R-Team sadakat programı için şartlar ve koşullar


1. GENEL HÜKÜMLER


  1.1. R-Team Programı Yönetmeliği (bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır), R-Team sadakat programına katılımın prensiplerini, kapsamını ve koşullarını tanımlar.


  1.2. R-Team Programı'nın (bundan sonra "Program" olarak anılacaktır) düzenleyicisi R-GOL Sp. z o. o.'dur (eski adıyla R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, NIP: 741-213-29-44, KRS 00001034546 olarak adlandırılır ve bundan sonra "Düzenleyici" olarak anılacaktır.


  1.3. Program, R-Team (bundan sonra "Program" veya "R-Team") adıyla yürütülür.

  1.4. (Bundan böyle “Müşteri” veya “Katılımcı” olarak bahsedilen) Programa katılmak isteyen kişi, www.R-GOL.com İnternet Mağazasında müşteri hesabı açarak, Programa katılmayı ve e-posta ve sms aracılığıyla ticari bilgilerin iletilmesini kabul ederek Programa katılır.


  1.5. Programa katılım kuralları, bu Yönetmelik tarafından belirlenir ve www.R-GOL.com ("Çevrimiçi Mağaza") web sitesinde ve Fiziksel Mağazalarda yayınlanır.

  1.6. Kayıtlı Katılımcılar, Yönetmelikteki değişiklikler ve kapsamları hakkında elektronik olarak bilgilendirilecektir (kayıt veya sipariş sırasında verilen e-posta adresine). Bildirim, yeni Yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce gönderilecektir. Değişiklikler, Yönetmeliği uygulanabilir yasal duruma uygun hale getirmek, kötüye kullanımı önlemek, güvenlik nedenleriyle, Mağazanın işleyişinde yeni teknolojik çözümlerin tanıtılması durumunda, Müşterilerin gizliliğini geliştirmek ve düzenleme değişiklikleri yapmak amacıyla yapılacaktır.
2. PROGRAM KURALLARI


  2.1. R-Team, www.R-GOL.com İnternet Mağazası’nda hesap açan ve e-posta ve sms aracılığıyla ticari bilgilerin iletilmesini kabul eden tüm İnternet Mağazası ve fiziksel mağaza müşterileri için tasarlanmış olan özel, ücretsiz ve isteye bağlı olan sadakat programıdır. Organizatörün, bazı Mağazaları kalıcı veya geçici olarak Programdan çıkarma hakkı saklıdır.


  2.2. Çevrimiçi Mağaza veya Fiziksel Mağazalarda alışveriş yaparak Katılımcı, yapılan alışverişlerin değeri üzerinden %10'luk bir Bonus miktarı (bundan sonra "Bonus" olarak anılacaktır) toplar ve aşağıda belirtilen koşullarda kullanılabilir.

  2.3. Kampanyanın veya özel teklifin şartlarında aksi belirtilmedikçe prim, başka bir kampanya veya Organizatörün özel teklifi ile birlikte uygulanabilir.

  2.4. Kişiselleştirilmiş ürünler, Bonus kullanarak fiyatlarını düşürme imkanından hariç tutulmuştur.


  2.5. R-Team Programını kullanma niyetini onaylayan Katılımcının hesap bilgilerinin (ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası) gereklidir. Düzenleyici, potansiyel bir Katılımcı tarafından doldurulan formu gerekli verileri sağlamazsa kabul etmeme hakkını saklı tutar.

  2.6. Fiziksel mağazada Programa katılan bir Katılımcı, otomatik olarak www.R-GOL.com İnternet mağazasında hesap açar. Katılımcının kimliği, verdiği kimlik bilgilerine göre saptanır.


  2.7. R-Team Programının katılımcıları, ticari faaliyet yürütmeyen yetişkin doğal kişiler olabilir.

  2.8. 13 yaşını doldurmuş çocuklar sadece yasal vekillerinin izni üzerine Programa katılabilir.

