Regulamentul programului de loialitate R-TEAM


1. HOTĂRÂRILE GENERALE

1.1. Prezentul program definește regulile și condițiile de participare la programul de loialitate R-TEAM.

1.2. Organizatorul programului este firma R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa, Górka 3D, 14-100 Ostróda, NIP: 741-213-29-44, KRS 0000630273

numită în continuare „Organizator”.

1.3. Programul este condus sub denumirea de R-TEAM.

1.4. Persoana care dorește să participe la program (numită în continuare „Client” sau „Participant”) aderă la Program prin:

crearea unui cont de participant în Magazinul Internet www.R-GOL.com, marcarea acceptului de participare la program și acceptarea recepționării de primire a informațiilor comerciale (aderarea la newsletter) sau

completarea formularului electronic în Magazinul Staționar al Organizatorului, completând câmpurile obligatorii și marcând acceptul, ceea ce are ca efect crearea unui cont în Magazinul Internet

1.5. Regulile de participare la program sunt stabilite prin prezentul regulament care va fi disponibil pe pagina www.R-GOL.com și în Magazinele Staționare.

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua schimbări ale Regulamentului în orice moment pe durata de derulare a Programului. Informațiile despre schimbarea Regulamentului și data de intrare în vigoare a noului Regulament vor fi disponibile pe pagina www.R-GOL.com și în Magazinele Staționare ale Organizatorului. Participanții vor fi informați pe e-mail despre schimbarea Regulamentului.


2. REGULILE PROGRAMULUI

2.1. R-TEAM este un program de loialitate special și neobligatoriu pentru toți clienții Magazinului Internet și Magazinelor Staționare care și-au creat un cont în magazinul internet www.R-GOL.com sau la magazinul staționar și și-au dat acceptul pentru recepționarea informațiilor comerciale (newsletter). Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude temporar sau final anumite Magazine din Program.

2.2. Cumpărând în Magazinul Internet sau în Magazinele Staționare Participantul acumulează prime de 10% din valoarea cumpărăturilor, care pot fi apoi utilizate conform regulilor de mai jos. Participarea la Program permite beneficierea de promoții suplimentare și oferte speciale în baza regulilor stabilite separat de Organizator.

2.3. Pentru a adera la Programul R-TEAM trebuie:

să creezi un cont de participant în Magazinul Internet și să îți dai acordul pentru obținerea de informații comerciale (accept newsletter) sau

să completezi formularul electronic de înregistrare disponibil în Magazinele Staționare, ceea ce este identic cu crearea unui cont în Magazinul Internet și darea acceptului pentru primirea de informații comerciale.

2.4. Contul Participantului care a confirmat dorința de participare la programul R-TEAM trebuie să conțină datele personale cerute (nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon) și datele voluntare sub forma datei de naștere. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu primi formularul completat de către Participantul potențial, dacă acesta nu conține datele cerute.

2.5. Participantul care se înscrie în Program la un Magazin Staționar obține automat un cont în magazinul internet www.R-GOL.com și primește un Card Virtual al Programului care îi permite identificarea în Magazinele Staționare. Identificarea Participantului poate avea loc și în baza datelor personale furnizate.

2.6. Datele de autentificare pentru contul participantului vor fi trimise pe adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare electronic.

2.7. Participanții la programul R-TEAM trebuie să fie majori.

2.8. Persoanele minore pot participa la program numai cu acordul persoanelor responsabile, care se specifică într-un câmp al formularului.

2.9. Participantul se obligă să respecte hotărârile prezentului Regulament și să nu întreprindă acțiuni contrare bunurilor moravuri sau să utilizeze calitatea de membru în Programul R-TEAM în scopuri comerciale sau contrare intereselor Organizatorului. În mod special Participantul care este membru al Programului R-TEAM nu poate întreprinde următoarele acțiuni:

a) să achiziționeze în Magazinul Internet produse în numele sau pe seama altei persoane folosind Primele aferente Participantului,

b) să conducă activități economice legate de participarea la Programul R-TEAM, în mod special revânzarea produselor achiziționate în Magazinul Internet sau Magazinele Staționare folosind Primele,

c) să transmită accesul la contul de Participant al Magazinul Internet persoanelor terțe pentru a beneficia de Primele Participantului.

2.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula calitatea de membru în Programul R-TEAM a Participantului în cazul încălcării Regulamentului, inclusiv a hotărârilor de la pct. 2.9 de mai sus.


