Regulamentul programului de loialitate R-TEAM
1. DISPOZIȚII GENERALE


  1.1. Aceste Regulamente ale Programului R-TEAM (denumite în continuare "Regulamente") definesc principiile, domeniul și condițiile de participare la programul de loialitate R-TEAM.

  1.2. Organizatorul Programului R-TEAM (denumit în continuare "Program") este R-GOL Sp. z o. o. (anterior R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, NIP: 741-213-29-44, KRS 00001034546, denumit în continuare "Organizator".

  1.3. Programul este gestionat sub numele de R-TEAM (denumit în continuare "Program", "R-TEAM"):

  1.4. O persoană care dorește să participe la Program (denumită în continuare "Client" sau "Participant") se alătură Programului prin crearea unui cont de utilizator în magazinul online www.R-GOL.com, selectând consimțământul de a participa la Program și acordând acceptul pentru primirea de informații comerciale (salvare în newsletter).

  1.5. Regulile de participare la Program sunt guvernate de aceste Regulamente, care vor fi publicate pe site-ul www.R-GOL.com ("Magazin Online") și în magazinele fizice. "Magazin fizic" este magazinul menționat pe lista magazinelor fizice la adresa: https://www.r-gol.com/ro/pages/magazinele-noastre-bucuresti.

  1.6. Participanții înregistrați vor fi informați despre modificările Regulamentelor și scopul acestora în mod electronic (la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau a comenzii). Notificarea va fi trimisă cu cel puțin 30 de zile înainte ca noile Regulamente să intre în vigoare. Modificările vor fi introduse: pentru a adapta Regulamentele la starea legală aplicabilă, pentru a preveni abuzurile, din motive de securitate, în cazul introducerii de noi soluții tehnologice în funcționarea Magazinului, pentru a îmbunătăți protecția confidențialității clienților și pentru a introduce modificări editoriale.


2. REGULI ALE PROGRAMULUI


  2.1. R-TEAM este un program special de loialitate voluntar destinat tuturor clienților Magazinului Online și magazinelor fizice care au creat un cont în Magazinul Online www.R-GOL.com i au acceptat să primească informații comerciale (newsletter). Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude magazinele individuale din Program în orice moment permanent sau temporar.

  2.2. Prin efectuarea achizițiilor în Magazinul Online sau în magazinele fizice, Participantul colectează o sumă bonus (denumită în continuare "Bonus") în valoare de 10% din valoarea achizițiilor efectuate, care poate fi utilizată în conformitate cu condițiile stabilite mai jos.

  2.3. Utilizarea Bonusului nu poate fi combinată cu nicio altă promoție sau ofertă specială a Organizatorului.

  2.4. Contul Participantului care a confirmat intenția de a utiliza Programul R-TEAM trebuie să conțină datele personale necesare (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon). Organizatorul își rezervă dreptul de a nu accepta formularul completat de un posibil Participant dacă acesta nu furnizează datele necesare.

  2.5. Un Participant care se înregistrează în Program în magazinul fizic creează automat un cont în Magazinul Online www.R-GOL.com și primește un Card virtual al Programului care îi permite identificarea la cumpărături în magazinele fizice. Participantul poate fi identificat și pe baza datelor personale furnizate de acesta.

  2.6. Detaliile de autentificare pentru contul de utilizator din Magazinul Online vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării în formularul electronic.

  2.7. Participanții la Programul R-TEAM pot fi persoane fizice adulte care nu desfășoară o activitate comercială.

  2.8. Minori pot participa la Program doar cu consimțământul reprezentanților lor legali.

  2.9. Participantul este obligat să respecte prevederile acestor Regulamente și să nu întreprindă acțiuni contrare practicilor bune sau să utilizeze participarea la Programul R-TEAM în scopuri comerciale sau în detrimentul Organizatorului. În special, Participantul nu poate întreprinde următoarele acțiuni în legătură cu participarea la Programul R-TEAM:

  • efectuarea de achiziții în Magazinul Online în numele sau în numele altei persoane utilizând Bonusul la care Participantul are dreptul,
  • desfășurarea de activități comerciale în legătură cu participarea la Programul R-TEAM, în special implicând revânzarea produselor achiziționate în Magazinul Online sau în magazinele fizice utilizând Bonusul,
  • transferul accesului la contul Participantului în Magazinul Online către terțe părți în scopul beneficiilor din Bonusul Participantului.

  2.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude Participantul de la participarea la Programul R-TEAM dacă acesta încalcă prevederile acestor Regulamente, în special prevederile punctului 2.9 de mai sus.


