A VÁSÁRLÁSI SZABÁLYOZATA

A Vevő és az Eladó közötti megállapodás megkötése kétféleképpen történhet. A Vevőnek joga van a megrendelés megkötése előtt tárgyalni az Eladóval kötött szerződés valamennyi rendelkezéséről, beleértve azokat is, amelyek a következő feltételek rendelkezéseit módosítják. Ezeket a tárgyalásokat, írásos formában le kell bonyolítani és az eladó címére kell irányítani (R-GOL Sp. z o.o. Betéti Társaság, Górka 3D, 14-100 Ostróda, Adószám 741-213-29-44 ).

Abban az esetben, ha a Vevő lemond a szerződés megkötésének lehetőségéről az egyéni tárgyalásokon keresztül, a következő feltételek és alkalmazandó jogszabályok érvényesek.

SZABÁLYOK

1§ Fogalommeghatározások

 1. Postacím – az intézmény neve vagy vezetékneve és keresztneve, városban való elhelyezkedés (utcákra felosztott város esetében: utca, épületszám, lakásszám , az utcákra nem osztott város esetében: Település neve és ingatlanszám) irányításúam és település neve.

 2. Reklamációk az alábbi címre küldhetők:

  R-GOL Sp. z o.o. Betéti Társaság
  Górka 3D
  14-100 Ostróda

 3. Szállítási ár lista - a https://www.r-gol.com/hu/szallitas-fizetesi-modok.html weblap cím alatt található szállítási módok és költségek összeállítása

 4. Elérhetőség:

  R-GOL Sp. z o.o. Betéti Társaság
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  Lengyelország
  e-mail: eSklep@R-GOL.com
  telefon: +48 22 299 89 00

 5. Szállítás – a fuvarozási szolgáltatás típusa, beleértve a fuvarozó specifikációját és a https://www.r-gol.com/hu/szallitas-fizetesi-modok.html

 6. Vásárlás igazolása – számla vagy nyugta, amelyet helyesen állítottak ki a 2004 március 11-i Az árukról és szolgáltatásokról szóló törvény alapján, beleértve későbbi változásokkal és más jogszabállyal megfelelően

 7. Termékkártya – az áruház egyik aloldala, amely információkat tartalmaz egy termékről.

 8. Ügyfél - jogképességgel rendelkező egy felnőtt természetes személy, egy jogi személy vagy jogi személyességgel nem rendelkező, de jogképességgel rendelkező intézmény, aki az Eladóval közvetlenül az üzleti vagy szakmai tevékenységgel kapcsolatos vásárlást bonyolítja le.

 9. Polgári Törvénykönyv – 1964 április 23 i polgári törvénykönyv későbbi változásokkal.

 10. A helyes gyakorlat szabályzata – magatartási szabályok, különösen az etikai és szakmai normák szabályzata, amely A tisztességtelen gyakorlatok elleni küzdelemről szóló törvény 2 cikk 5 pontjában meg van határozva (2007.augusztus 23-i törvény későbbi változásokkal)

 11. Fogyasztó

 12. Kosár – a boltban kínált termékekből készült termékek listája a vevő választása alapján.

 13. A vevő – mind a fogyasztó, mind az ügyfél.

 14. Szállítási hely a vevő által a megrendelésben feltüntetett postai cím vagy felvevőpont.

 15. A tétel kibocsátásának időpontja – az a pillanat, amikor a Vevővagy az általa átvett harmadik fél átveszi a terméket.

 16. Fizetés – a szerződés tárgyának fizetés és szállítás módja amely a https://www.r-gol.com/hu/szallitas-fizetesi-modok.html

 17. Fogyasztói jog – 2014 május 30-kai Fogyasztói jogokról szóló törvény.

 18. Termék – a megrendelés tárgyát képező elemek minimális és oszthatatlan száma, amelyet az Eladó üzletében mérési egységként adnak meg árának (ár / egység) meghatározásakor.

 19. A szerződés tárgya – a szerződés tárgyát képező termékek és szállítás.

 20. A szolgáltatás tárgya - a szerződés tárgya.

 21. Felvevő pont – az <180/>Eladó által boltban elérhető listában felsorolt kibocsátási hely, amely nem minősül postai címnek.

