Statut


Încheierea unui contract între Cumpărător și Vânzător poate avea loc în două moduri. Înainte de a plasa o comandă, Cumpărătorul are dreptul să negocieze orice prevederi ale contractului cu Vânzătorul, inclusiv acelea care modifică prevederile regulamentelor de mai jos. Aceste negocieri trebuie să fie efectuate în scris și trimise la adresa Vânzătorului (R-GOL Sp. z o. o. (fostul R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, Polonia).

Dacă Cumpărătorul renunță la posibilitatea de a încheia un contract prin negocieri individuale, se vor aplica regulamentele de mai jos și prevederile legale aplicabile.

Regulamentele constituie un contract standard, conținutul căruia nu poate încălca drepturile Cumpărătorului, indiferent de acțiunile Vânzătorului.§1 Definiții

 1. Lista de prețuri pentru livrare –o listă a tipurilor de livrare disponibile și a costurilor acestora, disponibilă la www.r-gol.com/ro/pages/r-gol-moduri-de-plata

 2. Document de achiziție –factură, chitanță, emisă în conformitate cu Legea din 11 martie 2004 privind impozitul pe bunuri și servicii (text consolidat: Monitorul Oficial din 2022, poziția 931, cu modificările ulterioare) și alte legi aplicabile.

 3. Card de produs – o subpagină unică a Magazinului care conține informații despre un anumit produs.

 4. Client – o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, dar cu capacitate juridică, care face o achiziție de la Vânzător direct legată de activitatea sa comercială sau profesională.

 5. Codul Civil – Legea din 23 aprilie 1964 privind Codul Civil (text consolidat: Monitorul Oficial din 2022, poziția 1360, cu modificările ulterioare).

 6. Consumator – o persoană fizică care face o achiziție de la Vânzător care nu este direct legată de activitatea sa comercială sau profesională. Prevederile acestor Regulamente referitoare la Consumator se aplică și unei persoane fizice adulte cu capacitate juridică deplină care încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială atunci când conținutul acestui contract arată că nu are un caracter profesional pentru el, rezultând în special din obiectul său. activitatea sa comercială, făcută disponibilă pe baza prevederilor privind Registrul Central și Informații privind Activitatea Economică.

 7. Coș de cumpărături – o listă de produse pregătită din produsele oferite în magazin în funcție de alegerile Cumpărătorului.

 8. Cumpărător – cumpărătorul bunurilor livrate de Vânzător - atât Consumatorul, cât și Clientul.

 9. Locul de livrare a bunului – adresa de livrare sau punctul de ridicare indicat în comandă de către Cumpărător.

 10. Momentul livrării bunului – momentul în care Cumpărătorul sau o terță parte desemnată de el preia bunul.

 11. Legea – Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (text consolidat: Monitorul Oficial din 2020, poziția 287, cu modificările ulterioare).

 12. Punct de ridicare – locul de livrare a bunurilor în afara adresei poștale, enumerat în lista furnizată de Vânzător în magazin.

 13. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor, Monitorul Oficial al UE L. din 2016, nr. 119, pag. 1, cu modificările ulterioare).

 14. Regulamente – aceste Regulamente ale magazinului online www.r-gol.com/ro/pages/regulamentul-de-achizitie

 15. Magazin – site-ul administrat de Vânzător, disponibil la www.r-gol.com în care Vânzătorul publică o invitație de a încheia un contract de vânzare, prin intermediul căruia Cumpărătorul poate plasa o comandă.

 16. Vânzător:

  R-GOL Sp. z o. o. (fostul R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa)
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  NIP: 741-213-29-44, REGON: 365129350, înregistrată la Tribunalul de District din Olsztyn, Divizia Comercială 8 a Registrului Comercial Național sub numărul: KRS: 0001034546
  CONT BANCAR: 06 1600 1462 1833 6038 5000 0022
  [email protected]
  0040377102239

 17. Timpul de livrare – numărul de ore sau zile lucrătoare specificate în Coș, de la momentul plasării comenzii până la expedierea produsului în modul ales de Cumpărător.

 18. Contract – un contract încheiat în afara sediului de afaceri sau la distanță în sensul Legii în cazul Consumatorilor și un contract de vânzare în sensul art. 535 din Codul Civil în cazul Cumpărătorilor.