3. REGULI PENTRU CALCULAREA ȘI UTILIZAREA BONUSULUI ÎN PROGRAMUL R-TEAM


  3.1. Clienții care utilizează Programul R-TEAM sunt răsplătiți cu un Bonus de 10% din valoarea brută a fiecărei achiziții efectuate în magazinele fizice R-GOL și în Magazinul Online www.R-GOL.com excluzând costurile de transport. Bonusul este utilizat în conformitate cu condițiile stabilite mai jos. Bonusul nu poate fi convertit în numerar. Bonusul este rotunjit matematic la numere întregi.

  3.2. Bonusul acumulat poate fi utilizat pentru achizițiile ulterioare în magazinele fizice sau în Magazinul Online. Bonusul este utilizat sub forma unei reduceri la achiziții, cu menționarea că reducerea nu poate fi mai mare de 50% din valoarea produselor achiziționate.

  3.3. Dacă Bonusul calculat în contul Participantului este mai mare de 50% din valoarea bunurilor achiziționate, Bonusul neutilizat rămâne în contul Participantului și poate fi utilizat pentru achiziții ulterioare. Dacă Bonusul acumulat în contul Participantului este mai mic sau egal cu 50% din valoarea bunurilor pentru o achiziție dată, atunci Participantul poate utiliza întregul Bonus acumulat.

  3.4. Dacă Bonusul este utilizat pentru o tranzacție în care Participantul achiziționează mai multe produse, acesta este împărțit proporțional între produse și reduce proporțional prețul fiecărui produs nereductibil.

  3.5. Bonusul dintr-o anumită tranzacție poate fi utilizat după 30 de zile de la data vânzării în cadrul acelei tranzacții. Data fiscalizării vânzărilor în cadrul unei anumite tranzacții este considerată ca realizarea vânzării. Fiscalizarea vânzărilor are loc înainte ca bunurile să fie expediate sau eliberate către Participant - la data emiterii Bonului de Cumpărare în conformitate cu Regulamentul.

  3.6. Participantul poate utiliza Bonusul dintr-o anumită tranzacție de achiziție într-un interval de până la 180 de zile de la data tranzacției. După termenul menționat mai sus, Bonusul acumulat va fi șters, ceea ce totuși nu afectează Bonusurile acumulate din tranzacțiile ulterioare.

  3.7. Toate informațiile despre soldul contului și Bonusul acumulat sunt disponibile în fila "Contul meu" din Magazinul Online sau de la angajații magazinelor fizice.

  3.8. La efectuarea cumpărăturilor în magazinele fizice, Participantul este verificat pe baza cardului virtual pe care îl deține. În lipsa unui card, Participantul poate fi verificat pe baza altor date (de exemplu, date personale sau de contact), cu menționarea faptului că verificarea nu ridică îndoieli întemeiate.

  3.9. În cazul returnării bunurilor dintr-o tranzacție în care a fost utilizat Bonusul, contul Participantului este creditat din nou cu valoarea Bonusului pentru bunurile returnate.

  3.10. În cazul returnării bunurilor dintr-o tranzacție în care a fost încărcat Bonusul în contul unui anumit Participant, Bonusul acumulat va fi redus cu valoarea rezultată din valoarea bunurilor returnate.

  3.11. Programul nu poate fi combinat cu alte programe, campanii promoționale sau coduri de reducere disponibile pentru utilizare în Magazinul Online și în magazinele fizice, și nu este posibilă utilizarea altor programe, campanii promoționale sau coduri de reducere suplimentare în cadrul unei singure tranzacții.

  3.12. Pentru a utiliza Programul în coșul de cumpărături, Participantul trebuie să fie autentificat în contul său. Pentru a utiliza Bonusul acumulat la cumpărături în Magazinul Online, Participantul, la efectuarea cumpărăturilor, selectează opțiunea "Folosesc R-TEAM" în coșul de cumpărături, ceea ce, în cazul în care Bonusul acumulat este în contul Participantului, duce la o reducere corespunzătoare a prețului produselor nereductibile din coș.

  3.13. Pentru a utiliza Bonusul într-un magazin fizic, Participantul trebuie să notifice vânzătorul că este Participant al Programului și are intenția de a utiliza Bonusul înainte de a efectua achiziția.

  3.14. Dacă Bonusul din contul Participantului a fost acumulat sau utilizat contrar Regulamentului, Organizatorul va avea dreptul să invalideze parțial sau integral Bonusul acumulat, despre care Participantul va fi informat.

  3.15. Promoții temporare sunt organizate pentru Participanții Programului R-TEAM (de exemplu, multiplicarea Bonusurilor, cadouri suplimentare pentru cumpărături, etc.). Detaliile ofertelor temporare (perioada de valabilitate și regulile) vor fi anunțate pe site-ul www.R-GOL.com și în magazinele fizice. Organizatorul poate, la propria sa discreție și în condiții specificate separat de către Organizator, să trimită oferte promoționale speciale către anumiți Participanți la Program care au acceptat să primească informații comerciale. Utilizarea acestor oferte are loc fără a încălca punctele 2.3 și 3.11 din Regulamente.


