Szabályzat


A vevő és az eladó közötti szerződés megkötése két módon történhet. A vevőnek a megrendelés leadása előtt joga van tárgyalni a szerződés bármely rendelkezéséről az eladóval, ideértve azokat is, amelyek módosítják a következő rendelkezéseket. Ezeket a tárgyalásokat írásban kell lefolytatni, és az eladó címére kell küldeni (R-GOL Kft. (korábban R-GOL Marcin Radziwon Kft.), Górka 3D, 14- 100 Ostróda, Lengyelország).

Amennyiben a vevő lemond a szerződéskötés lehetőségéről egyedi tárgyalások útján, az alábbi rendelkezések és alkalmazandó jogi előírások alkalmazandók.

A szabályzatok egy szabványos szerződést alkotnak, amely tartalmilag nem sérti a vevő jogait, függetlenül az eladó bármely cselekedetétől.§1 Definíciók

 1. Szállítási árlista –az elérhető szállítási típusok listája és költségeik, elérhető a www.r-gol.com/hu/pages/r-gol-szallitas weboldalon.

 2. Vásárlási bizonylat –számla, nyugta, amelyet a 2004. évi március 11-i Általános forgalmi adóról szóló törvény (egységes szöveg: 2022. évi Törvények, 931. cikk, módosított) alapján állítanak ki, valamint más alkalmazandó jogszabályok alapján.

 3. Termékkártya – az áruház egy adott termékről szóló információkat tartalmazó egyetlen aloldala.

 4. Vásárló – jogi személy vagy jogi képességgel rendelkező jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amely a vásárlást közvetlenül kapcsolatba hozza üzleti vagy szakmai tevékenységével.

 5. Polgári Törvénykönyv – 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (egységes szöveg: 2022. évi Törvények, 1360. cikk, módosított).

 6. Fogyasztó – olyan természetes személy, aki a vevőként olyan vásárlást hajt végre az eladónál, amely nem közvetlenül kapcsolódik az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez. A jelen szabályzatok a fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazzák, egy olyan felnőtt természetes személy esetében is, aki teljes jogi képességgel rendelkezik, és közvetlenül kapcsolódó üzleti tevékenységhez kötődő szerződést köt, ha ennek a szerződésnek a tartalma azt mutatja, hogy nem professzionális jellegű számára, különösen a vállalkozása tárgyától függően, amely a gazdasági tevékenység központi nyilvántartására és információra vonatkozó rendelkezések alapján tette lehetővé.

 7. Kosár – a vásárló által a vásárló választása alapján az üzletben kínált termékekből összeállított termékek listája.

 8. Vevő – az eladó által szállított áruk vásárlója - mind a fogyasztó, mind a vásárló esetében.

 9. Az árucikk átadásának helye – a rendelés során a vevő által megadott szállítási cím vagy átvételi pont.

 10. Az árucikk átadásának pillanata – a pillanat, amikor a vevő vagy általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi az árucikket.

 11. Törvény – 2014. évi május 30-i fogyasztói jogokról szóló törvény (egységes szöveg: 2020. évi Törvények, 287. cikk, módosított).

 12. Átvételi pont – Az árucikkek szállításának helye a postai címeken kívül, az üzlet által szolgáltatott listán szereplő helyek.

 13. GDPR – az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i rendelete (EU) 2016/679 a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, az EU Hivatalos Lapja L. 2016, 119. szám, 1. oldal, módosított).

 14. Szabályzatok – a www.r-gol.com/hu/pages/szabalyok online áruház szabályzatai.

 15. Áruház – az eladó által kezelt weboldal, elérhető a www.r-gol.com weboldalon, ahol az eladó meghívást tesz a vásárlási szerződés megkötésére, amelyen keresztül a vevő rendelést tehet.

 16. Eladó:

  R-GOL Kft. (korábban R-GOL Marcin Radziwon Kft.)
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  NIP: 741-213-29-44, REGON: 365129350, az Olsztyni Kerületi Bíróság által bejegyzett, a Nemzeti Cégjegyzék 8. kereskedelmi részlegén a következő számon: KRS: 0001034546
  BANKSZÁMLA: 11 1600 1462 1833 6038 5000 0029
  [email protected]
  +36 145 18 809

 17. Szállítási idő – az a számú óra vagy munkanap, amelyet a vevő az rendelés leadásától számítva az áru elküldéséig a vevő által választott módon számol el.

