REKLAMÁCIE

Na všetky tovary ponúkané v našom obchode sa vzťahuje záruka predajcu. Zahŕňa skryté chyby, ktoré vznikli počas výroby. Reklamáciu môžete podať zaslaním tovaru len ako balík späť na našu adresu alebo jeho odovzdaním v niektorom z našich kamenných obchodov.


V oboch prípadoch,prosím, priložte vyplnený reklamačný formulár a kópiu dokladu o kúpe.

Ak chcete podať reklamáciu v niektorom z našich kamenných obchodov – ich zoznam nájdete v dolnej časti záložky kontakt.

Informačnú doložku týkajúcu sa správy osobných údajov na účely posúdenia reklamácie nájdete tu.


ADRESÁT:

R-GOL Sp. z o. (predtým R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)
Bajkalská 5
83104 Bratislava

icon

Lehota na posúdenie reklamácie je 30 dní odo dňa podania reklamácie v kamennom obchode alebo od okamihu vyzdvihnutia zásielky.

V PRÍPADE OTÁZOK A PROBLÉMOV NÁS KONTAKTUJTE: