Regulamentul de achiziție

Încheierea contractului între Cumpărător și Vânzător poate avea loc în două moduri.. Înainte de efectuarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de negociere a tuturor prevederilor contractuale cu Vânzătorul, inclusiv prevederile prezentului regulament. Aceste negocieri trebuie efectuate sub formă scrisă și trimise pe adresa Vânzătorului (R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa, Górka 3D, 14-100 Ostróda, Polonia, NIP: 741-213-29-44 ).

În cazul în care Clientul renunță la posibilitatea de încheiere a contractului în baza unor negocieri individuale, se aplică prezentul regulament și legislația în vigoare.

REGULAMENT

§1 Definiții

 1. Adresa poștală – numele și prenumele sau denumirea instituției (în cazul unei localități cu străzi: strada, nr. clădirii, nr. apartamentului; în cazul unei localități fără străzi: numele localității și numărul imobilului), codul poștal și localitatea.

 2. Adresa de reclamație:

  R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  Polonia

 3. Prețurile de livrare – se găsesc pe adresa www.r-gol.com/ro/pages/moduri-de-plata-livrarea lista posibilităților de livrare și costurile acestora.

 4. Datele de contact:

  R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  Polonia
  e-mail: [email protected]
  telefon: +40 312 295 337

 5. Livrarea – alegerea serviciului de livrare și alegerea modului de transport și a costului acestuia sunt specificate în coșul de la adresa www.r-gol.com/ro/pages/moduri-de-plata-livrarea

 6. Dovada de achiziție – factura, chitanța sau bonul fiscal emise în conformitate cu legislația fiscală în vigoare - Legea TVA din 11 martie 2004 cu schimbările ulterioare și alte norme legale.

 7. Fișa produsului – subpagina magazinului care include informații despre produs..

 8. Client – persoană fizică adultă cu capacitate legală, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică dar cu capacitate de întreprindere juridică, care cumpără de la Vânzător produse utilizate pentru activitatea economică sau profesională a acesteia.

 9. Codul civil – Codul de procedură civilă din 23 aprilie 1964 cu schimbările ulterioare.

 10. Codul bunelor maniere – codul regulilor de procedare, în specialitate a normelor etice și profesionale specificate la art. 2. pct 5 din Legea împotriva concurenței neloiale din data de 23 august 2007, cu schimbările ulterioare.

 11. Consumator– persoană fizică adultă cu capacitate legală, care cumpără de la Vânzător produse neutilizate pentru activitatea economică sau profesională a acesteia.

 12. Coș – lista produselor oferite în magazin în baza alegerii Cumpărătorului.

 13. Cumpărătorul – atât Consumatorul, cât și Clientul.

 14. Locul de primire a produseloradresa poștală sau punctul de preluare indicat în comanda Cumpărătorului.

 15. Momentul de primire – momentul în care Cumpărătorul sau persoana terță specificată de către acesta semnează protocolul de luare în primire.

 16. Plata – metoda de plată pentru obiectul contractului și livrare specificată pe adresa www.r-gol.com/ro/pages/moduri-de-plata-livrarea

 17. Dreptul consumatorului – Legea dreptului consumatorului din data de 30 mai 2014..

 18. Produs – cantitatea minimă și indivizibilă de obiecte care pot constitui comanda, care este indicată în magazinul Vânzătorului drept unitate de măsură, stabilind prețul (preț/unitate).

 19. Obiectul contractului – produsele și livrarea care constituie obiectul contractului.

 20. Obiectul prestării - obiectul contractului.

 21. Punctul de preluare – locul de preluare a obiectului, care nu este o adresă poștală definită de către Vânzător în magazin.

 22. Obiect –produs mobil care poate fi sau este obiect al contractului.

 23. Magazin– portalul de Internet disponibil pe adresa www.R-GOL.com, prin care Cumpărătorul poate efectua comanda.

 24. Vânzător:

  R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  Polonia
  NIP: 741-213-29-44, KRS: 0000630273

  CONT BANCAR:
  transfer in EUR: PL77 1600 1462 1833 6038 5000 0005
  transfer in GBP: PL23 1600 1462 1833 6038 5000 0007
  transfer in USD: PL50 1600 1462 1833 6038 5000 0006
  transfer in RON: PL06 1600 1462 1833 6038 5000 0022
  transfer in HUF: PL11 1600 1462 1833 6038 5000 0029
  transfer in CZK: PL54 1600 1462 1833 6038 5000 0031
  transfer in BGN: PL81 1600 1462 1833 6038 5000 0030
  SWIFT: PPABPLPK

 25. Sistem – structură de echipamente informatice și programe, care asigură depozitarea și prelucrarea, precum și transmiterea și recepționarea informațiilor prin intermediul rețelelor de telecomunicații prevăzute cu un echipament terminal numit în general Internet.

 26. Termenul de realizare– numărul de ore sau zile lucrătoare indicate în fișa produsului.

 27. Contract – contract încheiat în afara sediului întreprinzătorului sau la distanță, în conformitate cu Legea de protecție a consumatorilor din data de 30 maia 2014 în cazul Consumatorilor și contractul de vânzare conf. art. 535 Codul Civil din 23 aprilie 1964 în cazul Cumpărătorilor.

 28. Defect – atât defect fizic, cât și defect legal.

 29. Defect fizic – lipsa conformității cu contractul a produsului vândut, în mod special:

  1. acesta nu are proprietățile pe care ar trebui să le posede în conformitate cu scopul contractului sau care rezultă din circumstanțele de utilizare sau destinația acestuia;
  2. nu are proprietățile specificate de către Vânzător Consumatorului,
  3. nu este adecvat modului de utilizare despre care Consumatorul a informat Vânzătorul în momentul încheierii contractului, iar Vânzătorul nu a avut obiecții asupra destinației;
  4. a fost dat în primire Consumatorului în stare incompletă;
  5. în cazul montării și pornirii incorecte a produsului, dacă aceste operațiuni au fost executate de Vânzător sau o altă persoană responsabilă fată de Vânzător, sau de către Consumator, care a procedat în conformitate cu instrucțiunile Vânzătorului;
  6. acesta nu are proprietățile garantate de către producător sau reprezentantul acestuia, sau persoana care comercializează produsul în cadrul activității economice prestate, sau persoana care amplasând pe produs propria denumire, siglă sau altă marcă de diferențiere se prezintă ca și producător, dacă Vânzătorul nu cunoștea aceste proprietăți, sau dacă se presupune că nu avea cum să le cunoască sau că acestea nu puteau influența decizia Consumatorului de încheiere a contractului, sau informarea asupra proprietăților a avut loc înainte de încheierea Contractului.

 30. Defect legal – situație când obiectul vândut este proprietatea unei alte persoane sau o altă persoană are dreptul la acesta, precum și dacă limitarea în utilizarea sau uzul obiectului este rezultatul deciziei unui organ competent.

 31. Comandă – declarația voinței Cumpărătorului efectuată prin intermediul magazinului care precizează clar: tipul și cantitatea de produse; tipul livrări; modul de plată; locul de preluare, datele Cumpărătorului și care are ca scop încheierea Contractului între Cumpărător și Vânzător.

§2 Condiții generale

 1. Contractul este încheiat în limba polonă, conform legislației polone și a regulamentului.

 2. Produsele pot fi livrate în următoarele țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

 3. Vânzătorul este obligat, precum și se obligă să presteze servicii și să livreze produsele fără defecte.

 4. Toate preturile indicate de către Vânzător sunt în valută polonă și sunt preturi bruto (TVA inclus). Preturile produselor nu includ costurile de livrare, care sunt specificate în lista de preturi.

 5. Orice fel de termene se calculează conform art. 111 din Codul de Procedură Civilă - adică termenul stabilit în zile - se încheie în ultima zi, iar daca începerea termenului specificat în zile este un anumit eveniment, acesta nu este luat în considerare la stabilirea termenului zilei când a avut loc evenimentul.

 6. Confirmarea, accesarea, stabilirea și asigurarea tuturor punctelor importante ale contractului pentru obținerea accesului la aceste informații în viitor are loc sub forma:

  1. acesta nu are proprietățile pe care ar trebui să le posede în conformitate cu scopul contractului sau care rezultă din circumstanțele de utilizare sau destinația acestuia;
  2. trimiterii confirmării pe adresa de e-mail indicată: comanda, link către informațiile despre dreptul de renunțare le contract, link către informațiile actuale despre regulament și modelul cereri de renunțare la contract;
  3. anexării la comanda efectuată trimisă locul de preluare a produselor a documentelor imprimate.