 18. Szerződés – olyan szerződés, amely a vállalkozási helyiségen kívül vagy távolról kötötték meg a fogyasztók esetében, és az Polgári Törvénykönyv 535. cikke értelmében értékesítési szerződés a vevők esetében.

 19. Hiba – mind fizikai hiba, mind jogi hiba a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek értelmében.

 20. Rendelés – a vevő akaratnyilatkozata az áruházban a távolsági kommunikáció (internet) eszközeivel, egyértelműen megjelölve: a terméktípusok és mennyisége; a szállítási mód típusa; fizetési mód; az árucikk átadásának helye; a vevő adatai, és közvetlenül a vevő és az eladó közötti szerződés megkötéséhez vezet.


§2 Általános feltételek

 1. A szerződés azon az ország nyelvén és jogrendje szerint jön létre, ahova az árut szállítják.

 2. Az eladó kötelezi magát arra, hogy hibátlan szolgáltatásokat nyújt és hibátlan termékeket szállít.

 3. Az eladó által megadott minden ár az árucikk szállítására rendelt ország valutájában van kifejezve, és bruttó árak (tartalmazzák a megfelelő ország számára érvényes lengyel ÁFA-kulcsot). A termék árai nem tartalmazzák a szállítási költségeket, amelyeket a Szállítási Árlista tartalmaz. Az árak nem tartalmazzák az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén felszámított vámokat és az ilyen országok ÁFÁ-ját, amelyeket a vonatkozó jogszabályok alapján számolnak fel a célnyelvi országban. Az ár meghatározásakor nincs automatizált döntéshozatal.

 4. Minden határidőt a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint számolnak, azaz a napokra vonatkozó határidő az utolsó napot jelenti, és ha a napokra vonatkozó határidő kezdetén bizonyos esemény áll fenn, az esemény bekövetkezésének napját nem számolják be a határidő számításánál.

 5. A szerződés létrejöttét, a szerződés lényegi rendelkezéseinek közlését, rögzítését és biztosítását az alábbi módon végzik:

  1. A szerződés megkötéséről szóló visszaigazolást az eladó a vevő által megadott e-mail címre küldi: az Orderrel kapcsolatos információkat, amint azt az 1. pont 20. bekezdésében előírtak szerint. Ha a vevő fogyasztó, az eladó a fent említett címre küldi: e-mail címet, valamint egy linket a szerződés felmondásával kapcsolatos információhoz, amint azt a 13. cikk előírja, egy linket a szabályzatok jelenlegi változatához és egy linket a Visszaküldési űrlap sablonjához;
  2. A teljesített rendeléshez egy nyomtatott Vásárlási Bizonylatot csatolnak, amit a megadott helyre küldenek.

 6. Az eladó nem számol fel díjat az általa nyújtott távolsági kommunikáció eszközeivel történő kapcsolattartásért, és a vevőnek a távolsági kommunikációt lehetővé tevő szolgáltatást nyújtó harmadik féllel kötött szerződése alapján felmerülő költségeket viseli.

 7. Az eladó biztosítja, hogy a vevő a webhelyen a következő böngészőkben megfelelően működjön: Microsoft Edge, FireFox verzió 3 vagy újabb, Opera verzió 9 vagy újabb, Chrome verzió 10 vagy újabb, Safari a legújabb JAVA és FLASH verzióval telepítve, vízszintes felbontású képernyőkön 1024 px felett. A webböngészők működését és funkcionalitását befolyásoló harmadik féltől származó szoftverek használata befolyásolhatja az áruház helyes megjelenítését, ezért annak érdekében, hogy az áruház teljes funkcionalitása elérhető legyen, mindet ki kell kapcsolni.