 19. Defect – atât un defect fizic, cât și un defect legal în sensul prevederilor Codului Civil.

 20. Comandă – declarația de voință a Cumpărătorului transmisă în Magazin folosind mijloace de comunicare la distanță (internet), specificând în mod clar: tipul și cantitatea de produse; tipul metodei de livrare; metoda de plată; Locul de livrare a bunului, datele Cumpărătorului și care duce direct la încheierea unui contract între Cumpărător și Vânzător.


§2 Condiții generale

 1. Contractul este încheiat în limba și în conformitate cu legea țării în care se livrează bunurile.

 2. Vânzătorul se angajează să furnizeze servicii și să livreze bunuri fără Defecte.

 3. Toate prețurile indicate de Vânzător sunt exprimate în moneda țării în care se face livrarea și sunt prețuri brute (acestea includ taxa TVA poloneză aplicabilă pentru țara de livrare respectivă). Prețurile produselor nu includ costurile de livrare, care sunt specificate în Lista de prețuri pentru livrare. Prețurile nu includ nici taxele vamale percepute în cazul livrărilor către țările din afara Uniunii Europene și TVA din această țară, care sunt percepute conform reglementărilor aplicabile în vigoare în țara de destinație. Nu se utilizează nicio decizie automată atunci când se determină prețul.

 4. Toate termenele sunt calculate în conformitate cu prevederile Codului Civil, adică un termen marcat în zile se încheie în ultima zi, iar dacă începutul unui termen marcat în zile este un anumit eveniment, ziua în care a avut loc evenimentul nu se ia în considerare la calcularea termenului.

 5. Confirmarea, divulgarea, înregistrarea și asigurarea tuturor prevederilor materiale ale contractului pentru a obține acces la aceste informații în viitor au loc sub forma:

  1. confirmarea încheierii contractului prin trimiterea la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător: informații despre Comandă, așa cum este prevăzut în § 1 punct 20. Dacă Cumpărătorul este un Consumator, Vânzătorul trimite la adresa menționată mai sus: adresa de e-mail, precum și un link către informații despre dreptul de retragere din contract, așa cum este prevăzut în art. 13 din Lege, un link către versiunea curentă a Regulamentelor și un link către modelul Formularului de Retur al Bunurilor;
  2. atașarea unui Document de Achiziție tipărit la Comanda finalizată, trimis la locul de livrare indicat.

 6. Vânzătorul nu percepe taxe pentru comunicarea cu el utilizând mijloace de comunicare la distanță, iar Cumpărătorul va suporta costurile sale în cuantumul rezultat din contractul încheiat cu o terță parte care îi furnizează un serviciu specific de comunicare la distanță.

 7. Vânzătorul asigură că Cumpărătorul care utilizează Magazinul operează corect în următoarele browsere: Microsoft Edge, versiunea 3 sau mai nouă a FireFox, versiunea 9 sau mai nouă a Opera, versiunea 10 sau mai nouă a Chrome, Safari cu cele mai recente versiuni de JAVA și FLASH instalate, pe ecrane cu rezoluție orizontală mai mare de 1024 px. Utilizarea unui software de terțe părți care afectează funcționarea și funcționalitatea browserelor web poate afecta afișarea corectă a Magazinului, prin urmare, pentru a obține funcționalitatea completă a Magazinului, acestea ar trebui să fie dezactivate.

 8. Cumpărătorul poate utiliza opțiunea de a-și aminti datele în Magazin pentru a ușura procesul de plasare a unei alte Comenzi. În acest scop, Cumpărătorul trebuie să furnizeze loginul și parola necesare pentru a accesa contul său. Loginul și parola sunt o secvență de caractere setată de Cumpărător, care este obligat să le păstreze secrete și să le protejeze împotriva accesului neautorizat de către terți. Cumpărătorul are posibilitatea de a vizualiza, corecta, actualiza datele și șterge contul în Magazin în orice moment.

