Statut


Zaključenje ugovora između Kupca i Prodavatelja može se dogoditi na dva načina. Prije nego što postavi narudžbu, Kupac ima pravo pregovarati o bilo kojim odredbama ugovora s Prodavateljem, uključujući one koje mijenjaju odredbe sljedećih propisa. Ovi pregovori trebaju se provoditi pismeno i poslati na adresu Prodavatelja (R-GOL Sp. z o. o. (ranije R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, Poljska).

Ako Kupac odustane od mogućnosti zaključenja ugovora putem pojedinačnih pregovora, primjenjivat će se sljedeći propisi i primjenjivi pravni propisi.

Propisi predstavljaju standardni ugovor čiji sadržaj ne može, bez obzira na bilo kakve radnje Prodavatelja, kršiti prava Kupca.§1 Definicije

 1. Popis cijena dostave –popis dostupnih vrsta dostave i njihovih troškova, dostupan na www.r-gol.com/hr/info/r-gol-dostava-i-placanje

 2. Potvrda kupnje –račun, primitak, izdan u skladu sa Zakonom od 11. ožujka 2004. o porezu na robu i usluge (službeni tekst: Narodne novine 2022, broj 931, kako je izmijenjen) i drugim primjenjivim zakonima.

 3. Proizvodna kartica – pojedinačna podstranica Trgovine koja sadrži informacije o određenom proizvodu.

 4. Kupac – pravna osoba ili organizacijska jedinica bez pravne sposobnosti, ali s pravnom sposobnošću, koja obavlja kupnju od Prodavatelja izravno povezanu s njezinom poslovnom ili stručnom djelatnošću.

 5. Građanski zakonik – Zakon od 23. travnja 1964. o građanskom zakonu (službeni tekst: Narodne novine 2022, broj 1360, kako je izmijenjen).

 6. Potrošač – fizička osoba koja obavlja kupnju od Prodavatelja koja nije izravno povezana s njegovim ili njezinim poslovnim ili stručnim djelovanjem. Odredbe ovih propisa koje se odnose na Potrošača primjenjuju se i na punoljetnu fizičku osobu s punom pravnom sposobnošću koja sklapa ugovor izravno povezan s njegovom/ njezinom poslovnom djelatnošću, kada sadržaj tog ugovora pokazuje da nema stručni karakter za njega, osobito zbog predmeta njegove poslovne djelatnosti, dostupne na temelju odredbi o Središnjem registru i informacijama o gospodarskoj djelatnosti.

 7. Košarica – popis proizvoda pripremljenih od proizvoda ponuđenih u trgovini na temelju odabira Kupca.

 8. Kupac – kupac proizvoda isporučenih od strane Prodavatelja - i Potrošač i Kupac.

 9. Mjesto isporuke predmeta – adresa isporuke ili mjesto preuzimanja navedeno u narudžbi od strane Kupca.

 10. Trenutak isporuke predmeta – trenutak kada Kupac ili treća osoba koju je ovlastio preuzme predmet.

 11. Zakon – Zakon o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (službeni tekst: Narodne novine 2020, broj 287, kako je izmijenjen).

 12. Mjesto preuzimanja – Mjesto isporuke predmeta osim poštanske adrese, navedeno u popisu koji je dostavio Prodavatelj u trgovini.

 13. GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list EU L. od 2016, broj 119, stranica 1, kako je izmijenjena).

 14. Propisi – ovi propisi internetske trgovine www.r-gol.com/hr/info/statut-r-gol

 15. Trgovina – web stranica kojom upravlja Prodavatelj, dostupna na www.r-gol.com na kojoj Prodavatelj objavljuje poziv za sklapanje ugovora o prodaji, putem kojeg Kupac može postaviti narudžbu.

 16. Prodavatelj:

  R-GOL Sp. z o. o. (ranije R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa)
  3D Górka
  14-100 Ostróda
  OIB: 741-213-29-44, REGON: 365129350, upisan kod Općinskog suda u Olsztynu, 8. trgovačko odjeljenje Državnog suda za registraciju pod brojem: KRS: 0001034546
  BANKOVNI RAČUN: 77 1600 1462 1833 6038 5000 0005
  [email protected]
  +385 1 800 0289

 17. Vrijeme isporuke – broj sati ili radnih dana navedenih u košarici od trenutka postavljanja narudžbe do slanja proizvoda na način odabran od strane Kupca.