 8. A vevő jogosult az áruházban adatai megjegyzésének lehetőségét használni, hogy megkönnyítse egy másik rendelés leadási folyamatát. Ehhez a vevőnek meg kell adnia a fiókjához való hozzáféréshez szükséges bejelentkezési és jelszót. A bejelentkezés és a jelszó a vevő által megadott karakterek sorozata, amit a vevő köteles titokban tartani és harmadik fél számára illetéktelen hozzáférés ellen védeni. A vevőnek lehetősége van adatainak megtekintésére, javítására, frissítésére és fiókjának törlésére az áruházban bármikor.

 9. A vevő köteles:

  1. Nem szabad jogellenes tartalmat szolgáltatni vagy továbbítani, például erőszakot népszerűsítő tartalmat, rágalmazó tartalmat, vagy személyes jogokat és mások jogait megsértő tartalmat.
  2. Az áruházat úgy kell használnia, hogy ne zavarja annak működését, különösen kárt okozó szoftverek vagy eszközök használata nélkül.
  3. Nem szabad olyan tevékenységeket folytatnia, mint például nem kérért kereskedelmi információk küldése vagy közzététele az áruházban (szemét).
  4. Az áruházat oly módon kell használnia, hogy ne okozzon kényelmetlenséget más vevőknek és az eladónak.
  5. Az áruházban közzétett tartalmat kizárólag saját személyes használatára kell felhasználnia.
  6. Az áruházat olyan módon kell használnia, amely összhangban van a Lengyel Köztársaság területén érvényes jogszabályokkal, a szabályzatok rendelkezéseivel, valamint a netikett általános alapelveivel.


§3 Szerződés megkötése és végrehajtása

 1. Az áruházban a rendeléseket 24 órában leadhatják.

 2. A rendelés leadásához nem szükséges ingyenes fiókot létrehozni az áruházban, de annak használata megkönnyíti az áruház használatát és az rendelések állapotával kapcsolatos információk megszerzését.

 3. A rendelés leadásához legalább az alábbi műveleteket kell végrehajtania a vevőnek, amelyekből néhányat többször is elvégezhet:

  1. Termék hozzáadása a kosárhoz;
  2. A szállítási mód típusának kiválasztása;
  3. A fizetési mód típusának kiválasztása;
  4. Az árucikk átadásának helyének kiválasztása;
  5. Rendelés leadása az áruházban a "Vásárolni és fizetni" gomb segítségével.

 4. A fogyasztóval kötött szerződés létrejön a rendelés leadásakor.

 5. A fogyasztó által fizetett rendelést azonnal feldolgozzák, és a fogyasztó által banki átutalással vagy az elektronikus fizetési rendszeren keresztül fizetett rendelést az áruház, amelynek bevétele az eladó számláján jóváíródott, aminek 5 napon belül kell megtörténnie a rendelés leadásától számítva, hacsak a fogyasztó nem tudta teljesíteni a kötelezettségét nem az ő hibájából és erről az eladót értesítette.

 6. A vásárlóval kötött szerződés akkor jön létre, amikor az eladó elfogadja a rendelést, amiről az eladó azonnal értesíti a vásárlót a rendelés leadása után.

 7. A vásárló rendelésének teljesítése attól függ, hogy az összes vagy a rendelés értékének legalább egy részét megfizetik-e, vagy hogy a rendelést a vásárló feladásra szánja-e (készpénzzel fizetve).

 8. A szerződés tárgyát az Árucikk kártyáján megadott határidőn belül szállítják, és a több termékből álló rendelések esetében az Árucikk kártyán megadott leghosszabb határidőn belül. A határidő a rendelés teljesítésének időpontjától kezdődik.

 9. A megvásárolt árut a vevő által választott szállítási móddal a rendelés során megadott átadási helyre szállítják. A Vásárlási Bizonylatot az vevő által megadott e-mail címre küldik el.


§4 Fizetés és szállítás

 1. Az áruházban vásárolt termékeket a www.r-gol.com/hu/pages/r-gol-szallitas oldalon megadott módon szállíthatják.

 2. Az szállítási költségekről és elfogadott fizetési módokról szóló információk megtalálhatók a www.r-gol.com/hu/pages/r-gol-szallitas oldalon.