3. REGULILE DE CALCULARE ȘI UTILIZARE A PRIMELOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI R-TEAM

3.1. Clienții participanți la programul R-TEAM au dreptul la prime de 10% din valoarea fiecărei achiziții din magazinele staționare R-GOL, magazinul internet www.R-GOL.com și prin intermediul aplicației R-GOL.com, fără a include costurile de transport. Utilizare primelor are loc în baza regulilor de mai jos. Primele nu pot fi schimbate în numerar. Primele se rotunjesc matematic la numere întregi.

3.2. Prima calculată poate fi utilizată la cumpărăturile ulterioare în Magazinele Staționare, prin aplicație sau Magazinul Internet numai în cazul achiziționării mărfurilor care nu sunt cu reducere și nu sunt în promoție sau ofertă specială. Prima va fi utilizată sub forma reducerii de preț pentru produsele achiziționate, cu mențiunea că reducerea va fi aplicată numai pentru mărfurile care nu sunt în promoție sau ofertă specială și nu poate fi mai mare de 50% din valoarea produselor achiziționate.

3.3. În cazul în care în contul Participantului Prima calculată depășește 50% din valoarea mărfurilor achiziționate, restul Primei neutilizate rămâne în contul Participantului și poate fi folosit la cumpărăturile ulterioare. În cazul în care în contul Participantului Prima calculată este mai mică sau egală cu 50% din valoarea mărfurilor achiziționate, Participantul poate utiliza întreaga Primă cumulată.

3.4. Dacă Prima este folosită la tranzacții în cadrul cărora Participantul cumpără mai multe produse, aceasta este împărțită proporțional între produse și reduce proporțional prețul fiecărui produs care nu este în promoție sau ofertă specială.

3.5. Prima de la tranzacție poate fi utilizată după trecerea a 30 de zile de la realizarea vânzării în cadrul tranzacției. Termenul de realizare a tranzacției înseamnă termenul de înregistrare fiscală a tranzacției. Înregistrarea fiscală are loc înainte de expedierea sau luarea în primire a produselor de către Participant.

3.6. Prima de la tranzacție poate fi utilizată de Participant într-o perioadă de 180 de zile. După această perioadă prima este anulată, ceea ce nu influențează primele obținute din tranzacțiile ulterioare.

3.7. Informațiile despre starea contului sunt disponibile la poziția „Contul meu” în Magazinul Internet sau la angajații magazinelor staționare.

3.8. În cazul achizițiilor de la Magazinele Staționare, Participantul se identifică folosind cardul virtual. În cazul în care Participantul nu posedă cardul virtual, verificarea se poate face în baza altor informații (de ex. a datelor personale și de contact), dacă această verificare nu constituie probleme.

3.9. În cazul returnării mărfurilor unei tranzacții la care au fost folosite Primele, în contul Participantului vor intra din nou Primele aferente produsului returnat.

3.10. În cazul returnării mărfurilor unei tranzacții la care au fost adăugate Primele, din contul Participantului se vor deduce Primele aferente produsului returnat.

3.11. Programul nu se combină cu alte programe, coduri de reducere pentru magazin și nu este posibilă utilizarea mai multor programe sau coduri de reducere adiționale pentru o singură tranzacție.

3.12. Pentru a beneficia de Program în magazinul internet, trebuie să vă autentificați în cont. Pentru a beneficia de prime când se fac cumpărături de pe Magazinul Internet, în timpul achiziționării, Participantul trebuie să marcheze opțiunea „Beneficiez de R-TEAM”, ceea ce - în cazul Primelor disponibile în contul Participantului - are ca efect reducerea prețurilor mărfurilor din coș. Pentru a beneficia de Program în magazinul internet, Participantul trebuie să se autentifice în cont.

3.13. Pentru a beneficia de Prime în Magazinul Staționar, înainte de a efectua achiziția, Cumpărătorul trebuie să declare vânzătorului faptul că este membru al Programului și dorește să utilizeze Primele.

3.14. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba valoarea Primei acordate. Prima acordată înaintea schimbării valorii acesteia va putea fi utilizată în baza regulilor în vigoare dinaintea schimbării. În cazul schimbării valorii Primei, Organizatorul va publica informația pe pagina www.R-GOL.com, în magazinele staționare R-GOL și va informa Participantul pe e-mail.