 18. Ugovor – ugovor sklopljen izvan poslovnih prostora ili na daljinu u smislu Zakona u slučaju Potrošača i ugovor o prodaji u smislu članka 535. Građanskog zakonika u slučaju Kupaca.

 19. Nedostatak – fizički nedostatak i pravni nedostatak u smislu odredbi Građanskog zakonika.

 20. Narudžba – izjava volje Kupca podnesena u Trgovini putem sredstava daljinske komunikacije (internet), jasno specificirajući: vrstu i količinu proizvoda; vrstu načina dostave; način plaćanja; mjesto isporuke predmeta; podatke Kupca i izravno dovodeći do zaključenja ugovora između Kupca i Prodavatelja.


§2 Opći uvjeti

 1. Ugovor se zaključuje na jeziku i u skladu s zakonima zemlje na koju se proizvodi dostavljaju.

 2. Prodavatelj se obvezuje pružiti usluge i dostaviti predmete bez nedostataka.

 3. Sve cijene koje nudi Prodavatelj izražene su u valuti zemlje na koju se vrši dostava i bruto su cijene (uključuju poljski PDV prikladan za određenu zemlju dostave). Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, koji su navedeni u popisu cijena dostave. Cijene također ne uključuju carinske pristojbe koje se naplaćuju u slučaju dostave u zemlje izvan Europske unije i PDV iz takve zemlje, koji se naplaćuju sukladno primjenjivim zakonima na odredištu. Prilikom određivanja cijene ne koristi se automatizirano donošenje odluka.

 4. Svi rokovi računaju se sukladno odredbama Građanskog zakonika, odnosno rok označen u danima završava na zadnji dan, a ako početak roka označen u danima predstavlja određeni događaj, dan na koji se događaj dogodio ne uzima se u obzir pri izračunavanju roka.

 5. Potvrda, otkrivanje, zabilježba i osiguranje svih materijalnih odredbi ugovora kako bi se u budućnosti mogao pristupiti tim informacijama provodi se na sljedeći način:

  1. potvrda zaključenja ugovora slanjem na e-mail adresu koju je dostavio Kupac: informacija o narudžbi, kako je predviđeno u članku 1. točka 20. Ako je Kupac Potrošač, Prodavatelj na gore navedenu adresu šalje: e-mail adresu, kao i poveznicu na informacije o pravu na odustajanje od ugovora, kako je predviđeno u članku 13. Zakona, poveznicu na trenutnu verziju Propisa i poveznicu na obrazac za povrat robe;
  2. priložiti ispis Potvrde o kupnji završenoj Narudžbi, poslanoj na navedeno mjesto dostave.

 6. Prodavatelj ne naplaćuje nikakve naknade za komunikaciju s njim putem sredstava daljinske komunikacije, a Kupac snosi svoje troškove u iznosu koji proizlazi iz ugovora sklopljenog s trećom stranom koja mu pruža određenu uslugu omogućujući daljinsku komunikaciju.

 7. Prodavatelj osigurava da Kupac koji koristi Trgovinu ispravno radi u sljedećim preglednicima: Microsoft Edge, FireFox verzija 3 ili novija, Opera verzija 9 ili novija, Chrome verzija 10 ili novija, Safari s najnovijim verzijama JAVA i FLASH instaliranim, na ekranima s horizontalnom rezolucijom većom od 1024 piksela. Upotreba softvera treće strane koji utječe na funkcioniranje i funkcionalnost web preglednika može utjecati na ispravno prikazivanje Trgovine, stoga, kako bi se dobila potpuna funkcionalnost Trgovine, svi bi trebali biti onemogućeni.

 8. Kupac ima mogućnost upotrebe opcije pamćenja svojih podataka u Trgovini kako bi olakšao postupak postavljanja nove Narudžbe. U tu svrhu Kupac bi trebao pružiti prijavu i lozinku potrebnu za pristup svom računu. Prijava i lozinka su niz znakova koje je postavio Kupac, koji je dužan čuvati tajnu i zaštititi ih od neovlaštenog pristupa trećih strana. Kupac ima priliku pregledavati, ispravljati, ažurirati podatke i brisati račun u Trgovini u bilo koje vrijeme.

