Ανταλλαγές και επιστροφές

Έχεις χρονικό περιθώριο 30 ημερών για να επιστρέψεις την παραγγελία σου, συμπληρώνοντας το σχετικό έγγραφο. Το χρονικό όριο για την επιστροφή ξεκινά από τη μέρα που παραλαμβάνεις το τελευταίο προϊόν που αγόρασες, το οποίο αποτελεί και το μέρος του συμβολαίου για την αγορά αυτή. Για να μπορέσεις να είσαι εντός της χρονικής προθεσμίας για την επιστροφή, θα πρέπει να στείλεις το έντυπο πριν από τη λήξη του χρονικού περιθωρίου. Θα χρειαστεί να καλύψεις το κόστος αποστολής της επιστροφής.

Η υπογεγγραμμένη δήλωση θα πρέπει να αποσταλλεί ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στο [email protected]Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί μέσω μία ειδικής διαμορφωμένης φόρμας, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Ο υπάλληλος μας θα επιβεβαιώσει άμεσα τον πελάτη μέσω email (ανάλογα με το συμπέρασμα από το αίτημα της φόρμας και για ό,τι άλλο τονίστηκε στη δήλωση του εντύπου) για το ότι έλαβε τη φόρμα επιστροφής.

Τότε, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει άμεσα τα πράγματα της παραγγελίας του και συγκεκριμένα όχι πιο αργά από το χρονικό περιθώριο των 14 ημερών από την ημέρα που έκανε το αίτημα επιστροφής. Μη χάσεις αυτό το χρονικό όριο, στείλε παρακαλώ πίσω τα πράγματα πριν από τη λήξη του.

Επιστρέφουμε τα χρήματα όχι πριν από το χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημέρα που κατατέθηκε σε μας το αίτημα επιστροφής. Σε ενημερώνουμε και ζητούμε την κατανόηση σου για το ότι μπορούμε να κρατήσουμε την επιστροφή μέχρι να λάβουμε τα προϊόντα που επιστρέφεις ή μέχρι να προσκομίσεις την απόδειξη της επιστροφής τους, ανάλογα με το ποιο από αυτά θα συμβεί πρώτο.

icon

Προσοχή! Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη πτώση της αξίας του προϊόντος που αποτελεί μέρος του συμβολαίου, ως αποτέλεσμα ενεργειών του που αποκλίνουν από τον αποδεκτό τρόπο χρήσης του προϊόντος, των χαρακτηριστικών του και των λειτουργιών για το οποίο προορίζεται. Το πακέτο συσκευασίας του προϊόντος είναι εγγενές στοιχείο του προϊόντος.

zwrot Τηλέφωνο για περιπτώσεις επιστροφών:

[email protected]
+30 210 220 70 21
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 -17:00


Διεύθυνση αποστολής επιστροφών:

Big Arena Ltd.
232 – Olza Logistic – R-GOL
Plovdiv, Goliamokonarsko shose 29, Bulgaria
Τα δέματα μπορούν να αποσταλούν μόνο με Γενική Ταχυδρομική.


Αλλαγές

Μπορείς να αλλάξεις προϊόντα που δεν έχεις χρησιμοποιήσει μέσα σε χρονικό διάστημα 30 από τη μέρα που έλαβες την παραγγελία σου. Η αλλαγή προϊόντων πραγματοποιείται σε αρμονία με την διαδικασία συμπλήρωση της φόρμας απόσυρσης από τη συμφωνία αγοράς, όπως περιγράφηκε παραπάνω (βλέπε «Επιστροφές») και πραγματοποιώντας και πάλι μία νέα παραγγελία.