3.15. Dacă Prima din contul Participantului a cost calculată sau utilizată într-un mod neconform cu Regulamentul, Organizatorul are dreptul de a anula parțial sau total prima, iar Participantul va fi informat asupra faptului.

3.16. Pentru Participanții la programul R-TEAM sunt organizate promoții specifice (de exemplu multiplicarea primelor, accesorii gratis la cumpărături ș.a.m.d.). Detaliile ofertelor speciale (perioada de valabilitate și regulile) vor fi comunicate pe pagina www.R-GOL.com și în magazinele staționare. Organizatorul are dreptul, după considerație și în baza regulilor stabilite de Organizator, să trimită oferte speciale la anumiți membrii ai Programului care și-au dat acceptul pentru primirea de informații comerciale, promoții sau oferte speciale.


4. DATELE PERSONALE

4.1. Furnizarea datelor personale de către Participant este voluntară, dar indispensabilă pentru participarea la programul de loialitate R-TEAM. Lipsa datelor personale nu permite participarea la program. Introducerea datei de naștere este voluntară și nu împiedică participarea la programul de loialitate R-TEAM.

4.2. Datele personale ale Clientului vor fi prelucrate conform Regulamentului Parlamentului European și a Consiliului ( CE) 2016 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 despre protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor și transferul liber al acestor date, abrogând directiva 95/46/CE (regulamentul general de protecție a datelor personale) - numit în continuare „GDPR”. Administratorul datelor personale ale Membrului Programului este Organizatorul Programului. Administratorul datelor personale poate fi contactat în următoarele moduri: pe e-mail: [email protected] sau telefonic la numărul (+48) 22 299 89 00.

4.3. Administratorul datelor personale a numit Inspectorul pentru Protecția Datelor Personale, care poate fi contactat în orice problemă legată de prelucrarea datelor personale ale Clientului. Contactul cu Inspector pentru Protecția Datelor Personale: [email protected]

4.4. Datele Participantului sunt colectate în timpul înregistrării prin intermediul formularului electronic (numele, prenumele, adresa e-mail, numărul de telefon, data nașterii). Organizatorul prelucrează datele personale ale Participantului în baza GDPR în următoarele scopuri: a. realizarea contractului de vânzare și acordarea de Prime, conducerea contului participantului în cadrul magazinului internet R-GOL în baza art. 6 al. 1 lit. b GDPR; b. realizarea obligațiilor contractuale ale administratorului, mai ales a obligațiilor fiscale și contabile (art. 6 al. 1 lit. c GDPR), transmiterea informațiilor comerciale despre produsele și serviciile Administratorului în format electronic (art. 6 al. 1 lit. a GDPR - acordul); realizarea interesului legal al Administratorului (art. 6 al. 1 lit. f GDPR) care constă în soluționarea și protecția împotriva litigiilor, întreprinderea de acțiuni analitice și statistice, precum și în scopul de contact. Adițional informăm că, pentru scopuri de marketing, în anumite condiții, datele personale pot fi profilate pentru transmiterea Participantului a informațiilor de marketing, ceea ce constituie totodată interesul nostru legal (art. 6 al. 1 lit. f GDPR).

4.5. Datele Participantului nu vor transmise către alte țări. Perioada de prelucrare a datelor personale depinde de scopul prelucrării acestora. Perioada de păstrare a datelor personale este calculată în baza următoarelor criterii: legislația care poate obliga Organizatorul să prelucreze datele pentru o anumită perioadă de timp; perioada care este indispensabilă pentru protejarea intereselor Organizatorului; perioada indispensabilă pentru prestarea serviciilor din partea Organizatorului și asigurarea deservirii adecvate a Participantului; perioada pentru care a fost dat acceptul.

4.6. Participantul la Program are dreptul de accesare, modificare și actualizare a datelor sale personale. Participantul la Program are oricând dreptul de a cere încetarea prelucrării datelor personale, ștergerea acestora, refuzarea prelucrării în baza interesului legal al Administratorului, dreptul de limitare a prelucrării și dreptul de a cere transferul datelor. Retragerea acordului nu are niciun efect asupra dreptului de prelucrare a datelor, care a fost efectuat în baza acceptului înainte de anularea acestuia.

Pentru a beneficia de drepturile listate mai sus, Participantul trebuie să contacteze administratorul, folosind datele de contact indicate și să îl informeze care drepturi și în ce interval dorește să fie modificate.