 9. Kupac je obvezan:

  1. ne pružati ili prenositi sadržaj zabranjen zakonom, na primjer sadržaj koji promovira nasilje, klevete ili krši osobna prava i druga prava trećih osoba,
  2. koristiti Trgovinu na način koji ne ometa njezino funkcioniranje, posebno korištenjem zlonamjernog softvera ili uređaja koji uzrokuju takav učinak,
  3. ne poduzimati radnje kao što su: slanje ili objava nepoželjnih komercijalnih informacija u Trgovini (spam),
  4. koristiti Trgovinu na način koji nije neugodan za druge Kupce i Prodavatelja,
  5. koristiti sav sadržaj objavljen u Trgovini samo za svoju osobnu upotrebu,
  6. koristiti Trgovinu na način usklađen s odredbama zakona koji vrijede na teritoriju Republike Poljske, odredbama ovih propisa, kao i općim načelima netiketa.


§3 Zaključenje ugovora i provedba

 1. Narudžbe u Trgovini mogu se postaviti 24 sata dnevno.

 2. Da biste postavili Narudžbu, nije potrebno stvarati besplatan račun u Trgovini, ali njegova upotreba olakšava postupak korištenja Trgovine i dobivanje informacija o statusu narudžbi.

 3. Kako biste postavili Narudžbu, Kupac treba izvršiti najmanje sljedeće radnje, neke od kojih se mogu ponavljati mnogo puta:

  1. dodavanje proizvoda u košaricu;
  2. odabir vrste načina dostave;
  3. odabir vrste načina plaćanja;
  4. odabir mjesta isporuke predmeta;
  5. postavljanje narudžbe u Trgovini putem gumba "Kupi i plati".

 4. Zaključenje ugovora s Potrošačem događa se kada se Narudžba postavi.

 5. Narudžba Potrošača plaćena po dostavi odmah se obrađuje, a Narudžba plaćena putem bankovnog prijenosa ili putem elektroničkog sustava plaćanja obrađuje se nakon što se sredstva Potrošača prenesu na račun Prodavatelja, što bi trebalo biti u roku od 5 dana od postavljanja Narudžbe, osim ako Potrošač nije bio u mogućnosti ispuniti svoju obvezu. ne njegovom krivicom i obavijestio je Prodavatelja o tome.

 6. Zaključenje ugovora s Kupcem događa se prihvaćanjem narudžbe od strane Prodavatelja, o čemu obavještava Kupca odmah nakon postavljanja narudžbe.

 7. Ispunjenje narudžbe Kupca može ovisiti o plaćanju cijelog ili dijela vrijednosti narudžbe ili o dobivanju trgovinskog kreditnog limita barem u iznosu narudžbe ili suglasnosti Prodavatelja za slanje narudžbe po dostavi (plaćeno po dostavi).

 8. Predmet ugovora šalje se unutar vremena navedenog na Proizvodnoj kartici, a za narudžbe sastavljene od više proizvoda, unutar najdužeg roka navedenog na Proizvodnoj kartici. Rok počinje kada je narudžba završena.

 9. Kupljeni proizvodi šalju se vrstom dostave odabrane od strane Kupca na mjesto isporuke koje je Kupac naveo u narudžbi. Potvrda kupnje šalje se na e-mail adresu koju je dostavio Kupac.


§4 Plaćanje i dostava

 1. Kupovine izvršene u Trgovini mogu se dostaviti na način naznačen na kartici www.r-gol.com/hr/pages/r-gol-dostava-i-placanje

 2. Informacije o troškovima dostave i prihvaćenim načinima plaćanja uključene su na kartici www.r-gol.com/hr/pages/r-gol-dostava-i-placanje

 3. Kupovine izvršene u Trgovini moraju se platiti najkasnije 4 dana nakon postavljanja narudžbe, ili prije njenog preuzimanja (ako se odabere plaćanje po dostavi).

 4. Detaljne informacije o načinima dostave i prihvatljivim načinima plaćanja mogu se pronaći na web mjestu Trgovine.


§5 Pravo na povlačenje iz ugovora

 1. Potrošač, sukladno čl. 27. i dalje Zakona, ima pravo povući se iz ugovora na daljinu bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova navedenih u čl. 33, čl. 34. stavka 2. Zakona. Prema čl. 34. stavku 2. Zakona, potrošač snosi samo izravne troškove povratka robe.

 2. Sukladno čl. 32. stavku 3. Zakona, ako Prodavatelj nije ponudio sam preuzeti robu od potrošača, može zadržati povrat uplata primljenih od Potrošača dok ne primi robu natrag ili dok potrošač pruži dokaz o slanju robe natrag, ovisno o tome što se dogodi prvo.

