ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Тази Политика за поверителност определя правилата за събиране, други операции по обработка и използване на лични данни, получени от нашите Потребители. Тази Политика за поверителност описва обработването, извършвано от R-GOL Sp. z o. o. (предишно R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)(„Дружеството“, „администратор на данни“, „ние“ или „нас“) със седалище на адрес 14-100 Ostróda, Górka 3D, NIP (данък ID): 741-213-29-44, KRS (регистриран номер на фирма): 0001034546, което се извършва при използване на нашия онлайн магазин, достъпен на: www.R-GOL.com, www.R-GOL.net и R - мобилно приложение GOL.com


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Бихме искали да ви информираме, че администраторът на личните ви данни е R-GOL Sp. z o. o. (предишно R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.), базиран в Ostróda, Górka 3D (14-100). Компанията е назначила служител по защита на данните, с който може да се свържете по следните начини: а) адрес за кореспонденция: Górka 3D, Ostróda (14-100), адрес на електронна поща: [email protected].

Ако използвате фен страницата на нашата компания във Facebook, ние обработваме вашите лични данни в обхвата на: вашето име, фамилия или обща информация, която ще предоставите в профила си като публично достъпна. Обработката на други лични данни се извършва от Facebook в съответствие с разпоредбите, описани в общите условия на Facebook.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел създаване и поддържане на клиентски акаунт, изпълнение на поръчки, направени в онлайн магазина на R-GOL, въз основа на сключването и изпълнението на договора, който сме сключили, т.е. на основание чл. 6 сек. 1, буква б) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 /46/ ЕО (общ регламент за защита на данните / GDPR).

Бихме искали също така да Ви информираме, че ще обработваме Вашите лични данни за целите, свързани с изпълнението на нашите законови задължения (например отговаряне на Ваши жалби, издаване и съхранение на фактури) съгласно чл. 6 сек. 1 точка c GDPR.

Ако ни дадете отделно съгласие за получаване по електронен път на търговска информация за продуктите или услугите на нашата компания, или в случай на отделно съгласие за получаване на маркетингова информация, ще използваме за тази цел предоставения от вас имейл адрес съгласно чл. 6 ал. 1 точка a от GDPR. Бихме искали също така да ви информираме, че ако ни дадете отделно съгласие за обработката на вашите лични данни с цел предоставяне на информация за продуктите или услугите на нашата компания по телефонни обаждания - ще обработваме вашите данни за тази цел съгласно чл. 6 ал. 1 точка a от GDPR.

Ако желаете да използвате опцията за препоръчване на продукта на приятел, данните могат да бъдат обработвани за тази цел само на базата на съгласие, т.е. съгласно член 6 ал. 1 точка a от GDPR. Бихме искали също така да ви информираме, че вашите данни могат да бъдат обработвани за отговор на вашите запитвания, въз основа на нашия легитимен интерес, т.е. съгласно чл. 6 ал. 1 точка f от GDPR. Нашият легитимен интерес се счита за контакт с клиента.

Освен това, вашите лични данни ще бъдат обработвани на базата на чл. 6 ал. 1 точка f от GDPR също и за целите на анкетата за удовлетвореността на клиентите. Нашият легитимен интерес в този случай е да наблюдаваме нивото на удовлетвореност на клиентите и да подобряваме нивото на предлаганите услуги на нашите клиенти.

Личните ви данни ще бъдат обработвани, докато сте регистриран потребител на нашия онлайн магазин R-GOL. След този период данните ще бъдат съхранявани за необходимия период за упражняване на всякакви претенции, които можем да предявим. Когато правното основание за обработка на вашите данни е съгласие, данните ще бъдат обработвани до оттеглянето на това съгласие. В случай на контакт с нас, вашите лични данни ще бъдат обработвани не по-дълго, отколкото е необходимо за отговор на вашето запитване, и след това време данните могат да бъдат обработвани за периода на ограничение на всякакви претенции.

Личните ви данни могат да бъдат разкрити на нашите служители или сътрудници, както и на субектите, които ни поддържат на базата на договорени услуги (например куриерски компании) и в съответствие със сключените споразумения за обработка на лични данни. Освен това бихме искали да ви информираме, че имате право да поискате от нас достъп до и коригиране или изтриване на вашите лични данни, ограничение на обработката (ще е възможно да се съхранява), право на преносимост на данните (данните ще бъдат изпратени на вас или на друг администратор на данни), право на възражение срещу обработката, право да оттеглите вашето съгласие по всяко време без това да засяга законността на обработката, базирана на съгласие преди неговото оттегляне.

За да упражните вашите права (заявки за достъп до данни, коригиране, изтриване, ограничение на обработката, преносимост на данни, възражение срещу обработка или оттегляне на съгласие), можете да се свържете с нас чрез имейл адреса: [email protected] или като изпратите кореспонденция до нашия регистриран адрес: Górka 3D, 14-100 Ostróda, като ни информирате едновременно за обхвата на вашата заявка.

Моля, имайте предвид, че имате право също така да подадете жалба до надзорния орган, т.е. Президента на Офиса за защита на личните данни, ако смятате, че вашите лични данни се обработват незаконно. Предоставянето на вашите лични данни от вас е доброволно, но необходимо за изпълнението на гореспоменатите цели.

