DÔVERNOSŤ A BEZPEČNOSŤ


Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie, ďalšie operácie spracovania a používania osobných údajov získaných od našich Používateľov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú spracovanie vykonávané spoločnosťou -GOL Sp. z o. o. (predtým R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)(„Spoločnosť“, „prevádzkovateľ údajov“, „my“ alebo „nás“) so sídlom 14-100 Ostróda, Górka 3D, NIP (daň ID): 741-213-29-44, KRS (číslo spoločnosti): 0001034546, ktoré prebieha pri použití nášho online obchodu dostupného na: www.R-GOL.com, www.R-GOL.net a R - Mobilná aplikácia GOL.com


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Radi by sme Vás informovali, že spracovateľom Vašich osobných údajov je -GOL Sp. z o. o. (predtým R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.) so sídlom v Ostróde, Górka 3D (14-100). Spoločnosť vymenovala poverenca pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi: a) korešpondenčná adresa: Górka 3D, Ostróda (14-100), e-mailová adresa [email protected].

Ak používate fanpage našej spoločnosti na Facebooku, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Vaše meno, priezvisko alebo všeobecné informácie, ktoré uvediete na svojom profile ako verejne dostupné. Spracovanie ostatných osobných údajov vykonáva Facebook podľa pravidiel popísaných v podmienkach Facebooku.

Vaše osobné údaje budú spracované za účelom vytvorenia a vedenia zákazníckeho účtu, plnenia objednávok zadaných v internetovom obchode R-GOL na základe uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorú sme uzavreli, t.j. čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95 ods. /46 / EC (všeobecné nariadenie o ochrane údajov / GDPR).

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely súvisiace s plnením našich zákonných povinností (napr. vybavovanie sťažností, vystavovanie a uchovávanie faktúr) podľa čl. 6 sek. 1 písm. c GDPR.

Ak nám dáte samostatný súhlas na prijímanie obchodných informácií o produktoch alebo službách našej Spoločnosti elektronickými prostriedkami, alebo v prípade samostatného súhlasu na prijímanie marketingových informácií, použijeme na tento účel Vami uvedenú e-mailovú adresu podľa čl. 6 ods. 1 bod a GDPR. Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že ak nám udelíte samostatný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom poskytovania informácií o produktoch alebo službách našej Spoločnosti telefonicky, budeme Vaše údaje spracovávať na tento účel podľa čl. 6 ods. 1 bod a GDPR.

Okrem toho môžete súhlasiť so zasielaním informácií o opustenom košíku (článok 6 ods. 1 bod a GDPR), potom budú rozhodnutia týkajúce sa vašej osoby prijímané automaticky.

Chceli by sme vás tiež informovať, že na marketingové účely môžu byť v niektorých prípadoch vaše osobné údaje profilované, aby sme vám mohli poskytnúť marketingové informácie na mieru, čo je tiež naším oprávneným záujmom (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).

Ak chcete využiť možnosť odporučiť produkt známemu, údaje môžu byť na tento účel spracúvané len na základe súhlasu, t.j. podľa článku 6 ods. 1 bod a GDPR. Chceli by sme vás tiež informovať, že vaše údaje môžu byť spracované na účely odpovede na vaše otázky na základe nášho oprávneného záujmu, t.j. 6 sek. 1 bod f GDPR. Za náš oprávnený záujem sa považuje kontakt so zákazníkom.

Okrem toho budú vaše osobné údaje spracované na základe čl. 6 sek. 1 bod f GDPR aj za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade sledovať mieru spokojnosti zákazníkov a zlepšovať úroveň služieb ponúkaných našim zákazníkom.

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu, kým budete registrovaným užívateľom nášho internetového obchodu R-GOL. Po uplynutí tejto doby budú údaje uložené na dobu potrebnú na uplatnenie akýchkoľvek nárokov, ktoré môžeme vzniesť. Ak je právnym základom spracovania vašich údajov súhlas, údaje budú spracované do odvolania tohto súhlasu. V prípade, že nás kontaktujete, budú Vaše osobné údaje spracúvané nie dlhšie, ako je potrebné na zodpovedanie Vašej otázky a po uplynutí tejto doby môžu byť údaje spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov. 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim zamestnancom alebo spolupracovníkom, ako aj subjektom, ktoré nám poskytujú podporu na základe dohodnutých služieb (napr. kuriérske spoločnosti) a v súlade s uzatvorenými zmluvami o spracovaní osobných údajov. Ďalej by sme vás chceli informovať, že máte právo požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania (bude možné ich uchovávať), právo na prenosnosť údajov ( údaje budú zaslané vám alebo inému prevádzkovateľovi údajov), právo namietať proti spracovaniu, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Za účelom uplatnenia svojich práv (žiadosti o prístup k údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, námietku proti spracovaniu alebo odvolanie súhlasu) nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected] alebo zaslaním korešpondencie na našu adresu sídla: Górka 3D, 14-100 Ostróda, pričom nás zároveň informujete o rozsahu Vašej požiadavky.

Upozorňujeme, že máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu vyššie uvedených účelov.