  2.9. Katılımcı, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür ve iyi uygulamalara aykırı hareket etmemeli veya R-Team Programına katılımlarını ticari amaçlar veya Düzenleyiciyi zarara uğratmak amacıyla kullanmamalıdır. Özellikle Katılımcı, aşağıdaki eylemleri yapmamalıdır:

  • Çevrimiçi Mağazada başka bir kişi adına veya başkasının adına alışveriş yapmak ve Katılımcının hak kazandığı Bonus'u kullanmak,
  • R-Team Programına katılımla ilgili ticari faaliyetlerde bulunmak, özellikle Çevrimiçi Mağaza veya Fiziksel Mağazalarda satın alınan ürünlerin Bonus kullanarak yeniden satışını içeren faaliyetlerde bulunmak,
  • Katılımcının Bonus'undan faydalanmak amacıyla Çevrimiçi Mağaza hesabına üçüncü taraflara erişim vermek.

  2.10. Düzenleyici, Katılımcının bu Yönetmeliğin hükümlerini ihlal etmesi durumunda, özellikle 2.9. maddenin hükümlerini ihlal etmesi durumunda, Katılımcıyı R-Team Programından çıkarma hakkını saklı tutar.3. BONUS HESAPLAMA VE KULLANMA KURALLARI
 


  3.1. R-Team Programını kullanan müşterilere her alışverişlerinin brüt değeri üzerinden (nakliye masrafları hariç) her alışverişte %10'luk bir Bonus hesaplanır. Bonus, aşağıda belirtilen koşullarla kullanılır. Bonus nakde çevrilemez. Bonus matematiksel olarak tam sayılara yuvarlanır.

  3.2. Biriken Bonus, Fiziksel Mağazalarda veya Çevrimiçi Mağaza'da sonraki alışverişlerde kullanılabilir. Bonus, alınan ürünlerin değerinin %50'sinden büyük olamaz.


  3.3. Katılımcının hesabında hesaplanan Bonus, satın alınan ürünlerin değerinin %50'sinden büyükse, kullanılmayan Bonus hesabında kalır ve sonraki alışverişlerde kullanılabilir. Katılımcının hesabında biriken Bonus, satın alınan ürünlerin değerinin %50'sine eşit veya daha düşükse, Katılımcı tüm biriken Bonus'u kullanabilir.


  3.4. Eğer Prim, Katılımcının birkaç ürün satın aldığı bir işlemde kullanılıyorsa, ürünler arasına orantılı olarak paylaşılarak her ürünün fiyatını orantılı olarak düşürür.

  3.5. Katılımcıların sözleşmeden çekilme süresi 60 gündür.


  3.6. Yukarıdaki 3.5. maddesi itibariyle, bir işlemden kaynaklanan Prim, bu işlem kapsamındaki satışın gerçekleştiği tarihi izleyen 60’ıncı günde uygulanır. Satışın gerçekleşmesi, ilgili işlem satışının muhasebede kaydedildiği tarih olarak kabul edilir. Ürün, Hüküm ve Koşullara uygun olarak kesilmiş fiş ile birlikte Katılımcıya gönderilmeden satış muhasebede kaydedilir.


  3.7. Katılımcı, ilgili alışveriş işleminden kaynaklanan Primi, Prim uygulandığı tarihi izleyen 90 gün içinde kullanabilir. Yukarıdaki süre bittikten sonra Prim iptal olunur, fakat bu, sonraki istemlerde uygulanan Primleri etkilemez.

  3.8. Hesap bakiyesi ve uygulanmış Prim hakkındaki tüm bilgiler, İnternet Mağazasında oturum açılıp “Hesabım” ve ardından “Cashback” sekmesi açıldıktan sonra mevcut veya Fiziksel Mağazanın elemanlarından alınabilir.

  3.9. Fiziksel Mağazalarında alışveriş sırasında, saptama sonucu ciddi şüphe yaratmadıkça, Katılımcının kimliği, kimlik veya telefon ve adres bilgilerine göre saptanır.