 9. Cumpărătorul este obligat să:

  1. să nu furnizeze sau să transmită conținut interzis de lege, cum ar fi conținutul care promovează violența, defăimarea sau încalcă drepturile personale și alte drepturi ale terților,
  2. să utilizeze Magazinul într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software malițios sau dispozitive care cauzează un astfel de efect,
  3. să nu ia măsuri precum: trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate în Magazin (spam),
  4. să utilizeze Magazinul într-un mod care să nu fie incomod pentru alți Cumpărători și Vânzător,
  5. să utilizeze tot conținutul postat în Magazin doar în scop personal,
  6. să utilizeze Magazinul în conformitate cu prevederile legii în vigoare în teritoriul Republicii Polone și cu prevederile Regulamentelor, precum și cu principiile generale ale netichetei pe internet.


§3 Încheierea contractului și implementarea

 1. Comenzile în Magazin pot fi plasate 24 de ore pe zi.

 2. Pentru a plasa o Comandă, nu este necesar să creați un cont gratuit în Magazin, dar utilizarea acestuia facilitează procesul de utilizare a Magazinului și obținerea informațiilor despre starea comenzilor.

 3. Pentru a plasa o Comandă, Cumpărătorul trebuie să efectueze cel puțin următoarele acțiuni, unele dintre ele putând fi repetate de mai multe ori:

  1. adăugarea unui produs în coș
  2. alegerea tipului de metodă de livrare;
  3. selectarea tipului de metodă de plată;
  4. alegerea Locului de livrare a bunului;
  5. plasarea unei comenzi în Magazin utilizând butonul "Cumpără și plătește".

 4. Încheierea contractului cu Consumatorul are loc atunci când este plasată Comanda.

 5. Comanda Consumatorului plătită la livrare este procesată imediat, iar Comanda plătită prin transfer bancar sau prin intermediul sistemului de plată electronic este procesată după ce plata Consumatorului este creditată în contul Vânzătorului, ceea ce ar trebui să aibă loc în termen de 5 zile de la plasarea Comenzii, cu excepția cazului în care Consumatorul nu a putut să-și îndeplinească obligația. nu din vina sa și a informat Vânzătorul despre acest lucru.

 6. Încheierea contractului cu Clientul are loc la acceptarea comenzii de către Vânzător, despre care informează Clientul imediat după plasarea comenzii.

 7. Implementarea comenzii Clientului poate depinde de plata integrală sau parțială a valorii comenzii sau de obținerea unui credit comercial de cel puțin valoarea comenzii sau de acordul Vânzătorului de a trimite comanda la livrare (plata la livrare).

 8. Obiectul contractului este expediat în termenul specificat pe Cardul de Produs și, pentru comenzile compuse din mai multe produse, în cel mai lung termen specificat pe Cardul de Produs. Perioada începe când comanda este finalizată.

 9. Bunurile achiziționate sunt trimise de tipul de livrare selectat de Cumpărător către Locul de livrare indicat de Cumpărător în comandă. Documentul de Achiziție este trimis la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător.


§4 Plată și livrare

 1. Achizițiile efectuate în Magazin pot fi livrate în modul indicat în fila www.r-gol.com/ro/pages/r-gol-moduri-de-plata

 2. Informații despre costurile de livrare și metodele de plată acceptate sunt incluse în fila www.r-gol.com/ro/pages/r-gol-moduri-de-plata

 3. Achizițiile efectuate în Magazin trebuie plătite cel târziu în termen de 4 zile de la plasarea Comenzii sau înainte de colectarea acesteia (dacă alegeți să plătiți la livrare).

 4. Informații detaliate despre metodele de livrare și metodele de plată acceptate pot fi găsite pe site-ul Magazinului.


§5 Dreptul de retragere din contract

 1. Consumatorul, conform Art. 27 și următoarele din Lege, are dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță fără a da motive și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate în Art. 33, art. 34 secțiunea 2 din Lege. Conform Art. 34 secțiunea 2 din Lege, consumatorul suportă doar costurile directe ale returnării bunurilor.

 2. Conform Art. 32 secțiunea 3 din Lege, dacă Vânzătorul nu a oferit să colecteze bunurile de la consumator însuși, poate să rețină rambursarea plăților primite de la Consumator până când primește bunurile sau consumatorul furnizează dovada expedierii lor înapoi, în funcție de evenimentul care are loc primul.