 3. Az áruházban vásárolt termékeket legkésőbb 4 nappal a rendelés leadását követően kell kifizetni, vagy a megrendelés átvétele előtt (ha a készpénzfizetést választják).

 4. További információkat a szállítási módokról és elfogadott fizetési módokról az áruház weboldalán találhatók.


§5 A szerződés visszavonásának joga

 1. A fogyasztónak, a 27. cikk és a továbbiak szerint. A törvény értelmében jogában áll visszavonni a távolsági szerződést anélkül, hogy meg kellene adnia okát, és költségek nélkül, kivéve az 33. cikkben, az 34. cikk (2) bekezdésében meghatározott költségeket. A 34. cikk (2) bekezdése értelmében a fogyasztónak csak a termékek visszaküldésének közvetlen költségeit kell viselnie.

 2. A 32. cikk (3) bekezdése értelmében, ha az eladó nem ajánlotta fel, hogy maga vegye át a termékeket a fogyasztótól, visszatarthatja a fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését addig, amíg vissza nem kapja a termékeket, vagy amíg a fogyasztó nem igazolja a visszaküldésüket, attól függően, melyik esemény következik be először.

 3. A távolsági szerződéstől való visszalépés határideje, amelyet a 5. § (1) bekezdése utal, 30 nap, és az utolsó tételek kézbesítésének pillanatától számított időszak. A szerződés visszalépésének határidejének betartásához elegendő a visszalépési nyilatkozatot elküldeni a szerződéstől való visszalépésről a 30 napos időszak lejárta előtt e-mailben az alábbi címre: [email protected], vagy ajánlott levél útján. Ha az eladó nem tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való visszalépés jogáról, ez a jog 12 hónap elteltével jár le az utolsó tételek kézbesítésétől számítva.

 4. A fogyasztó benyújthatja a szerződéstől való visszalépés nyilatkozatát az bekezdésben mellékelt űrlapon, amelynek mintája az 2. mellékletben található, az alábbi webcímen elérhető űrlapon: files.r-gol.com/documents/hu/Elallasi_HUNG_R-GOLv2.pdf vagy más olyan formában, amely összhangban van a Törvény alkalmazásával.

 5. Az eladó azonnal visszaigazolja a fogyasztónak a visszalépési nyilatkozat átvételét e-mailben (amelyet a szerződés megkötésekor szolgáltatott, és egy másik, ha az előterjesztett nyilatkozatban szolgáltatott).

 6. A szerződés visszalépése esetén a szerződést nem kötöttnek tekintik.

 7. A fogyasztónak azonnal vissza kell adnia a termékeket az eladónak, vagy át kell adnia azokat az eladó által felhatalmazott személynek, de legkésőbb 14 napon belül azon dátumtól számítottan, amikor visszalépett a szerződéstől, hacsak az eladó fel nem ajánlotta a termékek személyes átvételét. A határidő betartásához elegendő a termékeket a lejárat előtt visszaküldeni.

 8. A fogyasztó a visszalépési joga keretében visszaadja azokat a tételeket, amelyek a szerződés tárgyai, saját költségére és kockázatára.

 9. A fogyasztó felelős a termék értékcsökkenéséért, amely a termék természetének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükségesnél többet használva következik be.

 10. Az eladó azonnal, legkésőbb 14 napon belül a fogyasztótól kapott visszalépési nyilatkozat alapján visszatéríti a fogyasztó által teljesített összes fizetést, beleértve a termékek kézbesítési költségeit is. Ha a fogyasztó nem a legolcsóbb szokásos kézbesítési módot választotta, az eladót nem kötelezi a fogyasztó által viselt további költségek visszatérítésére.

 11. Az eladó visszatéríti a fizetést ugyanazzal a fizetési módszerrel, amelyet a fogyasztó használt, hacsak a fogyasztó nem egy olyan fizetési módot választott, amely nem jár neki költséggel.

 12. Az eladó visszatarthatja a fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését addig, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy amíg a fogyasztó nem igazolja a visszaküldésüket, attól függően, melyik esemény következik be először.