  3.10.Primin kullanıldığı işlemin konusu olan ürünün iade edilmesi durumunda iade edilen ürüne ait Prim değeri Katılımcının hesabına tekrar uygulanır.

  3.11. Primin uygulandığı işlemin konusu olan ürünün iade edilmesi durumunda iade edilen ürünün değerinden kaynaklanan değer Katılımcının hesabında uygulanan Primden düşürülecek.

  3.12. Programdan faydalanmak için Katılımcının alışveriş sepetinde oturum açması gerekir. Uygulanan Primi İnternet Mağazasında yapılan alışveriş sırasında kullanmak için Katılımcının, alışveriş yaparken alışveriş sepetinde “R-Team kullanıyorum” seçeneğini seçmesi gerekir. Katılımcı hesabında bir Primin uygulanması şartıyla, Sepette bulunan ve Prim ile birlikte uygulanabilen Kampanya kapsamındaki ürünlerin fiyatı orantılı olarak azaltılır.

  3.13. Bonus'u Fiziksel Mağaza'da kullanmak için Katılımcı, alışverişi yapmadan önce Program Katılımcısı olduğunu ve Bonus kullanma niyetini satıcıya bildirmelidir.


  3.14. Katılımcının hesabına yüklenen veya kullanılan Bonus'un bu Yönetmeliklere aykırı bir şekilde yüklendiği veya kullanıldığı durumda, Düzenleyici, yüklenen Bonus'un bir kısmını veya tamamını geçersiz kılma hakkına sahip olacaktır ve Katılımcı buna dair bilgilendirilecektir.


  3.15. R-Team Programı katılımcıları için periyodik kampanyalar düzenlenir (örneğin Primin veya alışverişte uygulanan ücretsiz fırsatların çoğaltılması). Periyodik kampanyaların detayları (geçerlilik süresi ve kurallar) www.R-GOL.com sayfasında, “Kampanyalar ve indirimler” sekmesinde ve Fiziksel Mağazalarda mevcut olacak.

  3.16. Organizatör Program Katılımcısına, (özellikle çok kısa süren) periyodik kampanyalar hakkındaki bilgileri e-posta ve sms aracılığıyla da iletebilir.

  3.17. Organizatör, kendi tercihine veya belirttiği özel kurallara göre, ticari bilgilerinin iletilmesini kabul eden bazı Program Katılımcılarına özel kampanya teklifleri gönderebilir.


4. KİŞİSEL VERİLER


  4.1. Katılımcı tarafından kişisel verilerin sağlanması gönüllüdür, ancak R-Team sadakat programına katılmak için gereklidir. Verilerin sağlanmaması, yukarıda bahsedilen etkinliklere katılmanızı engelleyecektir. Doğum tarihinizin sağlanması gönüllüdür ve R-Team Sadakat Programı'na kaydolma olasılığını etkilemez.

  4.2. Müşteri'nin kişisel verileri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 sayılı Yönetmeliğine (Genel Veri Koruma Yönetmeliği olarak da bilinir) uygun olarak işlenmektedir. Program Katılımcısının kişisel verilerinin yöneticisi Program Organizatörüdür. Veri Yöneticisi ile iletişime geçmek için aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz: e-posta ile - e-posta adresine ileti göndererek: [email protected] .

  4.3. Veri yöneticisi, Müşteri'nin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili herhangi bir konuyla ilgili iletişime geçebilecek bir Veri Koruma Sorumlusu atanmıştır. Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçmek için: [email protected].