 7. Vânzătorul informează despre garanțiile oferite de către persoanele terțe pentru produsele din magazin.

 8. Vânzătorul nu percepe niciun fel de taxe pentru comunicare folosind mijloacele de comunicare la distanta, iar Cumpărătorul va suporta costurile comunicării în cuantumul rezultat din contractele încheiate cu persoanele terțe care prestează serviciul de comunicare la distanță în seama acestuia.

 9. Vânzătorul asigură Cumpărătorul care utilizează sistemul asupra funcționării corecte a magazinului în următoarele browsere: IE versiunea 7 sau ulterioară, FireFox versiunea 3 sau ulterioară, Opera versiunea 9 sau ulterioară, Chrome versiunea 10 sau ulterioară, Safari cu ultimele versiuni JAVA și FLASH instalate, pe ecrane cu rezoluția verticală peste 1024 pixeli. Utilizarea softului companiilor terțe care influențează funcționarea și utilizarea browserelor: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari pot avea ca efect vizualizarea corectă a magazinului, de aceea se recomandă ca pentru vizualizarea corectă a vitrinei www.R-GOL.com, acestea să fie dezactivate.

 10. Cumpărătorul poate utiliza opțiunea de salvare a datelor acestuia în cadrul magazinului pentru a facilita procesul de executare a următoarei comenzi. În acest scop Cumpărătorul trebuie să indice un login și o parolă, indispensabile pentru accesarea contului. Loginul și parola sunt un șir de caractere stabilit de Cumpărător, care are obligația să le păstreze secrete și să le protejeze fată de alte persoane. *În orice moment Cumpărătorul are dreptul de listare, corectare, actualizare sau ștergere a contului din magazin.

 11. Vânzătorul va proceda în conformitate cu normele etice.

 12. Cumpărătorul are următoarele obligații:

  1. să nu transmită și să nu livreze materiale interzise prin lege, de exemplu care propagă violența, ultrajul sau încălcarea drepturilor personale sau a altor drepturi ale terților,
  2. utilizarea magazinului într-un mod care nu împiedică funcționarea acestuia, mai ales folosind softuri malițioase sau echipamente,
  3. să nu întreprindă acțiuni de tipul trimiterea sau amplasarea în magazin a informațiilor comerciale nedorite (spam),
  4. să utilizeze magazinul în mod care nu încurcă alți Cumpărători sau pe Vânzător
  5. să utilizeze toate materialele disponibile în magazin pentru uzul său personal
  6. să utilizeze magazinul într-un mod conform cu legislația de pe teritoriul Republicii Polone, hotărârile regulamentului și regulile generale de netichetă.

§3 Încheierea și realizarea contractului

 1. Comenzile se pot depune 24h/24h.
 2. Pentru efectuarea comenzii, Cumpărătorul trebuie să execute cel puțin următoarele operațiuni, o parte din care pot fi repetate de mai multe ori:

  1. adăugarea în coș a produsului;
  2. alegerea modului de livrare;
  3. alegerea modului de plată;
  4. alegerea locului de preluare a obiectului;
  5. efectuarea comenzii în magazin prin intermediul butonului „Cumpăr și plătesc”.

 3. Încheierea contractului cu Consumatorul are loc în momentul efectuării comenzii.

 4. Realizarea comenzilor Consumatorului efectuate cu plata în ramburs are loc imediat; comenzile cu plata prin transfer sau prin sistemul de plăti electronice se realizează după observarea plății Consumatorului în contul Vânzătorului, ceea ce ar trebui să aibă loc maxim în 5 zile de la comandă, dacă nu cumva Consumatorul nu a reușit să facă plata din vina terților și a informat Vânzătorul asupra faptului.

 5. Încheierea contractului cu Clientul are loc în momentul primirii comenzii de către Vânzător; Clientul va fi informat imediat după primirea comenzii.

 6. Realizarea comenzilor Clientului efectuate cu plata în ramburs are loc imediat după încheierea contractului; comenzile cu plata prin transfer sau prin sistemul de plăti electronice se realizează după încheierea contractului și după observarea plății Clientului în contul Vânzătorului.