 13. A Törvény 38. cikk értelmében a fogyasztónak nincs joga a szerződéstől való visszalépéshez:

  1. mikor a szolgáltatás tárgya előre elkészített termékek, a fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy testre szabott módon, a boltban kínált módszerek felhasználásával;
  2. amikor a szolgáltatás tárgya olyan csomagolásban szállított termékek, amelyek nem térülhetnek vissza a csomagolás kinyitása után az egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt, ha a csomagolást a szállítást követően nyitották ki;
  3. amikor a szolgáltatás tárgya olyan tételek, amelyek a szállítást követően a természetüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más tételekhez;
  4. amikor a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes programok, ha a csomagolást a szállítást követően nyitották ki.

 14. A visszaküldési űrlap és további információk a benyújtás módjáról a következő címen érhetők el: www.r-gol.com/hu/pages/cserek-visszakueldesek-r-gol


§6 A termék nem megfelelősége a szerződésnek

 1. A fogyasztó jogainak terjedelmében a termék nem megfelelősége esetén az Aktus rendelkezései alkalmazandók, különösen a 5a. fejezet rendelkezései.

 2. A fogyasztók által vásárolt termékeket illetően feltételezhető, hogy a termék nem megfelelősége a szerződésnek (különösen hibája), amely két évig jelentkezik a termék szállításának pillanatától számítva, már a szállítás időpontjában fennállt.

 3. Ha a termék nem felel meg a szerződésnek, a fogyasztó kérheti annak javítását vagy cseréjét.

 4. Az eladó cserét végezhet, amikor a fogyasztó javítást kér, vagy az eladó cserét végezhet, amikor a fogyasztó cserét kér, ha a termék a fogyasztó által választott módon történő megfelelését a szerződésnek lehetetlen vagy túlzott költségeket igényel az eladónak. Ha a javítás és a cserére nincs lehetőség vagy túlzott költségeket igényelne a vállalkozásnak, az vállalkozás megtagadhatja a termék megfelelését a szerződésnek.

 5. Az eladó a termék javítást vagy cserét az értesítést követően a fogyasztó által a szerződés nem megfeleléséről kapott tájékoztatástól számított egy ésszerű időn belül végezheti el, és a fogyasztó számára túlzott kellemetlenséget okozva, a csere, különösen a posta, a szállítás, a munka és az anyagok költségeit, az vállalkozás viseli.

 6. A fogyasztó a terméket, amely javításra vagy cserére kerül, az eladóhoz szállítja. Az vállalkozás a terméket a fogyasztótól saját költségén gyűjti be.

 7. A fogyasztónak nem kell fizetnie az olyan termékek normál használatáért, amelyeket később cseréltek.

 8. Ha a termék nem felel meg a szerződésnek, a fogyasztó árleszállításról vagy a szerződéstől való visszalépésről nyilatkozhat:

  1. Az eladó megtagadta a termék megfelelését a szerződésnek az 43d. cikk (2) bekezdése értelmében;
  2. Az eladó nem felelt meg a szerződésnek az 43d. cikk (4) - (6) bekezdése értelmében;
  3. a termék nem felel meg a szerződésnek, annak ellenére, hogy az eladó megpróbálta a szerződésnek megfelelni;
  4. a termék nem felel meg a szerződésnek olyan mértékben, hogy az árleszállítást vagy a szerződéstől való visszalépést indokolja az 43d. cikk által meghatározott védelmi intézkedések előzetes alkalmazása nélkül;
  5. az eladó nyilatkozatából vagy körülményeiből világos, hogy nem fogja megfelelni a terméknek a szerződésnek a szerződés ésszerű időn belüli és túlzott kellemetlenség nélküli megfelelésére történő megfelelésére.

 9. Az árleszállításnak az összegre arányosan kell lennie a szerződésből eredő árhoz, és nem megfelelő termék értékéhez képest.

 10. Az eladó azonnal visszatéríti a fogyasztónak az árleszállítás miatt járó összegeket, legkésőbb 14 napon belül a fogyasztó által benyújtott árleszállítási nyilatkozat kézhezvételétől számítottan.