  4.3. Katılımcının verileri, elektronik formda kayıt sırasında (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi) toplanır. Organizatör, Katılımcının kişisel verilerini GDPR temelinde aşağıdaki amaçlar için işler:

  • Satış sözleşmesinin uygulanması ve Bonusların verilmesi, R-GOL Çevrimiçi Mağaza'da kullanıcı hesabının sürdürülmesi, GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca.
  • Ticari bilgilerin, Yönetici'nin ürünlerini veya hizmetlerini elektronik olarak iletmek (GDPR Madde 6(1)(a) - onay).
  • Yönetici'nin meşru çıkarlarını sürdürme (GDPR Madde 6(1)(f)) - R-Team Sadakat Programı'nı yürütme, iddia veya karşı iddialara karşı savunma amacıyla, istatistiksel ve analitik faaliyetler yürütme amacıyla, iletişim amaçları için. Ayrıca, bazı durumlarda pazarlama amaçları için kişisel verilerin profil oluşturmak için kullanılabileceğini bildirmek isteriz, bu da meşru bir çıkarımızdır (GDPR Madde 6(1)(f)).

  4.4. Katılımcı verileri üçüncü bir ülkeye aktarılmayacaktır. Kişisel verilerin işlenme süresi, verilerin işlendiği amaçlara bağlıdır. Kişisel verilerin saklanma süresi, aşağıdaki kriterlere dayalı olarak hesaplanır: Organizatörü verileri belirli bir süre boyunca işlemekle yükümlü kılabilecek yasal düzenlemeler; Organizatörün çıkarlarını korumak için gereken süre; Organizatörün hizmetler sunması ve Katılımcı'ya gerekli destek sağlaması için gereken süre; onay verildiği süre.

  4.4. Program Katılımcısı, kişisel verilerine erişim, güncelleme ve düzeltme hakkına sahiptir. Program Katılımcısı, kişisel verilerin işlenmesine verilen onayı her zaman geri çekme, verilerin silinmesini Organizatörden talep etme, meşru çıkar temelinde işleme itiraz etme, işlemenin sınırlanması ve veri aktarımını talep etme hakkına sahiptir. Onayın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce veri işlemenin meşruiyetini etkilemez.

  4.5. Yukarıdaki hakları kullanmak için, Katılımcı'nın hangi hakkı ve ne ölçüde kullanmak istediğini Organizatör'e bildirmesi gerekmektedir.


  4.6. Program Katılımcısı'nın kayıt formunda yer alan kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda Organizatör'e bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Bu tür bildirim yapılmadığında, Organizatör, Program Katılımcıları için mevcut promosyonlar hakkında bilgi eksikliğinden veya gecikmeden sorumlu değildir, ancak bildirim eksikliği, bu tür bilgiyi sağlamak için gerekli kişisel verileri içeriyorsa geçerli değildir.


  4.7. Kullanıcıların kimlik bilgileri, profilleme işlemi dahil otomatik olarak işlenebilir. Otomatik karar verme işlemi, paylaşılan bilgilerin ve reklamların kişiselleştirilmesi için ve sayfalarımızdaki trafiğin analizi amacıyla, Kullanıcının Web Sayfasındaki hareketleri analiz edilerek gerçekleşir. Bu işlemenin sonucu olarak, görüntülenen reklamların, malzemelerin ve tavsiyelerin Kullanıcının tercihlerine ve ilgi alanlarına uygunluğu dahil içeriğin Kullanıcıya uygunluk seviyesi yükseltilecek.


  4.8. Organizatör tarafından kişisel verilerin işlenmesinin doğruluğu konusunda şüpheleriniz varsa, Katılımcı, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı'na şikayette bulunma hakkına sahiptir (Stawki 2, Varşova adresinde).

  4.9. Program Katılımcısı'nın verilerinin alıcısı, veri işleme sözleşmeleri yapılmış olan (hukuki destek, BT, pazarlama faaliyetleri dahil) veri işleme hizmetleri sunan kuruluşlardır.5. PROGRAMIN KAPATILMASI, PROGRAMA KATILIMIN İPTALİ


  5.1. Organizatör, Program'ın süresi boyunca herhangi bir zamanda Program'ı askıya almayı veya kapatmayı saklı tutar, ancak Katılımcı tarafından elde edilen haklara saygı gösterilir.