4. DATE CU CARACTER PERSONAL


  4.1. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este voluntară, dar necesară pentru a participa la Programul de loialitate R-TEAM. Lipsa furnizării datelor va împiedica participarea la activitățile menționate mai sus. Program. Furnizarea datei de naștere a Participantului este voluntară și nu afectează posibilitatea de a se înregistra în Programul de loialitate R-TEAM.

  4.2. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt procesate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - denumit în continuare "GDPR". Administratorul datelor cu caracter personal ale Participanților Programului este Organizatorul Programului. Puteți contacta Administratorul datelor la următoarea adresă de e-mail: [email protected] au la numărul de telefon +48 22 122 02 90.

  4.3. Administratorul datelor a numit un Inspector de Protecție a Datelor care poate fi contactat în orice problemă legată de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului. Contact cu Inspectorul de Protecție a Datelor: [email protected].

  4.3. Datele Participantului sunt colectate în timpul înregistrării în formularul electronic (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, dată de naștere). Organizatorul procesează datele cu caracter personal ale Participantului pe baza GDPR în scopurile următoare:

  • implementarea contractului de vânzare și acordarea Bonusurilor, menținerea unui cont de utilizator în Magazinul Online R-GOL în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera b GDPR;
  • îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă administratorului, în special obligațiile fiscale sau contabile (articolul 6, alineatul (1), litera c GDPR);
  • trimiterea informațiilor comerciale despre produsele sau serviciile Administratorului electronic (articolul 6, alineatul (1), litera a GDPR - consimțământ);
  • urmărirea intereselor legitime ale Administratorului (articolul 6, alineatul (1), litera f GDPR) constând în gestionarea Programului de loialitate R-TEAM, urmărirea creanțelor sau apărarea împotriva creanțelor, în scopul efectuării de activități statistice și analitice, precum și în scopuri de contact. Dorim să vă informăm că în scopuri de marketing, în unele cazuri, datele cu caracter personal pot fi profilate pentru a furniza Participantului informații de marketing personalizate, ceea ce reprezintă, de asemenea, interesul nostru legitim (articolul 6, alineatul (1), litera f GDPR).

  4.4. Datele Participantului nu vor fi transferate într-o țară terță. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal depinde de scopul pentru care sunt prelucrate datele. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este calculată pe baza următoarelor criterii: prevederi legale care pot obliga Organizatorul să prelucreze datele pentru o perioadă specificată; perioada necesară pentru a proteja interesele Organizatorului; perioada necesară pentru ca Organizatorul să furnizeze servicii și să ofere sprijinul necesar Participantului; perioada pentru care a fost acordat consimțământul.

  4.4. Participantul Programului are dreptul de a accesa, actualiza și corecta datele cu caracter personal. Participantul Programului are dreptul să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, să solicite ștergerea acestora de către Organizator, să se opună prelucrării bazate pe interesul legitim al Administratorului, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la solicitarea transferului datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

  4.5. Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, Participantul Programului trebuie să contacteze Administratorul folosind datele de contact furnizate și să îl informeze cu privire la dreptul pe care dorește să îl exercite și în ce măsură.

  4.6. Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, Participantul Programului trebuie să contacteze Administratorul folosind datele de contact furnizate și să îl informeze cu privire la dreptul pe care dorește să îl exercite și în ce măsură.

  4.7. Participantul Programului este obligat să notifice Organizatorul cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal din formularul de înregistrare. În lipsa unei astfel de notificări, Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea sau lipsa informațiilor despre promoțiile curente destinate Participanților Programului, cu excepția cazului în care lipsa notificării privește datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea acestor informații.

  4.8. Datele cu caracter personal nu sunt folosite pentru luarea de decizii automate.

  4.9. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participării la Program poate fi retras în orice moment, ceea ce nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului. Cu toate acestea, retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal duce la imposibilitatea de a participa la Programul R-TEAM.

  4.10. În cazul în care există îndoieli cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator, Participantul are dreptul de a depune o plângere la Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Str. Stawki 2, Varșovia).

  4.11. Destinatarii datelor Participantului Programului vor fi entități care furnizează servicii de suport Organizatorului, cu care s-au încheiat contracte de încredere sau au fost semnate acorduri de prelucrare a datelor. O parte dintre aceste entități pot furniza servicii într-o țară terță, în special companii care furnizează servicii IT, publicitate, marketing sau încasare creanțe. Destinatarii de date pot fi, de asemenea, entități terțe, în special autorități fiscale sau de aplicare a legii în scopuri de apărare împotriva creanțelor sau a acoperirii lor. Liste complete ale destinatarilor de date pot fi obținute prin solicitarea acestora la adresa [email protected].


