Vrátenie tovaru, výmeny

VRÁTENIE TOVARU

Návratový formulár


Máte 30 dní na odstúpenie od zmluvy na diaľku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta od dátumu prijatia poslednej veci spotrebiteľom, ktorý je predmetom zmluvy. Ak chcete dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, musíte pred jej uplynutím odoslať vyhlásenie.

Podpísané vyhlásenie je možné zaslať poštou alebo elektronickou cestou na adresu info@R-GOL.sk. Vyhlásenie je možné zaslať na špeciálne pripravený formulár, ktorý sa nachádza Návratový formulár, ale nie je to povinné.

Zamestnanec bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu (podľa uzavretia zmluvy a iného, ak to bolo uvedené vo vyhlásení), že dostal vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

Návratový formulár

Ďalším krokom je vrátenie objednaných produktov. Musíte ich vrátiť najneskôr 14 dní po odstúpení od objednávky. Nenechajte si ujsť termín, pošlite veci späť pred vypršaním platnosti.

Peniaze posielame späť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Dovoľujeme si Vás informovať, že môžeme pozastaviť vrátenie platby až do receptúry vecí alebo dovtedy, kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení. Závisí to od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Objednávku s vyplneným formulárom je potrebné zaslať len ako balík, nie ako list na adresu:

Dodacia adresa:
Futbalshop
Bajkalská 5
83104 Bratislava
Slovensko

Kontakt v prípade vrátenia:
+421 905 761 520
info@R-GOL.sk
Pondelok - piatok: 09:00 - 17:00


Attention! Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty vecí, ktoré sú predmetom zmluvy, v dôsledku použitia spôsobom, ktorý ide mimo rámec nevyhnutnosti na zistenie charakteru, vlastností a fungovania vecí. Balenie (kartón) je neoddeliteľnou súčasťou produktu.

zwroty

Výmeny


Nepoužitý tovar si môžete vymeniť do 30 dní od prijatia zásielky. Výmena tovaru spočíva v vrátení tovaru v rozpore s postupom odstúpenia od zmluvy na diaľku, ktorá bola opísaná vyššie (bod ZÍSKANIE) a opätovnom prevzatí novej objednávky.

Kontakt pre vrátenie tovaru:
+421 233 070 484
info@R-GOL.sk
Pondelok - piatok: 09:00 - 17:00


zwroty