 3. Rok za povlačenje iz ugovora na daljinu naveden u §5. stavku 1. iznosi 30 dana i računa se od trenutka dostave posljednjeg predmeta koji je predmet narudžbe. Da bi ispunio rok za povlačenje iz ugovora, dovoljno je poslati izjavu o povlačenju iz ugovora prije isteka 30-dnevnog razdoblja putem e-maila na sljedeću adresu: ili putem preporučene pošte. Ako Prodavatelj nije obavijestio Potrošača o pravu na povlačenje iz ugovora, ovo pravo ističe nakon 12 mjeseci od trenutka dostave posljednjeg predmeta koji je predmet narudžbe.

 4. Potrošač može podnijeti izjavu o povlačenju iz ugovora na obrascu, čiji je obrazac priložen kao Prilog br. 2. Zakonu, na obrascu dostupnom na files.r-gol.com/documents/hr/CROA_Izjava_o_rask_du_ugovora_R-GOL.pdf ili u drugom obliku koji je u skladu s Zakonom.

 5. Prodavatelj će odmah potvrditi Potrošaču primitak izjave o povlačenju iz ugovora putem e-maila (navedenog prilikom zaključenja ugovora i drugog ako je naveden u dostavljenoj izjavi).

 6. U slučaju povlačenja iz ugovora, smatra se da ugovor nije zaključen.

 7. Potrošač je obvezan vratiti robu poduzetniku ili je predati osobi ovlaštenoj od strane poduzetnika za njihovu preuzimanje odmah, ali najkasnije 14 dana od datuma kada se povukao iz ugovora, osim ako je poduzetnik ponudio da sam preuzme robu. Za ispunjenje roka dovoljno je vratiti robu prije njegova isteka.

 8. Potrošač vraća predmete koji su predmet ugovora s kojeg se povukao na svoj trošak i rizik.

 9. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti predmeta koje proizlazi iz njegove uporabe na način koji prelazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti predmeta.

 10. Prodavatelj će odmah, najkasnije u roku od 14 dana od datuma primitka izjave o povlačenju iz ugovora podnesene od strane Potrošača, vratiti sve uplate koje je izvršio Potrošač, uključujući troškove dostave robe. Ako je Potrošač odabrao način dostave drugačiji od najjeftinijeg standardnog načina dostave ponuđenog od strane Prodavatelja, Prodavatelj nije obvezan vratiti dodatne troškove koje je snosio Potrošač.

 11. Prodavatelj vraća uplatu istom metodom plaćanja koju je koristio Potrošač, osim ako Potrošač izričito pristane na drugi način plaćanja koji ne uključuje troškove za njega.

 12. Prodavatelj može zadržati povrat uplate primljene od Potrošača dok ne primi predmet natrag ili dok Potrošač pruži dokaz o slanju natrag, ovisno o tome što se dogodi prvo.

 13. Sukladno članku 38. Zakona, potrošač nema pravo povući se iz ugovora:

  1. kada je predmet usluge neprefabricirana roba izrađena prema specifikacijama Potrošača ili personalizirana pomoću metoda ponuđenih u Trgovini;
  2. kada je predmet usluge roba isporučena u zapečaćenoj ambalaži koja se ne može vratiti nakon otvaranja ambalaže zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je ambalaža otvorena nakon dostave;
  3. kada je predmet usluge predmeti koji su, nakon isporuke, svojom prirodom neraskidivo povezani s drugim predmetima;
  4. kada je predmet usluge zvučni ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom pakiranju, ako je pakiranje otvoreno nakon dostave.

 14. Obrazac za prijavu povrata i dodatne informacije o načinu podnošenja dostupni su na www.r-gol.com/hr/pages/povrat-i-zamjena-robe-r-gol


§6 Nepodudarnost robe s ugovorom

 1. U okviru prava Potrošača u slučaju nepodudarnosti robe s ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona, posebno odredbe Poglavlja 5a.

 2. U vezi s kupnjama koje su obavili Potrošači, pretpostavlja se da nedostatak podudarnosti robe s ugovorom (posebno njena Pogreška), koji se pojavio u roku od dvije godine od trenutka dostave robe, postojao je u trenutku njezine dostave.