 3. Termenul pentru retragerea dintr-un contract la distanță menționat în §5 secțiunea 1 de mai sus este de 30 de zile și se calculează de la momentul livrării ultimului produs care este obiectul Comenzii. Pentru a respecta termenul de retragere din contract, este suficient să trimiteți o declarație de retragere din contract înainte de expirarea perioadei de 30 de zile, prin e-mail la adresa următoare: [email protected], sau prin poștă recomandată. Dacă Consumatorul nu a fost informat de Vânzător cu privire la dreptul de retragere din contract, acest drept expiră după 12 luni de la momentul livrării ultimului produs care este obiectul Comenzii.

 4. Consumatorul poate depune o declarație de retragere din contract pe formularul, al cărui model este anexat ca Anexa nr. 2 la Lege, pe formularul disponibil la files.r-gol.com/dokumenty/zwroty/Formularz_zwrotu_R-GOL_PLv2.pdf sau în altă formă conformă cu Legea.

 5. Vânzătorul va confirma imediat Consumatorului primirea declarației de retragere din contract prin e-mail (furnizată la încheierea contractului și altă adresă dacă a fost furnizată în declarația depusă).

 6. În caz de retragere din contract, contractul este considerat neîncheiat.

 7. Consumatorul este obligat să returneze bunurile antreprenorului sau să le predea unei persoane autorizate de antreprenor să le colecteze imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din contract, cu excepția cazului în care antreprenorul a oferit să colecteze bunurile singur. Pentru a respecta termenul, este suficient să returnați bunurile înainte de expirarea acestuia.

 8. Consumatorul returnează bunurile care fac obiectul contractului din care s-a retras pe propriul său cheltuieli și risc.

 9. Consumatorul este responsabil pentru reducerea valorii bunului rezultată din utilizarea acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunului.

 10. Vânzătorul va rambursa toate plățile efectuate de Consumator, inclusiv costurile de livrare, imediat și cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere din contract depuse de Consumator. Dacă Consumatorul a ales o modalitate de livrare diferită de cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare suportate de Consumator.

 11. Vânzătorul va rambursa plata folosind aceeași metodă de plată folosită de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a acordat în mod expres o altă metodă de plată care nu implică costuri pentru el.

 12. Vânzătorul poate reține rambursarea plății primite de la Consumator până când primește înapoi bunul sau până când Consumatorul furnizează dovada expedierii acestuia înapoi, în funcție de evenimentul care are loc primul.

 13. Conform Articolului 38 din Lege, Consumatorul nu are dreptul să se retragă din contract în următoarele cazuri:

  1. când obiectul serviciului este un bun neprefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau personalizat cu metode oferite în Magazin;
  2. în care obiectul serviciului sunt bunuri livrate într-un ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea ambalajului din motive de protecție a sănătății sau igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  3. în care obiectul serviciului sunt articole care, după livrare, din cauza naturii lor, sunt conectate inextricabil cu alte articole;
  4. în care obiectul serviciului sunt înregistrări audio sau vizuale sau programe de calculator livrate într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare.

 14. Formularul de raportare a returnării și informații suplimentare despre cum să îl depuneți sunt disponibile la www.r-gol.com/ro/pages/schimburi-returnari-r-gol


§6 Neconformitatea Bunurilor cu contractul

 1. În ceea ce privește drepturile Consumatorului în cazul neconformității bunurilor cu contractul, se aplică prevederile Legii, în special prevederile din Capitolul 5a.

 2. În ceea ce privește achizițiile efectuate de Consumatori, se presupune că neconformitatea bunurilor cu contractul (în special Defectul acestora), care a devenit evidentă în termen de doi ani de la momentul livrării bunurilor, exista la momentul livrării.

 3. Dacă bunurile sunt în contradicție cu contractul, Consumatorul poate solicita repararea sau înlocuirea acestora.

 4. Vânzătorul poate efectua o schimbare atunci când Consumatorul solicită repararea, sau Vânzătorul poate efectua o reparare atunci când Consumatorul solicită înlocuirea, dacă aducerea bunurilor în conformitate cu contractul în modul ales de Consumator este imposibilă sau ar necesita costuri excesive pentru Vânzător. Dacă repararea și înlocuirea sunt imposibile sau ar necesita costuri excesive pentru antreprenor, acesta poate refuza să aducă bunurile în conformitate cu contractul.

