DÔVERNOSŤ A BEZPEČNOSŤ


POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Politika ochrany osobných údajov stanovuje pravidlá zhromažďovania, spracovania a používania osobných údajov získaných od užívateľov spoločnosťou R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa so sídlom v Ostróde, 14-100, Górka 3D, IČ DPH (NIP): 741-213-29-44, KRS: 0000630273 prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webových adresách www.R-GOL.com, www.R-GOL.net a prostredníctvom mobilnej aplikácie R-GOL.com.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme, že správcom Vašich osobných údajov je spoločnosťR-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa so sídlom v Ostróde, 14-100, Górka 3D, IČ DPH (NIP): V spoločnosti bol určený inšpektor ochrany údajov (korešpondenčná adresa: Górka 3D, Ostróda (14-100); adresa IOD@R-GOL.com.

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom zriadenia a udržiavania zákazníckeho účtu, plnenia objednávok zadaných v internetovom obchode spoločnosti R-GOL na základe uzavretia a plnenia spoločne uzavretej zmluvy, t.j. podľa čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov / GDPR).

Zároveň informujeme, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely súvisiace s plnením našich právnych záväzkov (napr. odpovedanie na reklamácie, vydávanie a uchovávanie faktúr) podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

V prípade osobitného súhlasu s prijímaním elektronických obchodných informácií o produktoch alebo službách spoločnosti R-GOL, alebo v prípade osobitného súhlasu s prijímaním marketingových informácií, na tieto účely použijeme Vami poskytnutú e-mailovú adresu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Okrem toho informujeme, že v prípade vyjadrenia osobitného súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom poskytnutia elektronických informácií o produktoch alebo službách spoločnosti – Vaše údaje budeme spracúvať na tento účel podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Ďalej môžete vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií o zanechanom košíku (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). V takej situácii budú rozhodnutia týkajúcej sa Vašej osoby prijmané automaticky.

Pokiaľ ide o využitie možnosti odporučiť výrobok priateľovi, údaje môžu byť na tento účel spracúvané iba na základe poskytnutého súhlasu, t.j. podľa čl. 6 ods. 1 písm a GDPR. Informujeme Vás tiež, že Vaše údaje môžu byť spracúvané na účely súvisiace s priebežným odpovedaním na Vami zadané otázky, na základe oprávneného záujmu správcu osobných údajov, t.j. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávneným záujmom správcu údajov je kontakt so zákazníkom.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, počas ktorej budete zaregistrovaným užívateľom internetového obchodu R-GOL, a po uplynutí tejto doby sa údaje uložia na obdobie nevyhnutné z hľadiska splnenia akýchkoľvek nárokov správcu údajov. Ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov Vami poskytnutý súhlas – údaje sa budú spracúvať až do jeho odvolania. V prípade kontaktu – Vaše osobné údaje nebudú spracúvané dlhšie, ako je potrebné na poskytnutie odpovede na zadanú otázku, a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané až do uplynutia premlčacej doby prípadných nárokov.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom správcu údajov, ako aj subjektom, ktoré správcovi poskytujú podporu na základe objednaných služieb (napr. kuriérske spoločnosti).a v súlade s uzavretými dohodami o poverení. Okrem toho Vás informujeme, že máte právo na prístup k Vašim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania (možné bude len ich uchovávanie), právo na prenos údajov (údaje odošleme Vám alebo inému správcovi), právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu poskytnutého pred jeho zrušením.

Informujeme, že v situácii, keď sa domnievate, že osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, máte taktiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, t.j. predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak z hľadiska plnenia vyššie uvedených účelov nevyhnutné.

Pri používaní webových stránok a mobilnej aplikácie spoločnosti R-GOL Sp. z o.o., Sp. K. server automaticky zhromažďuje anonymné informácie užívateľa, napr. IP adresu, názov domény, typ prehliadača, typ zariadenia, typ operačného systému atď.. Informácie obsiahnuté na serveri sa používajú najmä na technické účely, na účely súvisiace so správou webovej stránky, ako aj na účely súvisiace so zaistením bezpečnosti jej prevádzky, vykonávaním ustanovení nariadení, a právnou ochranou. Tieto informácie sa okrem toho používajú na zhromažďovanie štatistických alebo marketingových informácií.

Okrem toho si správca osobných údajov vyhradzuje právo zasielať Push oznámenia obsahujúce personalizované obchodné informácie, zľavové kupóny a informácie o zmene statusu objednávky. Používateľ môže v aplikácii tieto upozornenia kedykoľvek vypnúť.

Spoločnosť R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa používa súbory „cookies“ na zaistenie bezpečnosti, prihlasovanie, prístup na webovú stránku, poskytovanie služieb a obsahu prispôsobeného individuálnym potrebám a záujmom užívateľov a na štatistické a marketingové účely. Súbory "cookies" obsahujú informácie potrebné pre správne fungovanie webovej stránky. Súbory "cookies" neobsahujú žiadne osobné údaje. Ak používateľ vo svojom webovom prehliadači prijímanie súborov "cookies" zakáže, môže to spôsobiť problémy alebo úplne zabrániť správne používanie tejto webovej stránky.

Spoločnosť R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa zhromažďuje anonymné štatistické údaje súvisiace s návštevnosťou stránok. Tieto údaje sa používajú iba na štatistickú analýzu prevádzky na webových stránkach. Pravidlá týkajúce sa Politiky ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete na: www.google.com

Neohlásené správy – spoločnosť R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa si vyhradzuje právo posielať neohlásené správy osobám, ktorých kontaktné údaje má k dispozícii, a ktoré súhlasili so zásadami ochrany osobných údajov. Tieto správy sa budú týkať technických aspektov fungovania webovej stránky (technické správy), zmien v predpisoch alebo zásadách ochrany osobných údajov. Tieto správy nebudú obsahovať obchodné informácie. Užívateľ môže dobrovoľne udeliť osobitný súhlas s prijímaním na uvedenej e-mailovej adrese elektronických obchodných informácií (mailing, informačný bulletin) o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou R-GOL Sp. z o.o. Sp. K, ako aj o produktoch a službách ponúkaných partnermi a subjektmi spolupracujúcimi s R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa Užívateľ môže svoj súhlas s prijímaním obchodných informácií kedykoľvek odvolať aj prihlásením sa na svoj účet, na webovej stránke alebo zaslaním e-mailu s príslušným obsahom na adresu info@R-GOL.sk

Správca osobných údajov nezodpovedá za obsah a postupy používané v oblasti ochrany osobných údajov inými webovými stránkami, ktorých odkazy a webové adresy sú dostupné na webových stránkach alebo v reklamách spoločnosti R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa.

V prípade kontroly zo strany predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov môžu byť údaje zákazníka sprístupnené zamestnancom inšpektorátu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

V snahe zaistiť bezpečnosť zákazníkov sú všetky osobné údaje (odoslané pri registrácii, prihlásení a nakupovaní) zabezpečené silným šifrovacím algoritmom a databázy sú chránené pred prezeraním tretími stranami.

Akékoľvek zmeny Politiky ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke a my Vás budeme informovať o významných zmenách viditeľnejším spôsobom (v prípade niektorých služieb vrátane zaslania e-mailového oznámenia o zmenách Politiky ochrany osobných údajov).

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok ohľadne ochrany súkromia nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese info@R-GOL.sk