4.7 Participantul la Program se obligă să informeze Organizatorul referitor la orice schimbare a datelor personale din formularul de înregistrare. În cazul lipsei unei astfel de informări, Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierile sau lipsa de informare asupra promoțiilor actuale destinate Participanților la Program, dacă lipsa informației se referă la datele indispensabile pentru transmiterea acestor informații.

4.8 În cazul unor nelămuriri asupra corectitudini de prelucrare a datelor personale de către Administrator, Participantul are dreptul la trimiterea unei plângeri către Președintele Agenției de Protecție a Datelor Personale (ul. Stawki 2, Varșovia).

4.9. Datele Participantului la Program vor fi transmise entităților care colaborează cu Administratorul cu care au fost încheiate contracte pentru transferul prelucrării datelor (de ex. suport IT, campanii de marketing).


5. SFÂRȘITUL PROGRAMULUI, RENUNȚAREA LA PARTICIPARE ÎN PROGRAM.

5.1. Organizatorul își rezervă dreptul de suspendare sau terminare a programului pe toată durata de derulare a acestuia, cu respectarea drepturilor aferente Participantului.

5.2. În cazul terminării sau suspendării Programului, pentru toate Cardurile și conturile Participanților va fi blocată posibilitatea de acordare a Primelor, ceea ce nu împiedică Participantul să utilizeze Primele acumulate în contul său în termen de 180 de zile de la efectuarea fiecărei tranzacții.

5.3. În cazul terminării sau suspendării Programului, Organizatorul va publica informația pe pagina www.R-GOL.com, în magazinele staționare R-GOL și va informa Participantul pe e-mail.

5.4. Terminarea sau suspendarea Programului din partea Organizatorului nu permite Participantul cererea de recompensare în numerar a primelor acordate.

5.5. Renunțarea la participarea în Program are loc prin anularea acceptului pentru primirea de informații comerciale (newsletter) sau la cererea Clientului după contactarea Oficiului pentru Relații Clienți la adresa: [email protected] nr. tel.: (+48) 22 299 89 00. Închiderea contului înseamnă și renunțarea la Primele acumulate.


6. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE

6.1. Participantul are dreptul la reclamații în legătură cu executarea hotărârilor Regulamentului, în mod special cele legate de calcularea primelor sau realizarea reducerilor.

6.2. Reclamația trebuie transmisă în termen de 30 de zile de la data circumstanțele care au ca efect cererea de reclamație. Reclamația trebuie trimisă prin poștă, firmă de curierat, personal la sediul Organizatorului sau trimisă pe e-mail pe adresa: [email protected] sau prin intermediul formularului de contact: https://www.R-GOL.com/contact.

6.4. Reclamația trebuie să conțină numele și prenumele, adresa de e-mail, eventual adresa poștală a Reclamantului, data descrierea și cauza reclamației.

6.5. Reclamațiile sunt soluționate în termen de 30 zile de la recepționarea acestora de către Organizator. În cazuri specifice, acest termen poate fi prelungit cu încă 30 de zile. Informația despre soluționarea reclamației este transmisă în scris sau - la cererea clientului - prin e-mail.

6.6. Neluarea în considerare a reclamației în cadrul procedurii de reclamație sau depășirea termenului indicat la pct. 7.2. nu încalcă drepturile Clientului de a soluționa litigiile pe cale legală.


7. HOTĂRÂRILE FINALE

7.1. Pentru chestiunile ce nu sunt discutate în Regulament se aplică legislația polonă, inclusiv reglementările Legii din 23 aprilie 1964 din Codul de procedură civilă (Dz.U.1964.16.93 cu modificările ulterioare).

7.2. Orice fel de litigii apărute ca urmare a aplicării Regulamentului vor fi soluționate de către tribunalul aferent, în conformitate cu legislația în vigoare.

7.3. Conținutul regulamentului este disponibil pentru toți Participanții pe pagina www.R-GOL.com, în Magazinul Staționar și la sediul Organizatorului.

7.4. Darea acordului din partea Clientului pe formularul de înregistrare disponibil în Magazinul Staționar sau aderarea la program prin intermediul paginii www.R-GOL.com are ca efect acceptarea condițiilor prezentului Regulament și asumarea respectării acestora.

7.5. Organizatorul Programului nu este responsabil pentru rezultatele completării neadecvate a formularului din partea Clientului.

7.6. Regulamentul este valabil începând cu 1.03.2020.