 7. Realizarea comenzilor Clientului poate depinde de efectuare parțială sau totală a plății contravalorii comenzii, sau obținerea unei limite de credit comercial cel puțin în cuantumul valorii comenzii, sau acceptul Vânzătorului pentru trimiterea comenzii cu plata în ramburs (la luarea în primire).

 8. Trimiterea obiectului comenzii are loc în termenul stabilit în fișa produsului, pentru comenzile compuse din mai multe produse, aceasta are loc în cel mai îndepărtat termen stabilit în fișele produselor. Termenul începe în momentul efectuării comenzii.

 9. Obiectul achiziționat împreună cu documentul de vânzare ales de Cumpărător este expediat în modul de livrare ales de Cumpărător la locul de livrare ales de Cumpărător, împreună cu anexele specificate la § 2 pct. 6b.

§4 Dreptul de renunțare la contract

 1. În baza art. 27 a Dreptului Consumatorului, acesta are dreptul de a renunța la contractul încheiat la distanță, fără a indica cauza și fără a suporta costuri adiționale, în afara costurilor stipulate la art. 33, art. 34 alin. 2 a Dreptului Consumatorului. Conform art.34 alin. 2 al legii, Consumatorul suportă numai costurile de returnare a produselor.

 2. Termenul de renunțare la contractul încheiat la distanță este de 30 de zile de la recepționarea ultimului produs care constituie obiectul comenzii. Pentru păstrarea termenului de renunțare la contract este îndeajuns să se trimită formularul de renunțare la contract înainte de trecerea a termenului de 30 de zile.

 3. Declarația de renunțare la contract poate fi trimisă prin intermediul formularului care constituie anexa nr 2 la Legea de protecție a consumatorului, prin intermediul formularului disponibil pe adresa https://www.r-gol.com/wymiany-zwroty-reklamacje sau în altă formă scrisă în conformitate cu Legea de protecție a consumatorului.

 4. Vânzătorul va informa imediat Consumatorul prin intermediul poștei electronice (pe adresa indicată în momentul încheierii contractului și pe o altă adresă dacă aceasta a fost indicată în declarație) despre primirea declarației de reziliere a contractului.

 5. În cazul rezilierii contractului, acesta nu mai este considerat valabil.

 6. Consumatorul are obligația de a returna obiectul Vânzătorului în mod imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data rezilierii contractului. Pentru respectarea termenului este îndeajuns să se expedieze obiectul înainte de depășirea acestui termen.

 7. Consumatorul expediază obiectele care sunt parte a contractului pe cheltuiala și răspunderea proprie.

 8. Consumatorul nu suportă costurile de expediere a informațiilor digitale care nu sunt salvate pe un suport de date material, dacă nu și-a dat acordul pentru îndeplinirea prestației înainte de depășirea termenului de reziliere a contractului sau nu a fost informat despre pierderea dreptului de reziliere a contractului în momentul când și-a dat acordul, sau când întreprinzătorul nu a expediat confirmarea specificată în art. 15 lit. 1 și art. 21 lit. 1. din Legea de protecție a consumatorului.

 9. Consumatorul suportă responsabilitatea pentru micșorarea valorii obiectului contractului ca urmare a utilizării acesteia într-un mod care depășește gradul de uzură obișnuit pentru înțelegerea caracterului, a proprietăților și a funcționalității obiectului.

 10. Imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declarației de renunțare la contract din partea Consumatorului, Vânzătorul va returna Consumatorului toate plățile efectuate de către acesta, inclusiv costurile de livrare a obiectului. Dacă Consumatorul a ales alt mod de livrare decât cel mai ieftin mod oferit de către Vânzător, Vânzătorul nu va returna costurile suplimentare de livrare.

 11. Vânzătorul va returna mijloacele financiare folosind același sistem de plată care a fost utilizat de către Consumator, doar dacă nu cumva Consumatorul își va da acordul pentru utilizarea unui alt mod de plată care nu include alte costuri adiționale pentru acesta.

 12. Vânzătorul poate aștepta returnarea mijloacelor financiare primite de la Consumator până în momentul când obiectul contractului îi este returnat sau până când Consumatorul va trimite dovada de expediere a obiectului, în funcție de care eveniment va avea loc primul.