5. CARDUL VIRTUAL AL PARTICIPANTULUI


  5.1. Cardurile virtuale ale Programului R-TEAM sunt emise pentru toate achizițiile realizate de către Participant în Magazinul Online și în magazinele fizice.

  5.2. Cardul Participantului este generat automat și emisăde Organizator la cerere sau la momentul înregistrării pentru Program într-un magazin fizic.

  5.3. Un card virtual are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii acesteia, cu posibilitatea de a prelungi acest termen de valabilitate în mod repetat la fiecare achiziție sau utilizare a Programului R-TEAM.

  5.4. Cardul Participantului are un număr unic care se folosește la identificarea Participantului și care este înregistrat în sistemul Organizatorului pentru fiecare Participant. Participanții care folosesc Cardul pot să primească și Bonusul acordat la achiziții în contul lor pe site-ul .www.R-GOL.com

  5.5. Participantul este obligat să păstreze cardul în secret și să nu îl dezvăluie terțelor părți. Participantul este răspunzător pentru utilizarea neautorizată a cardului și pentru prejudiciile cauzate de acest lucru Organizatorului și/sau terților.

  p>5.6. În caz de pierdere sau deteriorare a Cardului, Participantul poate solicita Organizatorului emiterea unui nou Card cu menținerea tuturor Bonusurilor acumulate în contul Participantului.

  p>5.7. Participantul poate verifica disponibilitatea bonusurilor acumulate în contul său în orice moment pe site-ul www.R-GOL.com în secțiunea "Contul meu".


6. ÎNCETAREA PARTICIPĂRII ÎN PROGRAMUL R-TEAM


  6.1. În orice moment, Participantul poate solicita dezactivarea contului său în Programul R-TEAM și ștergerea acestuia prin trimiterea unei notificări la adresa [email protected] sau la adresa Górka 3D, 14-100 Ostróda.

  6.2. Dezactivarea contului și ștergerea acestuia au loc în termen de 14 zile de la primirea notificării de către Organizator. Dezactivarea contului și ștergerea acestuia înseamnă pierderea Bonusurilor acumulate în contul Participantului..

  6.3. Dezactivarea contului și ștergerea acestuia poate avea loc și în cazul în care Participantul nu a folosit contul în Programul R-TEAM pentru o perioadă de 12 luni. Participantul va fi informat despre această situație înainte de efectuarea dezactivării.

  6.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia programul R-TEAM sau de a-l suspenda temporar. Participantul va fi informat despre această situație înainte de a lua măsurile menționate mai sus.

  6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba regulile Programului R-TEAM și de a încheia acorduri suplimentare în acest sens cu Participanții Programului.


7. DISPOZIȚII FINALE


  7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba aceste Regulamente în orice moment. Participantul va fi informat cu privire la schimbările Regulamentului prin publicarea acestora pe site-ul www.R-GOL.com și în magazinele fizice, precum și prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de Participant. Regulile actualizate ale Programului R-TEAM vor intra în vigoare la data indicată în comunicarea Organizatorului.

  7.2.În cazul unor circumstanțe excepționale, Organizatorul poate exclude Participantul de la Programul R-TEAM sau poate suspenda sau anula Programul R-TEAM. Participanții vor fi informați despre astfel de măsuri cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare.

  7.3.În cazul în care Participanții Programului R-TEAM au întrebări sau nelămuriri cu privire la Program sau aceste Regulamente, aceștia pot contacta Organizatorul la adresa [email protected] sau la adresa Górka 3D, 14-100 Ostróda.

  7.4.Orice litigiu în legătură cu Programul sau cu Regulamentele va fi soluționat în primul rând pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă conform legii poloneze. Participanții au și dreptul de a utiliza procedura de soluționare alternativă a litigiilor și de a cere ajutor pentru soluționarea litigiilor din cadrul organismelor extrajudiciare.

  7.5.Regulamentele Programului R-TEAM intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2023. Regulamentele sunt disponibile pe site-ul www.R-GOL.com și în magazinele fizice ale Organizatorului și pot fi descărcate și imprimate în format electronic.

  7.6.Acestea sunt Regulamentele Programului R-TEAM R-GOL așa cum au fost publicate la data de 1 noiembrie 2023.


Versiunea anterioară a regulamentului R-TEAM, valabilă până la data de 01.10.2023, se găsește aici -> Regulamentul Arhivă al echipei R-Team.