 5. Vânzătorul va efectua repararea sau înlocuirea într-un timp rezonabil de la momentul în care Vânzătorul a fost informat de Consumator cu privire la neconformitatea cu contractul, și fără inconveniente excesive pentru Consumator, costurile înlocuirii, inclusiv în special costurile poștale, de transport, muncă și materialele vor fi suportate de antreprenor.

 6. Consumatorul furnizează Vânzătorului bunurile care fac obiectul reparării sau înlocuirii. Antreprenorul colectează bunurile de la Consumator pe cheltuiala sa.

 7. Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor care ulterior au fost înlocuite.

 8. Dacă bunurile sunt în contradicție cu contractul, Consumatorul poate depune o declarație de reducere a prețului sau retragere din contract atunci când:

  1. Vânzătorul a refuzat să aducă bunurile în conformitate cu contractul conform Art. 43d secțiunea 2 din Lege;
  2. Vânzătorul nu a adus bunurile în conformitate cu contractul conform Art. 43d secțiunea 4-6 din Lege;
  3. neconformitatea bunurilor cu contractul continuă, chiar dacă Vânzătorul a încercat să aducă bunurile în conformitate cu contractul;
  4. neconformitatea bunurilor cu contractul este atât de semnificativă încât justifică o reducere a prețului sau retragerea din contract fără a utiliza în prealabil măsurile de protecție specificate în Art. 43d;
  5. rezultă din declarația Vânzătorului sau din circumstanțe că acesta nu va aduce bunurile în conformitate cu contractul într-un timp rezonabil sau fără inconveniente nejustificate pentru Consumator.

 9. Prețul redus trebuie să fie în proporție cu prețul rezultat din contract, astfel încât valoarea bunurilor care nu se conformează cu contractul să fie în raport cu valoarea bunurilor care se conformează cu contractul.

 10. Vânzătorul returnează Consumatorului sumele datorate ca urmare a exercitării dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului privind reducerea prețului.

 11. Consumatorul nu poate să se retragă din contract dacă neconformitatea bunurilor cu contractul este neimportantă. Se presupune că neconformitatea bunurilor cu contractul este semnificativă.

 12. Dacă neconformitatea cu contractul se referă numai la unele bunuri livrate în cadrul contractului, Consumatorul poate să se retragă din contract doar în ceea ce privește aceste bunuri, precum și în ceea ce privește alte bunuri achiziționate de Consumator împreună cu bunurile care nu se conformează, dacă nu este rezonabil să se aștepte

 13. Că, Consumatorul acceptă să păstreze numai bunurile care se conformează contractului.

 14. În caz de retragere din contract, Consumatorul trebuie să returneze imediat bunurile Vânzătorului pe cheltuiala sa. Vânzătorul returnează prețul Consumatorului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor sau a probei de returnare a acestora.

 15. Antreprenorul rambursează prețul utilizând aceeași metodă de plată folosită de consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a acordat în mod expres o altă metodă de restituire care nu implică costuri pentru el.

 16. Informații suplimentare despre procesul de schimb și returnare, împreună cu formularele corespunzătoare, sunt disponibile la www.r-gol.com/ro/pages/reclamatii-r-gol


§7 Metode extrajudiciare de soluționare a litigiilor

 1. Disputele, dacă Consumatorul își exprimă această dorință, pot fi soluționate în afara instanței:

  1. Consumatorul poate apela la instanța de arbitraj permanentă pentru consumatori prevăzută în Art. 37 din Legea din 15 decembrie 2000 privind Inspeția Comercială (text consolidat: Monitorul Oficial al Legilor din 2020, poziția 1706, cu modificările ulterioare), cu o cerere de soluționare a unei dispute care decurge din Acordul încheiat cu Vânzătorul.
  2. Consumatorul are dreptul să contacteze inspectorul voievodat al Inspecției Comerciale, conform Art. 36 din Legea din 15 decembrie 2000 privind Inspeția Comercială (text consolidat: Monitorul Oficial al Legilor din 2020, poziția 1706, cu modificările ulterioare), cu o cerere de inițiere a procedurilor de mediere privind soluționarea pe cale amiabilă a disputei dintre Consumator și Vânzător.
  3. prin arbitraj, adică printr-o instanță de arbitraj permanentă, care va fi selectată de către Consumator și Vânzător. Consumatorul poate utiliza instanța de arbitraj selectată cu Vânzătorul, de exemplu, prin intermediul platformei online ODR a UE, disponibilă la ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. În cele din urmă, problema este rezolvată de o instanță comună cu jurisdicție în conformitate cu prevederile generale aplicabile.