  5.2. Programın kapatılması veya dondurulması durumunda tüm Sayfalarda ve Kullanıcı hesaplarında Prim uygulama imkanı engellenmiş olur, fakat bu, Kullanıcının hesabında uygulanan Primlerin, uygulandığı tarihi izleyen 90 gün içinde kullanma hakkını etkilemez.


  5.3. Program'ın kapatılması veya askıya alınması durumunda, Organizatörün www.R-GOL.com, web sitesinde uygun bilgileri yerleştirmesi ve Katılımcıları e-posta ile bilgilendirmesi gereklidir.

  5.4. Program'ın Organizatör tarafından kapatılması veya askıya alınması, Katılımcının Bonusun değerini nakit olarak Organizatör'den talep etme hakkını vermez.

  5.5. (Em e-posta, hem de sms yoluyla gönderilen) ticari bilgilerin iletilmesine kabul geri çekilerek Programa katılmaktan vazgeçilir. Sonuç olarak, alışveriş için yeni puanlar uygulanmamakta birlikte geri kalan puanlar 5.2 maddesindeki kurallara uygun olarak, geçerli olduğu sürece kullanılabilir.

  5.6. Hesap kapatılarak biriktirilmiş Primleri kullanma hakkı yitirilir.


6. ŞİKAYET SÜRECİ


  6.1. Katılımcı, Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak, özellikle verilen bonuslar veya indirimlerin uygulanması ile ilgili olarak bir şikayette bulunma hakkına sahiptir.


  6.2. Şikayet, şikayetin nedenlerinin meydana geldiği tarih itibarıyla 30 gün içinde yapılmalıdır. Şikayet, posta, kurye ile gönderilmeli, Organizatör'ün ofisine kişisel olarak sunulmalı veya e-posta ile [email protected] adresine gönderilmelidir.

  6.3. Şikayet, şikayeti sunan kişinin adı ve soyadı, e-posta adresi, şikayeti sunan kişinin adresi, şikayetin tarihi, açıklaması ve nedeni ve sorunun çözümüne ilişkin Katılımcı'nın beklentilerini içermelidir.

  6.4. Şikayetler, Organizatör tarafından alınmasının ardından 14 gün içinde ele alınır. Şikayetlerin değerlendirilmesi hakkında şikayetçilere yazılı olarak veya Müşteri'nin isteği üzerine e-posta yoluyla bildirim yapılır.

  6.5. Şikayet işlemi kapsamında veya 6.2 maddesinde belirtilmiş tarih aşıldığından talebin reddedilmesi, Müşterinin bu talebi devlet mahkemesine sunma hakkını etkilemez.


7. SON HÜKÜMLER


  7.1. Yönetmelik tarafından düzenlenmeyen hususlar açısından, özellikle 23 Nisan 1964 tarihli Medeni Kanun (1964.16.93 sayılı Resmi Gazete'de) hükümleri uygulanır.

  7.2. Yönetmelik uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, genel olarak uygulanabilir hükümlere uygun olarak yetkili bir mahkeme tarafından çözümlenecektir.

  7.3. Yönetmeliğin içeriği, tüm Katılımcılar için www.R-GOL.com, web sitesinde, Stant Mağazada ve Organizatörün ofisinde mevcuttur.

  7.4. Müşterinin Stant Mağazasında bulunan kayıt formunda sağladığı uygun onayı seçmesi veya www.R-GOL.com web sitesi üzerinden Program'a katılması, bu Yönetmelik hükümlerini kabul etmek ve bunlara uyma yükümlülüğünü getirir.

  7.5. Program Organizatörü, Müşteri tarafından kayıt formunun yanlış doldurulmasının sonuçlarından sorumlu değildir.

  7.6. Bu Yönetmelikler, 20.06.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.R-Team Yönetmeliklerinin 19.06.2024 tarihine kadar geçerli olan önceki sürümüne buradan ulaşabilirsiniz -> Arşivlenmiş R-Team Yönetmelikleri