Hlásenie porušení


Vitajte na stránke určenej na anonymné hlásenie interných porušení v R-GOL. Dodržiavame vysoké štandardy integrity, súladu s predpismi a bezpečnosti našich zamestnancov a partnerov. Vyzývame vás, aby ste hlásili akékoľvek podozrenia na interné porušenia, ktoré môžu nastať v našej organizácii.Postup pri hlásení:


  1. Prístup do systému pre oznamovateľov: Do nášho systému pre oznamovateľov sa môžete prihlásiť pomocou zabezpečeného odkazu: HLÁSIŤ PORUŠENIE.

  2. Vyplnenie formulára: V systéme nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť potrebnými informáciami o porušení a priložiť zodpovedajúcu dokumentáciu.

  3. Zachovanie anonymity: Proces hlásenia je úplne anonymný. Vaša totožnosť zostane dôverná a informácie budú spracované diskrétne.

  4. Získanie jedinečného identifikátora: Po odoslaní hlásenia sa zobrazí jedinečný identifikátor hlásenia. Uistite sa, že ho uložíte a uchováte na bezpečnom mieste. Uložením identifikátora sa môžete prihlásiť a znovu otvoriť hlásenie pomocou identifikátora. To vám umožní začať anonymný dialóg, posielať ďalšiu dokumentáciu a odpovedať na objasňujúce otázky od tímu administrátorov. Vaša spoločnosť vyzýva oznamovateľa, aby sa po odoslaní hlásenia pravidelne prihlasoval a odpovedal na doplňujúce otázky.