 13. În conformitate art. 38 din Legea de protecție a consumatorului, Consumatorul nu are dreptul de a renunța la contract în următoarele cazuri:

  1. dacă prețul sau renumerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară care sunt în afara controlului Vânzătorului și care pot avea loc înainte de trecerea termenului de reziliere a contractului;
  2. dacă obiectul contractului îl constituie un produs neprefabricat, produs în conformitate cu specificațiile Consumatorului sau dacă este utilizat pentru satisfacerea necesităților individuale ale acestuia;
  3. dacă obiectul prestației este un obiect perisabil sau cu o perioadă de utilizare redusă;
  4. dacă obiectul prestației este un obiect livrat într-un ambalaj sigilat, care după desfacerea ambalajului nu mai poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau igienice, și dacă ambalajul a fost deschis în momentul livrării;
  5. dacă obiectul prestației îl constituie obiecte care, din cauza caracterului acestora sunt părți indivizibile ale altor obiecte;
  6. dacă obiectul prestației îl constituie înregistrări audio sau video, programe de calculator livrate în ambalaje originale și dacă ambalajul a fost deschis în momentul livrării;
  7. dacă sunt livrate materiale digitale salvate pe un suport de date material, dacă îndeplinirea prestației a avut loc cu acordul clar al Consumatorului înainte de depășirea termenului de reziliere a contractului și după informarea din partea întreprinzătorului asupra pierderii dreptului de a rezilia contractul;
  8. dacă sunt livrate jurnale, periodice sau reviste, excepție făcând contractele de abonament.

§5 Dreptul la returnare

 1. Vânzătorul, în baza art. 558 § 1 din Codul de procedură civilă exclude orice fel de responsabilitate fată de Clienți cu titlul de defecte fizice și legale (dreptul la returnare).

 2. Vânzătorul este responsabil pentru defecte (dreptul la returnare) față de Consumator în baza art.556 din Codul de procedură civilă și altele.

 3. Dacă defectul fizic a fost observat de către Consumator înainte de trecerea unui an de la luarea în primire a obiectului vândut, se admite faptul că defectul exista în momentul trecerii riscului asupra Consumatorului.

 4. Dacă obiectul achiziționat este defect, Consumatorul are următoarele drepturi:

  1. să trimită o cerere de reducere a prețului;
  2. să trimită declarația de renunțare la contract;

  doar dacă Vânzătorul, în mod imediat și fără prea multe inconveniente pentru Consumator va schimba produsul defect cu unul fără defecte sau va repara defecțiunea. Totuși dacă obiectul a fost deja schimbat sau reparat de către Vânzător, sau Vânzătorul nu a îndeplinit obligațiunile sale referitor la schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau repararea defectelor, Vânzătorul nu are dreptul de schimbare a obiectului sau de reparare a defecțiunii.

 5. Consumatorul are dreptul, în locul opțiunii de reparare a defectului propuse de către Vânzător, să ceară schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau să ceară în locul opțiunii de schimbare a produsului repararea defectului, dacă nu apare situația ca refacerea stării produsului în conformitate cu contractul, în modul ales de către Consumator, să fie imposibilă sau să necesite costuri excesive în comparație cu modul propus de către Vânzător. La evaluarea costurilor suplimentare se ia în considerare valoarea obiectului fără defecte, tipul și importanța defectului observat și se analizează neplăcerile cauzate Clientului în cazul în care s-ar alege alt mod de soluționare.

 6. Consumatorul nu poate renunța la contract dacă defectul este lipsit de importanță.

 7. Dacă obiectul achiziționat este defect, Consumatorul are următoarele drepturi:

  1. să ceară schimbarea obiectului cu unul fără defecte;
  2. să ceară repararea defectului.

 8. Vânzătorul se obligă să schimbe obiectul cu unul fără defecțiuni sau să elimine defecțiunea într-un termen rezonabil fără a cauza neplăceri adiționale Consumatorului.

 9. Vânzătorul poate refuza îndeplinirea cerințelor Consumatorului, dacă efectuarea operațiunilor necesare pentru ca obiectul defect să îndeplinească cerințele contractuale în modul ales de către cumpărător este imposibilă sau în comparație cu alt mod de îndeplinire a cerințelor contractuale ar necesita suportarea unor costuri excesive.