 3. Ako je roba neskladna s ugovorom, Potrošač može zahtijevati da je popravi ili zamijeni.

 4. Prodavatelj može izvršiti zamjenu kada Potrošač zatraži popravak, ili Prodavatelj može izvršiti popravak kada Potrošač zatraži zamjenu, ako dovođenje robe u sklad s ugovorom na način koji je odabrao Potrošač nije moguće ili bi zahtijevalo prekomjerne troškove za Prodavatelja. Ako su popravak i zamjena nemogući ili bi zahtijevali prekomjerne troškove za poduzetnika, može odbiti dovesti robu u sklad s ugovorom.

 5. Prodavatelj će obaviti popravak ili zamjenu u razumnom roku od trenutka kada je obaviješten od strane Potrošača o nepodudarnosti s ugovorom, a bez suviše neugodnosti za Potrošača, zamjena, uključujući posebno troškove poštarine, prijevoza, rada i materijala, snosi poduzetnik.

 6. Potrošač dostavlja Prodavatelju robu koja je predmet popravka ili zamjene. Poduzetnik preuzima robu od Potrošača o svom trošku.

 7. Potrošač nije obvezan platiti za normalnu uporabu robe koja je naknadno zamijenjena.

 8. Ako je roba neskladna s ugovorom, Potrošač može podnijeti izjavu o smanjenju cijene ili povlačenju iz ugovora kada:

  1. Prodavatelj odbije dovesti robu u sklad s ugovorom sukladno čl. 43d. stavku 2. Zakona;
  2. Prodavatelj nije doveo robu u sklad s ugovorom sukladno čl. 43d. stavcima 4–6. Zakona;
  3. nedostatak podudarnosti robe s ugovorom traje iako je Prodavatelj pokušao dovesti robu u sklad s ugovorom;
  4. nedostatak podudarnosti robe s ugovorom toliko je značajan da opravdava smanjenje cijene ili povlačenje iz ugovora bez prethodnog korištenja zaštitnih mjera navedenih u čl. 43d;
  5. iz izjave Prodavatelja ili okolnosti jasno je da neće dovesti robu u sklad s ugovorom u razumnom roku ili bez nepotrebnih neugodnosti za Potrošača.

 9. Smanjeni iznos mora biti u takvom omjeru prema cijeni proizašloj iz ugovora da vrijednost robe koja se ne podudara s ugovorom odgovara vrijednosti robe koja odgovara ugovoru.

 10. Prodavatelj vraća Potrošaču iznose koji proizlaze iz ostvarivanja prava na smanjenje cijene odmah, najkasnije u roku od 14 dana od datuma primitka Potrošačeve izjave o smanjenju cijene.

 11. Potrošač ne može povući iz ugovora ako nedostatak podudarnosti robe s ugovorom nije značajan. Pretpostavlja se da je nedostatak podudarnosti robe s ugovorom značajan.

 12. Ako nedostatak podudarnosti s ugovorom utječe samo na neke predmete isporučene u okviru ugovora, Potrošač može povući iz ugovora samo u vezi s tim predmetima, kao i u vezi s drugim proizvodima koje je potrošač kupio zajedno s neusklađenim proizvodima, ako nije razumno očekivati

 13. da će Potrošač pristati zadržati samo robu koja odgovara ugovoru.

 14. U slučaju povlačenja iz ugovora, Potrošač odmah vraća robu Prodavatelju na svoj trošak. Prodavatelj vraća cijenu Potrošaču odmah, najkasnije u roku od 14 dana od datuma primitka robe ili dokaza o njezinom vraćanju.

 15. Poduzetnik vraća cijenu koristeći isti način plaćanja koji je koristio Potrošač, osim ako je Potrošač izričito pristao na drugi način povrata koji ne uključuje troškove za njega.

 16. Dodatne informacije o procesu razmjene i povrata, zajedno s odgovarajućim obrascima, dostupne su na www.r-gol.com/hr/pages/prituzbe-r-gol


§7 Izvanpravne metode rješavanja sporova

 1. Sporovi, ako to Potrošač izrazi želju, mogu se rješavati izvan suda:

  1. Potrošač može podnijeti zahtjev stalnom sudu za potrošače navedenom u čl. 37. Zakona od 15. prosinca 2000. o Trgovinskom nadzoru (usklađeni tekst: Službeni list 2020, broj 1706, kako je izmijenjen), s zahtjevom za rješavanje spora koji proizlazi iz Ugovora sklopljenog s Prodavateljem.
  2. Potrošač ima pravo kontaktirati vojvodskog inspektora Trgovinskog nadzora, sukladno čl. 36. Zakona od 15. prosinca 2000. o Trgovinskom nadzoru (usklađeni tekst: Službeni list 2020, broj 1706, kako je izmijenjen), s zahtjevom za pokretanje postupka posredovanja u vezi s prijateljskim rješavanjem spora između Potrošača i Prodavatelja.
  3. arbitracijom, tj. stalnim sudom za arbitražu, koji će biti odabran dogovorom između Potrošača i Prodavatelja. Potrošač može koristiti arbitražni sud odabran s Prodavateljem, npr. putem EU ODR internetske platforme dostupne na ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Naposljetku, pitanje se rješava zajedničkim sudom koji ima nadležnost sukladno općim zakonima koji se primjenjuju.


