REKLAMÁCIE

Stiahnite si reklamačný formulár

Na všetky tovary ponúkané v našom obchode sa vzťahuje 24-mesačná záruka predajcu. Zahŕňa skryté chyby, ktoré vznikli počas výroby. Reklamáciu môžete podať zaslaním tovaru len ako balík späť na našu adresu alebo jeho odovzdaním v niektorom z našich kamenných obchodov. V oboch prípadoch,prosím, priložte vyplnený reklamačný formulár a kópiu dokladu o kúpe. Ak chcete podať reklamáciu v niektorom z našich kamenných obchodov – ich zoznam nájdete v dolnej časti záložky kontakt. Ak nám chcete reklamovaný tovar odoslať balíkom, odošlite ho, prosím, na adresu:

Reklamácia nie je oprávnená, ak:

  • Poškodenie je spôsobené nesprávnym výberom veľkosti,
  • Poškodenie vyplýva z použitia produktu v rozpore s jeho zamýšľaným účelom,
  • Topánky používali športové zariadenia oytside (hala, telocvičňa, futbalové ihriská)
  • Prirodzené opotrebenie produktu,
  • Mechanické poškodenie (otery, rezy),
  • Poškodenie spôsobené nedostatočnou starostlivosťou a údržbou produktu,
  • Poškodenie zámerne zhoršené pokračujúcim používaním produktu.
Informačnú doložku týkajúcu sa správy osobných údajov na účely posúdenia reklamácie nájdete tu

Adresát:
R-GOL
Bajkalská 5
83104 Bratislava

Lehota na posúdenie reklamácie je 30 dní odo dňa podania reklamácie v kamennom obchode alebo od okamihu vyzdvihnutia zásielky.

Máte otázky? Kontaktujte nás:
[email protected]
tel. +421 905 761 520
zwroty