 10. În cazul în care obiectul defect a fost montat, Consumatorul are dreptul să ceară Vânzătorului demontarea și montarea ulterioară după schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau repararea defectului, dar se obligă să suporte partea din costurile legate de această demontare și montare care depășește contravaloarea obiectului achiziționat, sau poate cere Vânzătorului ca acesta să suporte partea de costuri legate de demontarea și montarea ulterioară a obiectului până la contravaloarea obiectului achiziționat. În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește această obligațiune, Consumatorul are dreptul de a efectua aceste operațiuni pe cheltuiala și răspunderea Vânzătorului.

 11. Consumatorul care își execută drepturile care decurg din garanție, se obligă să expedieze obiectul, pe cheltuiala Vânzătorului, pe adresa de reclamație, iar dacă datorită specificii obiectului sau a modului de montare expedierea obiectului de către Consumator este excesiv de dificilă, Consumatorul se obligă să ofere accesul Vânzătorului la locul în care se găsește obiectul. În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește această obligațiune, Consumatorul are dreptul de a expedia obiectul pe cheltuiala și răspunderea Vânzătorului.

 12. Costurile de schimbare și reparație sunt suportate de Vânzător, în afara situațiilor specificate la § 5 pct. 10.

 13. Vânzătorul se obligă să ia în primire din partea Consumatorului obiectul defect în cazul schimbării acestuia cu unul fără defecte, sau să rezilieze contractul.

 14. Dacă consumatorul a cerut repararea obiectului sau a cerut micșorarea prețului, stabilind suma cu care acesta trebuie să scadă, iar Vânzătorul nu a soluționat situația în termene de 14 zile, se consideră că cererea a fost întemeiată.

 15. Vânzătorul răspunde cu titlul de garanție, dacă defectul fizic a fost constatat înainte de trecerea a doi ani de la luarea în primire a obiectului de către Consumator; în cazul în care obiectul vânzării nu este unul nou, perioada de garanție este de un an de la luarea în primire a obiectului de către Consumator.

 16. Cererea Consumatorului de reparare a defectului sau schimbare a obiectului achiziționat cu unul fără defecte este valabilă timp de un an, începând cu data de constatare a defectului, dar nu mai mult decât doi ani de la momentul luării în primire a obiectului de către Consumator; în cazul în care obiectul vânzării nu este unul nou, cererea Consumatorului este valabilă pentru o perioadă de un an de la luarea în primire a obiectului de către Consumator.

 17. În cazul în care termenul de utilizare a obiectului achiziționat, în conformitate cu informațiile stabilite de Vânzător sau producătorul obiectului se încheie după trecerea a doi ani de la momentul luării în primire de către Consumator, Vânzătorul este responsabil cu titlu de garanție pentru defectele fizice ale obiectului descoperite înaintea trecerii acestui termen.

 18. În termenele definite la § 5 lit. 16 Consumatorul are dreptul să rezilieze contractul sau să ceară scăderea prețului obiectului ca urmare a defectelor fizice ale obiectului achiziționat; dacă Consumatorul a cerut schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau eliminarea defectelor, termenul începe să curgă din momentul declarației de reziliere a contractului sau scăderii prețului după trecerea termenului de schimbare sau reparare a obiectului care nu au avut niciun efect.

 19. În cazul revendicării drepturilor cu titlu de garanție în cadrul unui proces judecătoresc sau pe cale amiabilă, termenul de execuție a altor drepturi aferente Consumatorului cu acest titlu se suspendă până la soluționarea pe cale legală a litigiului.

 20. Lit. 19 se aplică și pentru procesul de mediere, iar termenul de execuție a altor drepturi cu titlul de garanție care sunt aferente Consumatorului începe să curgă începând cu data de respingere din partea tribunalului a soluționării pe cale amiabilă a situației de către mediator sau din data de soluționare negativă a procesului de mediere.