 11. A fogyasztó nem léphet vissza a szerződéstől, ha a termék nem megfelelősége a szerződéssel nem lényeges. Feltételezhető, hogy a termék nem megfelelősége a szerződéssel lényeges.

 12. Ha a szerződésnek a termékkel kapcsolatos nem megfelelősége csak néhány terméket érint a szerződés alapján szállított termékeken belül, a fogyasztó csak ezekre a termékekre vonatkozóan léphet vissza a szerződéstől, valamint más termékekre vonatkozóan, amelyeket a fogyasztó együtt vásárolt a nem megfelelő termékekkel, ha nem lenne ésszerű elvárni

 13. hogy a fogyasztó csak a szerződésnek megfelelő termékeket tartsa meg.

 14. A szerződéstől való visszalépés esetén a fogyasztónak azonnal vissza kell adnia a terméket az eladónak saját költségén. Az eladó az árat azonnal visszatéríti a fogyasztónak, legkésőbb 14 napon belül a termék kézhezvételét vagy visszaadásának igazolását követően.

 15. Az vállalkozás az árat ugyanazzal a fizetési módszerrel téríti vissza a fogyasztónak, amit a fogyasztó használt, hacsak a fogyasztó nem egy olyan visszatérítési módot választott, amely nem jár költséggel számára.

 16. Az áru nem megfelelőségével kapcsolatos további információk és az ehhez megfelelő űrlapok elérhetők a következő webcímen: www.r-gol.com/hu/pages/reklamaciok-r-gol


§7 Peren kívüli vitarendezési módszerek

 1. A vitákat, ha a fogyasztó kifejezi ezt a szándékát, peren kívül is rendezhetik:

  1. A fogyasztó a tartós fogyasztói vitarendezési bírósághoz fordulhat, amelyet az 2000. évi december 15-i kereskedelmi ellenőrzésről szóló törvény 37. cikke hivatkozásával hoztak létre (egységes szöveg: a 2020. évi törvények, 1706. számú melléklettel, a későbbi módosításokkal együtt), azzal a kéréssel, hogy a szerződésből eredő vita rendezését kérje az eladóval.
  2. A fogyasztónak jogában áll felvenni a kapcsolatot a kereskedelmi ellenőrzési főellenőrével az 2000. évi december 15-i kereskedelmi ellenőrzésről szóló törvény 36. cikkének értelmében, az alábbi webcím szerint: uodo.gov.pl/en, azzal a kéréssel, hogy kezdeményezze a fogyasztó és az eladó közötti vita békés rendezését.
  3. peren kívül, például egy állandó választottbíróság előtt, amelyet a fogyasztó és az eladó megállapodása szerint választanak ki. A fogyasztó választhatja az eladó által választott választottbíróságot is, például az EU ODR online platformon keresztül, amely a ec.europa.eu/consumers/odr/ webhelyen található.

 2. Végül a kérdést a mindenkori hatáskörrel rendelkező közös bíróság fogja eldönteni a mindenkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően.


§8 Adatvédelmi szabályzat és személyes adatok biztonsága

 1. A Személyes adatok kezelője az Online Áruházat látogató személyek személyes adataival kapcsolatban az Eladó (R-GOL Sp. z o. o.). Az Eladó a GDPR rendelkezéseinek alapján kezeli a személyes adatokat.

 2. A Vásárló által megadott személyes adatokat önkéntes, de a vásárlások vagy az Eladó által kínált egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükségesnek kell lennie.

 3. Az R-GOL a Vásárló adatait kezeli, többek között: az Art. 6 (1) bekezdésének (b) cikk (a szerződés teljesítése céljából), az Art. 6 (1) bekezdésének (c) cikk (különösen az adó- és számviteli rendelkezésekből eredő jogi kötelezettségek teljesítése céljából); art. 6 (1) bekezdésének (a) cikk (hozzájárulás, például közvetlen marketingcélokra), az Art. 6 (1) bekezdésének (f) cikk (más jogos érdekek érvényesítése, például a hirdetési és a megjelenési jogok érvényesítése).