Keď Používateľ používa naše webové stránky a mobilnú aplikáciu („Stránky“), na serveri sa automaticky zhromažďujú určité anonymné informácie, napr. IP adresa, názov domény, typ prehliadača, typ zariadenia, typ operačného systému atď. Informácie uložené na serveri sa používajú najmä na tieto účely: jednoducho technické a na účely súvisiace so správou stránok, zaistenie bezpečnosti stránky, implementácia ustanovení obchodných podmienok, zabezpečenie ustanovení zákona. Okrem toho sa tieto informácie používajú na zhromažďovanie štatistických alebo marketingových informácií.

Okrem toho si vyhradzujeme právo posielať push notifikácie obsahujúce personalizované obchodné informácie, zľavové kupóny a informácie, keď objednávka zmení svoj stav. Používateľ môže tieto upozornenia v aplikácii kedykoľvek zakázať.

Súbory „cookie“ používame na zaistenie bezpečnosti, prihlasovania, prístupu na stránky, ako aj na poskytovanie služieb a obsahu prispôsobeného individuálnym potrebám a záujmom našich používateľov a na štatistické a marketingové účely. Súbory cookie obsahujú informácie potrebné pre správne fungovanie stránok. Cookies neobsahujú osobné údaje. Zakázanie súborov cookie vo webovom prehliadači môže používateľom spôsobiť ťažkosti alebo zabrániť správnemu používaniu stránok.

Google Analytics – zhromažďuje anonymné štatistické údaje o navštívených webových stránkach. Tieto údaje slúžia iba na štatistickú analýzu návštevnosti našich stránok. Zmluvné podmienky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete na: www.google.com

Rakuten Advertising je náš partner, ktorý na našej webovej stránke používa cookies. Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na tejto adrese: Services Privacy Policy

Na našich stránkach používame funkčné cookies, ktoré si pamätajú a prispôsobujú stránku, napr. jazykové preferencie. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás blokoval alebo upozorňoval na nevyhnutné a funkčné súbory cookie, čo však bude mať za následok, že niektoré časti webovej stránky nemusia fungovať správne.

Takzvané základné (nevyhnutné) cookies používame vo všeobecnosti na to, aby sme Používateľovi umožnili využívať naše služby poskytované elektronicky a na zlepšenie kvality týchto služieb. Naše používanie základných cookies je nevyhnutné pre správne fungovanie stránok. Tieto súbory cookie sa inštalujú najmä na účely zapamätania si prihlasovacích relácií alebo vypĺňania on-line formulárov, ako aj na účely súvisiace s nastavením možností ochrany osobných údajov.

Na účely webovej analýzy správca využíva aj nástroj Google Signals, ktorý je nadstavbou služieb Google Analytics a umožňuje identifikáciu používateľov pomocou viacerých zariadení.
To znamená, že ak sú zariadenia používateľa s prístupom na internet pripojené k účtu Google používateľa a používateľ si vo svojom účte Google aktivoval možnosti persolizovanej reklamy, potom môže spoločnosť Google generovať prehľady o používaní našej webovej stránky (najmä o počte používateľov používajúcich rôzne zariadenia), aj keď používateľ zmení zariadenia.

Neohlásené správy – vyhradzujeme si právo posielať neohlásené správy osobám, ktorých kontaktné údaje máme a ktoré súhlasili so Zásadami ochrany osobných údajov. Tieto správy sa budú týkať technických aspektov fungovania stránok (technické správy), zmien našich podmienok alebo zásad ochrany osobných údajov. Tieto správy nebudú obsahovať komerčné informácie. Používateľ môže dobrovoľne vyjadriť samostatný súhlas so zasielaním obchodných informácií na uvedenú e-mailovú adresu (zasielať elektronicky – prostredníctvom e-mailu, newslettera) o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou R-GOL Sp. z o.o. Sp. K, ako aj o produktoch a službách ponúkaných partnermi a subjektmi spolupracujúcimi s nami. Užívateľ môže tiež kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním takýchto obchodných informácií prihlásením sa do svojho on-line účtu, na webovej stránke alebo zaslaním e-mailu s príslušnou správou na adresu [email protected]

Nezodpovedáme za obsah a postupy používané v oblasti ochrany osobných údajov inými webovými stránkami, ktorých odkazy a internetové adresy sú na našich stránkach alebo v našich reklamách.

V prípade administratívnej kontroly zo strany predsedu Úradu na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov môžu byť údaje zákazníka sprístupnené zamestnancom úradu.

V rámci bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov našich zákazníkov sú všetky súkromné ​​údaje (odoslané pri registrácii, prihlásení a nákupoch) zabezpečené silným šifrovacím algoritmom a databázy sú chránené pred prístupom tretích strán.

Akékoľvek zmeny Zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke a o akýchkoľvek významných zmenách (ktoré sa týkajú určitých služieb vrátane zaslania e-mailového upozornenia informujúceho o zmenách Zásad ochrany osobných údajov) poskytneme výraznejšie upozornenie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected]

Zmeňte nastavenia súborov cookie