 21. Pentru execuția drepturilor cu titlul de garanție pentru defectele legale ale produsului vândut se aplică § 5 punctele 16 și 18-20, dar termenul de la § 5 pct. 16 începe să curgă din ziua în care Consumatorul a descoperit existența defectului, iar dacă consumatorul a descoperit existența defectului numai ca urmare a unei plângeri din partea unei persoane terțe din data când hotărârea tribunalului referitoare la plângerea din partea persoanei terțe a intrat în vigoare.

 22. Dacă din motivul unui defect legal al obiectului, Consumatorul a depus o declarație de reziliere a contractului sau o cerere de reducere a prețului, acesta poate cere repararea pagubelor suportate ca urmare a faptului că a încheiat contractul neavând cunoștință de existența defectului, chiar dacă pagubele au fost rezultatul unor circumstanțe pentru care Vânzătorul nu este responsabil; Consumatorul în mod special poate cere returnarea costurilor de încheiere a contractului, costurilor de preluare, expediere, depozitare și asigurare a obiectului, returnarea costurilor suportate pentru aceasta care nu i-au fost returnate din partea persoanei terțe, precum și costurile procesului judecătoresc. Aceste reglementări nu influențează obligația de reparare a pagubelor în baza condițiilor generale.

 23. Trecerea termenului stabilit pentru constatarea defectului nu împiedică execuția drepturilor cu titlu de garanție dacă defectul a fost ascuns de către Vânzător.

 24. Dacă Vânzătorul se obligă sau este obligat să presteze beneficii financiare fată de Consumator, acestea vor fi efectuate fără întârziere, dar nu mai târziu decât termenele specificate de legislația în vigoare.

§6 Politica de confidențialitate și siguranța datelor personale

 1. Administratorul bazei de date personale transmise de către Consumatori este Vânzătorul.

 2. Vânzătorul se obligă să protejeze datele personale în conformitate cu Legea de protecție a datelor personale din 29 august 1997 și Legea de prestare a serviciilor în format electronic din 18 iulie 2002. Cumpărătorul care furnizează datele sale personale Vânzătorului își dă acceptul pentru prelucrarea acestora de către Vânzător exclusiv pentru efectuarea comenzii. Cumpărătorul are oricând dreptul de listare, corectare, actualizare sau ștergere a datelor personale din registrul Vânzătorului.

 3. Regulile detaliate de colectare, prelucrare și păstrare a datelor personale utilizate pentru efectuarea comenzilor din partea magazinului sunt specificate în Politica de confidențialitate, care poate fi accesată pe adresa de Internet: https://www.r-gol.com/ro/politica-de-confidentialitate

§7 Hotărârile finale

 1. Niciuna dintre hotărârile prezentului regulament nu are ca scop încălcarea drepturilor Cumpărătorului. De asemenea, nu există posibilitate de interpretare ca în cazul unei lipse de conformitate a unei anumite părți a regulamentului cu legislația în vigoare Vânzătorul să nu se conformeze legislației în vigoare în locul prevederilor regulamentului.

 2. Despre schimbările regulamentului, Cumpărătorul va fi informat prin e-mail (pe adresa specificată în timpul înregistrării). Informația va fi trimisă cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noului regulament. Schimbările vor fi implementate pentru adaptarea regulamentului la legislația în vigoare.

 3. Varianta actuală a regulamentului este întotdeauna disponibilă pentru Cumpărător pe adresa paginii noastre de Internet (http://www.r-gol.com/regulamin-zakupow). În timpul executării comenzii și în cadrul întregii perioade de post-vânzare, Cumpărătorul se obligă să respecte regulamentul acceptat de acesta în momentul efectuării comenzii. Această idee nu se aplică numai în cazul în care Consumatorul va decide că noul regulament este mai puțin benefic pentru Consumator și va informa Vânzătorul despre aceasta.

 4. Pentru chestiunile ce nu sunt discutate în regulament se aplică reglementările legislației în vigoare. Chestiunile conflictuale vor fi soluționate cu acordul Consumatorului prin procedura de mediere efectuată de Inspecțiile Comerciale Teritoriale sau prin proces de conciliere efectuat de Inspecția Comercială Teritorială. Consumatorul are de asemenea dreptul de a utiliza metodele identice și legale de soluționare a litigiilor, de exemplu platforma UE de internet ODR sub adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. În mod final, litigiul va fi soluționat de tribunalul comun.

  Varianta 13.2 (Ostróda, 01.01.2017.)