Когато потребителят използва нашите уебсайтове и мобилно приложение ("Сайтове"), определена анонимна информация се събира автоматично на сървъра, като например IP адрес, домейнно име, вид на браузъра, вид на устройството, вид на операционната система и други. Информацията, запазена на сървъра, се използва основно за следните цели: технически и за цели, свързани с администрацията на Сайтовете, осигуряване на безопасността на Сайтовете, изпълнение на разпоредбите на Общите условия, защита на законовите разпоредби. Освен това тази информация се използва за събиране на статистическа или маркетингова информация.

Освен това си запазваме правото да изпращаме тласъкащи известия, съдържащи персонализирана търговска информация, купони за отстъпки и информация, когато поръчката промени статуса си. Потребителят може да деактивира тези известия в приложението по всяко време.

Бихме искали също така да Ви информираме, че за маркетингови цели в някои случаи Вашите лични данни могат да бъдат профилирани, за да Ви предоставим съобразена с Вашите нужди маркетингова информация, което също е наш легитимен интерес (чл. 6, п. 1).

Използваме "бисквитки", за да осигурим сигурност, влизане, достъп до сайтовете, както и за предоставяне на услуги и съдържание, адаптирани към индивидуалните нужди и интереси на нашите потребители, и за статистически и маркетингови цели. Файловете с бисквитки съдържат информация, необходима за правилното функциониране на сайтовете. Бисквитките не съдържат лични данни. Деактивирането на бисквитките в уеб браузъра от страна на потребителя може да причини трудности или да попречи на правилното използване на сайтовете.

Google Analytics – събираме анонимни статистически данни за посетените уебсайтове. Тези данни се използват само за статистически анализ на трафика на нашите страници. Условията и разпоредбите относно политиката за поверителност на Google Analytics могат да бъдат намерени на: www.google.com

Rakuten Advertising е наш партньор, който използва "бисквитки" на нашия уебсайт. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на този адрес: Services Privacy Policy

На нашите уебсайтове използваме функционални бисквитки, които запомнят и адаптират уебсайта, например езикови предпочитания. Можете да настроите вашия браузър по такъв начин, че той да блокира или да ви предупреждава за съществени и функционални бисквитки, но това може да доведе до това, че някои части на уебсайта може да не работят правилно.

Използваме така наречените съществени (необходими) бисквитки обикновено, за да позволим на потребителя да използва нашите услуги, предоставяни електронно, и за да подобрим качеството на тези услуги. Използването на съществени бисквитки от наша страна е необходимо за правилното функциониране на сайтовете. Тези файлове с бисквитки се инсталират по-специално с цел запомняне на сесиите за влизане или попълване на онлайн формуляри, както и за целите, свързани с настройките на опциите за поверителност.

За целите на уеб анализа Администраторът използва и инструмента Google Signals, който е разширение на услугите на Google Analytics и позволява идентифицирането на потребители, използващи множество устройства. Това означава, че ако устройствата на Потребителя с достъп до интернет са свързани с профила на Потребителя в Google и Потребителят е активирал опциите за "персонализирана реклама" в своя профил в Google, то Google може да генерира отчети за използването на нашия уебсайт (по-специално за броя на Потребителите, използващи различни устройства), дори ако Потребителят смени устройството си. Администраторът не обработва личните данни на Потребителите в тази връзка и получените от Google отчети не позволяват на Администратора да идентифицира отделните Потребители (данните, събрани от Google, са анонимизирани и обобщени).

Съобщения до лица, чиито контактни данни имаме и които са се съгласили с Политиката за поверителност. Тези съобщения ще се отнасят до техническите аспекти на функционирането на сайтовете (технически съобщения), промени в нашите условия и политика за поверителност. Тези съобщения няма да съдържат търговска информация. Потребителят може доброволно да изрази отделно съгласие за получаване на предоставения имейл адрес, търговска информация (изпращана електронно – чрез имейл, бюлетин), за продуктите и услугите, предлагани от R-GOL Sp. z o. o. (предишно име R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.), както и за продуктите и услугите, предлагани от партньори и субекти, сътрудничещи с нас. Потребителят също така може по всяко време да оттегли съгласието си за получаване на такава търговска информация, като влезе в своя онлайн акаунт на уебсайта или като изпрати имейл с подходящо съобщение на адреса [email protected]

Ние не носим отговорност за съдържанието и практиките, използвани в областта на защитата на личните данни от други уебсайтове, чиито връзки и интернет адреси се намират на нашите уебсайтове или в нашите реклами.

При административен контрол от страна на Президента на Длъжностното лице за защита на личните данни, в съответствие със закона за защита на личните данни, данните на клиента могат да бъдат предоставени на служителите на Офиса.

Предприемаме мерки за сигурност за защита на личните данни на нашите клиенти, всички частни данни (изпратени по време на регистрация, влизане и покупки) са защитени със силен алгоритъм за криптиране, а базите данни са защитени от достъп от трети страни.

Всички промени в Политиката за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница, и ние ще предоставим по-забележимо известие за всякакви значими промени (което се отнася до определени услуги, включително изпращане на имейл уведомление за информиране за промени в Политиката за поверителност).

Ако имате допълнителни въпроси относно поверителността, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: [email protected]

Променете настройките на бисквитките си