 4. Az adatok kezelésének időtartama a GDPR rendelkezéseinek megfelelően a jogosult érdekek, a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a Vásárló által adott hozzájárulás érvényessége alapján változik.

 5. A Vásárlók személyes adatainak címzettjei például az Eladó vagy az Eladóval együttműködő partnerek, például posta- és futárszolgáltatók, informatikai és könyvelési szolgáltatók vagy marketing ügynökségek is lehetnek.

 6. A Vásárlóknak joguk van hozzáférni a saját személyes adataikhoz, azokat helyesbíteni vagy törölni, az adatok mozgathatóságát kérni, vagy az adatok feldolgozásának korlátozását vagy az adatok elleni tiltakozást kifejezni. Ezenkívül joguk van panaszt tenni a felügyeleti hatóságoknál (például a Személyes Adatok Védelmi Hivatalánál).

 7. Az Eladó az adatok biztonságának védelme érdekében megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozott, hogy megakadályozza a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan hozzáférését, terjesztését vagy más formában azokhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azokhoz való jogosulatlan cselekedeteket, és biztosítsa az adatok védelmét és biztonságát. Az Eladó egyebek között a következő biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

  1. SSL tanúsítvány, amely biztosítja az adatok titkosítását a Vásárló és az Eladó közötti kapcsolat során;
  2. rendszeres biztonsági mentéseket, hogy a Vásárlók adatait hatékonyan vissza lehessen állítani az adatvesztés vagy sérülés esetén;
  3. a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos belső szabályok és eljárások, amelyek biztosítják, hogy az Eladó alkalmazottai megfelelően kezeljék a Vásárlók adatait és azokat ne lehessen jogosulatlanul feldolgozni;
  4. az alkalmazottak képzése és tájékoztatása a személyes adatok védelmének és biztonságának fontosságáról;
  5. rendszeres ellenőrzések és tesztek az adatvédelmi intézkedések és eljárások hatékonyságának ellenőrzésére és felülvizsgálatára.

 8. A Vásárlók adatainak megadása az Eladónál önkéntes, de az adatok nélkül az Eladó nem fogja tudni teljesíteni a vásárlók rendeléseit vagy nyújtani az egyéb szolgáltatásokat.

 9. A további információk a Vásárlók személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatok biztonságáról az Eladó Adatvédelmi Szabályzatában találhatók a következő webcímen: www.r-gol.com/hu/pages/adatvedelmi-politika


§9 Záró rendelkezések

 1. A Szabályzat egyetlen rendelkezése sem célja a Vásárló jogainak megsértése. Nem is értelmezhető ezen módon, mert ha a Szabályzat bármely része nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak, a Szolgáltató kijelenti, hogy teljes mértékben betartja és alkalmazza ezt az általánosan kötelező jogot a kihívott rendelkezés helyett.

 2. A regisztrált Vásárlókat elektronikus úton értesítjük a szabályzatok és azok hatálya változásairól. Az értesítést legalább 7 nappal az új Szabályzat hatályba lépése előtt elküldjük. A változásokat az alábbi okok miatt vezetjük be: hogy alkalmazkodjunk a hatályos jogi státuszhoz, hogy megelőzzük a visszaéléseket, biztonsági okokból, ha új technológiai megoldásokat vezetünk be az Üzlet működésébe, a Vásárlók személyes adatainak védelme érdekében, valamint szerkesztési változások bevezetése céljából.

 3. A jelenlegi Szabályzat mindig elérhető a Vásárló számára a szabályzatok fül alatt (www.r-gol.com/hu/info/szabalyzat-r-gol). A Megrendelés végrehajtása és az utógondozási időszak során a Vásárlónak alkalmaznia kell az általa elfogadott szabályzatokat. Kivéve, ha a Fogyasztó úgy véli, hogy azok kevésbé kedvezőek, mint a jelenleg hatályos, és értesíti erről a Szolgáltatót, hogy az aktuális Szabályzatot kötelezőnek tekintse.

 4. A Szabályzatokban nem szabályozott ügyekben az érvényes jogszabályok vonatkoznak.

  Verzió 13.4 (Ostróda, 09.01.2024r.)