§8 Pravilnik o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

 1. Administrator osobnih podataka osoba koje posjećuju internetsku trgovinu je Prodavatelj (R-GOL Sp. z o. o.). Prodavatelj obrađuje osobne podatke temeljem odredbi GDPR-a.

 2. Dostavljanje osobnih podataka od strane Korisnika je dobrovoljno, ali je potrebno kako bi se obavljale kupnje ili koristile druge usluge koje nudi Prodavatelj.

 3. R-GOL obrađuje podatke Korisnika, između ostalog: na temelju čl. 6. stavka 1. točke b GDPR-a (radi izvršenja ugovora), čl. 6. stavka 1. točke c GDPR-a (radi ispunjenja zakonskih obveza koje proizlaze posebno iz poreznih i računovodstvenih propisa); čl. 6. stavka 1. točke a GDPR-a (suglasnost, npr. za slanje komercijalnih informacija elektronički) i čl. 6. stavka 1. točke f GDPR-a (opravdani interes, npr. izvršenje ugovora s subjektom za koji radi ispitanik, kontakt s kupcem, ispitivanje zadovoljstva kupca ili utvrđivanje, istraživanje i obrana protiv zahtjeva)

 4. Korisnik ima pravo pristupa i ispravka svojih podataka. Dodatno, Korisnik ima pravo zatražiti brisanje podataka, pravo na ograničenje njihove obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na povlačenje suglasnosti i pravo na podnošenje prigovora. Korisnik može ostvariti svoja prava kontaktirajući izravno Prodavatelja.

 5. Ako se Korisnikovi podaci obrađuju na način koji nije u skladu s GDPR-om - Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, uodo.gov.pl/en)

 6. Dostavljanjem osobnih podataka Korisnik izjavljuje da su osobni podaci koje je pružio njegovi podaci i da su istiniti.

 7. Detaljna pravila i odredbe u vezi s zaštitom osobnih podataka, kao i informacije o kolačićima koje koristi Trgovina, mogu se pronaći u Pravilniku o zaštiti osobnih podataka, koji čini sastavni dio Pravilnika o obradi osobnih podataka.


§9 Završne odredbe

 1. Nijedna od odredbi Pravilnika nije namijenjena kršenju prava Kupca. Također je ne može se tumačiti na takav način, jer u slučaju nepodudarnosti bilo kojeg dijela Pravilnika s primjenjivim zakonom, Prodavatelj izjavljuje apsolutnu usklađenost s i primjenu tog općenito primjenjivog zakona umjesto osporene odredbe Pravilnika.

 2. Registrirani Kupci će elektronički biti obaviješteni o promjenama u pravilima i njihovom opsegu. Obavijest će biti poslana najmanje 7 dana prije nego što novi Pravilnik stupi na snagu. Promjene će biti uvedene radi prilagodbe Pravilnika primjenjivom pravnom statusu, sprječavanja zloupotreba, iz sigurnosnih razloga, u slučaju uvođenja novih tehnoloških rješenja u rad trgovine, poboljšanja zaštite privatnosti kupaca i uvođenja redakcijskih promjena.

 3. Trenutna verzija Pravilnika uvijek je dostupna Kupcu u odjeljku s pravilima www.r-gol.com/hr/info/statut-r-gol. Tijekom izvršenja narudžbe i tijekom cijelog razdoblja nakon prodaje, Kupac će primjenjivati pravila koja je prihvatio prilikom postavljanja narudžbe. Izuzetak je situacija kada ih Potrošač smatra manje povoljnima od trenutnih i obavještava Prodavatelja o odabiru trenutnih Pravila kao obvezujućih.

 4. U pitanjima koja nisu uređena ovim Pravilima, primjenjuju se relevantni zakonski propisi koji su na snazi.

  Verzija 13.4 (Ostróda, 09.01.2024r.)