§8 Politica de confidențialitate și securitatea datelor personale

 1. Administratorul datelor personale ale persoanelor care vizitează Magazinul Online este Vânzătorul (R-GOL Sp. z o. o.). Vânzătorul procesează datele personale pe baza prevederilor GDPR.

 2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesară pentru a efectua achiziții sau a utiliza alte servicii oferite de Vânzător.

 3. R-GOL procesează datele Clientului, printre altele: pe baza art. 6 secțiunea 1 litera b GDPR (în scopul implementării contractului), Art. 6 secțiunea 1 litera c GDPR (pentru a îndeplini obligațiile legale care decurg în special din reglementările fiscale și contabile); art. 6 secțiunea 1 litera a GDPR (consimțământ, de exemplu, pentru trimiterea de informații comerciale electronic) și Art. 6 secțiunea 1 litera f GDPR (interes legitim, de exemplu, îndeplinirea unui contract cu entitatea pentru care lucrează persoana vizată, contactul cu clientul, sondajul sau determinarea satisfacției clientului sau a cercetării, investigației și apărării împotriva cererilor)

 4. Clientul are dreptul să acceseze și să rectifice datele sale. În plus, Clientul are dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a limita prelucrarea datelor, dreptul de a transfera datele, dreptul de a retrage consimțământul și dreptul de a ridica obiecții. Clientul poate exercita aceste drepturi contactând direct Vânzătorul.

 5. Dacă datele Clientului vor fi prelucrate într-un mod neconform GDPR - Clientul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, adică la Președintele Oficiului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (str. Stawki 2, 00-193 Varșovia, uodo.gov.pl/en )

 6. Prin furnizarea datelor personale, Clientul declară că datele personale furnizate de el sunt datele sale și că sunt adevărate.

 7. Reguli și prevederi detaliate privind protecția datelor personale, precum și informații despre cookie-urile utilizate de Magazin, pot fi găsite în Politica de Confidențialitate, care constituie o parte integrantă a Regulamentului privind prelucrarea datelor personale.


§9 Dispoziții finale

 1. Niciuna dintre prevederile Regulamentului nu are ca scop încălcarea drepturilor Cumpărătorului. Nu poate fi interpretat în acest sens, deoarece în caz de neconformitate a oricărei părți a Regulamentului cu legea aplicabilă, Vânzătorul declară conformitatea absolută și aplicarea acestei legi general aplicabile în locul prevederii contestate a Regulamentului.

 2. Cumpărătorii înregistrați vor fi notificați cu privire la modificările Regulamentului și domeniul lor electronic. Notificarea va fi trimisă cu cel puțin 7 de zile înainte de intrarea în vigoare a noului Regulament. Modificările vor fi introduse: pentru a adapta Regulamentul la statutul legal aplicabil, pentru a preveni abuzurile, din motive de securitate, în cazul introducerii de noi soluții tehnologice în funcționarea Magazinului, pentru a îmbunătăți protecția vieții private a clienților și pentru a introduce modificări editoriale.

 3. Versiunea curentă a Regulamentului este întotdeauna disponibilă pentru Cumpărător în fila regulamentelor (www.r-gol.com/ro/info/termene-si-conditii-r-gol). Pe durata executării comenzii și pe întreaga perioadă a serviciului post-vânzare, Cumpărătorul va aplica regulamentele acceptate de el la plasarea comenzii. Cu excepția situației în care Consumatorul le consideră mai puțin favorabile decât cele curente și informează Vânzătorul cu privire la selecția Regulamentelor curente ca fiind obligatorii.

 4. În cazurile nereglementate de aceste Regulamente, se aplică prevederile legale relevante în vigoare.

  Versiunea 13.4 (Ostróda, 09.01.2024r.)