byl ukončen nebo pozastaven pořadatelem, neopravňuje účastníka k nároku na vyplacení hodnoty zakoupeného bonusu hotově od pořadatele.

  5.5. Odstoupení z účasti v programu probíhá odvoláním souhlasu se zasíláním obchodních informací (newsletter) nebo na žádost zákazníka, po kontaktování kanceláře zákaznického servisu na adrese: [email protected] telefonním číslem: +420 555 508 648. Uzavření účtu zahrnuje rezignaci z používání nahromaděných bonusů.


6. POSTUP PŘI REKLAMACI


  6.1. Účastník má právo podat reklamaci v souvislosti s provedením ustanovení pravidel, zejména pokud jde o udělené bonusy nebo provedení slevy.

  6.2. Reklamace musí být podána do 30 dnů ode dne, kdy vznikly okolnosti, které ji odůvodňují. Reklamaci lze zaslat poštou, kurýrem, osobně na kancelář pořadatele nebo e-mailem na adresu: [email protected].

  6.3. Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu osoby podávající reklamaci, datum, popis a důvod reklamace a očekávání účastníka týkající se řešení problému.

  6.4. Reklamace se řeší do 14 dnů od data jejich přijetí pořadatelem. Stěžovatelé jsou písemně informováni nebo na žádost zákazníka e-mailem o vyřízení reklamace.

  6.5. Nepřijetí nároků v reklamačním řízení nebo uplynutí lhůty uvedené v bodě 6.2 neovlivní právo zákazníka na uplatnění těchto nároků u běžného soudu.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  7.1. Pokud nejsou v pravidlech upraveny, uplatňují se ustanovení polského práva, zejména zákon č. 1964/1964 Sb., občanský zákoník (Sbírka zákonů 1964.16.93, ve znění pozdějších změn).

  7.2. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s uplatňováním pravidel budou řešeny příslušným soudem v souladu s obecně platnými ustanoveními.

  7.3.Obsah pravidel je k dispozici všem účastníkům na webu www.R-GOL.com, v kamenném obchodě a na kanceláři pořadatele.

  7.4.Vybrání vhodného souhlasu zákazníkem na registračním formuláři dostupném v kamenném obchodě nebo připojení se k programu prostřednictvím webu www.R-GOL.com znamená přijetí podmínek těchto pravidel a povinnost jich dodržovat.

  7.5.Pořadatel programu nenese odpovědnost za následky nesprávného vyplnění registračního formuláře zákazníkem.

  7.6.Tato pravidla platí od 2. října 2023.


Předchozí verze pravidel týmu R-Team platná do 01.10.2023 se nachází zde -> Archivní pravidla týmu R-Team.