Vrátenie tovaru, výmeny

VRÁTENIE TOVARU

Návratový formulár


Máte 30 dní na odstúpenie od zmluvy na diaľku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta od dátumu prijatia poslednej veci spotrebiteľom, ktorý je predmetom zmluvy. Ak chcete dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, musíte pred jej uplynutím odoslať návratový formulár.

Vyplnený návratový formulár je potrebné zaslať spolu s tovarom, alebo na adresu [email protected] Zamestnanec bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu (podľa uzavretia zmluvy a iného, ak to bolo uvedené vo vyhlásení), že dostal vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
Návratový formulár

Ďalším krokom je vrátenie objednaných produktov. Musíte ich vrátiť najneskôr 14 dní po odstúpení od objednávky. Nenechajte si ujsť termín, pošlite veci späť pred vypršaním platnosti.

Peniaze posielame späť najneskôr do 14 dní od prijatia zásielky. Dovoľujeme si Vás informovať, že môžeme pozastaviť vrátenie platby až do receptúry vecí alebo dovtedy, kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení. Závisí to od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Objednávku s vyplneným formulárom je potrebné zaslať len ako balík, nie ako list na adresu:

Dodacia adresa:
Futbalshop
Bajkalská 5
83104 Bratislava
Slovensko

Kontakt v prípade vrátenia:
+421 905 761 520
[email protected]GOL.sk
Pondelok - piatok: 09:00 - 17:00


Attention! Spotrebiteľ je zodpovedný za tovar, ktorý posiela späť na vrátenie. Produkty musia byť nepoškodené a v pôvodnom balení.

zwroty

Kontakt pre vrátenie tovaru:
+421 233 070 484
[email protected]GOL.sk
Pondelok - piatok: 09:00 - 17:00


zwroty