 22. Tárgy – olyan ingó tárgy, amely szerződés tárgyát képezheti.

 23. Bolt– a www.R-GOL.com címen elérhető internetes szolgáltatás, amelyen keresztül a Vevő megteheti arendelést.

 24. Eladó:

  R-GOL Sp. z o.o. Betéti Társaság
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  Adószám: 741-213-29-44, Cég Nyilvántartó Hivatal száma: 0000630273


  BÁNKSZÁMLA: 61 1600 1462 1833 6038 5000 0002

 25. Rendszer – együttműködő informatikai eszközök és szoftverek halmaza, amely biztosítja az adatfeldolgozást és tárolást, valamint az adattovábbítási hálózatokon keresztül történő adatátvitelt és -fogadást egy adott típusú hálózathoz megfelelő végberendezéssel, általában Internet-ként kezelhető.

 26. Végrehajtási határidő– a termékkártyánlévő órákvagy munkanapok száma.

 27. Szerződés – 2014 május 30-i fogyasztói jogokról szóló törvény értelmében az üzlethelyiségen kívül vagy távolról kötött megállapodás a fogyasztók esetén, és a 1964 április 23-kai Polgári Törvény Könyv 535 cikke szerinti kötött szerződés a esetén.

 28. Hiba – mind a fizikai, mind a jogi hiba.

 29. Fizikai hiba – a szerződéssel együtt értékesített termék nem megfelelősége, különösen, ha az elem:

  1. nem rendelkezik tulajdonságokkal, melyekkel ez a fajta dolog kell, hogy rendelkezzen, mivel a cél a szerződésben megjelölt;
  2. nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal melyeket az eladó felsorolt a fogyasztónak,
  3. nem felel meg annak a célnak, amelyről a fogyasztó tájékoztatta az eladót a szerződés megkötésekor, és az eladó nem emelt kifogást az adott cél használata ellen;
  4. a fogyasztó hiányos állapotban kapott meg a terméket;
  5. hibás felszerelése és üzembe helyezése esetén, ha ezeket a lépéseket az eladó, vagy egy harmadik fél, amelyért az eladó a felelőséget vállal, vagy a fogyasztó, aki a használati utasítás szerint járta el, amelyet az Értékesítő által volt kézbesítve;
  6. nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a gyártó vagy megbízottja vagy az a személy, amely forgalomba teszi a terméket saját gazdasági tevékenységét folytatva, vagy egy személy, amely a terméket saját név alatt eladja vagy védjegyét használja és gyártónak vallja be magát kivéve, ha azokat a biztosítékokat nem ismerte, vagy azok nem befolyásoltak a Vevő döntését, és az írásos formája még a szerződés kötés előtt volt leírva.

 30. Jogi hiba – olyan helyzet, amikor az eladott tárgy harmadik fél tulajdonában van, vagy harmadik fél jogosultságával van terhelve, és ha egy elem használatának vagy elidegenítésének korlátozása egy illetékes hatóság határozatából ered.

 31. Megrendelés – az árúházon keresztül bevallott vásárló szándéknyilatkozata amely egyértelműen meghatározza: a termékek ; típusát és mennyiségét; a szállítás módját ; a fizetés ; módját; a , dolgok kiállításának helyéjt Vevő adatait és a Vevő és az Eladó között megállapodás megkötését.

2 § Általános feltételek

 1. A szerződés lengyelül, a lengyel joggal és e rendeletekkel összhangban van kötve.

 2. Az árut az alábbi országokba szállítjuk: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia.

 3. Az eladó köteles és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásokat nyújt és hibától mentes árut szállít..

 4. Az Eladó által megadott összes ár lengyel pénznemben meg van adva, és bruttó árnak tekintendő (az ÁFA-val együtt meg vannak adva). A termékárak nem tartalmazzák a szállítási költséget, amely a szállítási ár listában szerepel..

 5. Az összes időszak a Polgári Törvénykönyv 111 Cikke értelmében ki van számítva, vagyis a napokban megjelölt időszak az utolsó napon ér véget, és ha a napokban megjelölt időszak kezdete egy esemény, akkor nem veszik figyelembe az esemény bekövetkezésének napját.

 6. A szerződés minden lényeges rendelkezésének megerősítése, nyilvánosságra hozatala, konszolidációja, biztonsága az információhoz való hozzáférés érdekében a következő formában történik:

  1. 2. szerződés megkötésének 2 megerősítése a Vevő által megadott e-mail címre történő alábbiak elküldéssel: az 1 § 31. pontjában foglaltakról szóló tájékoztatás. Ha a vevő fogyasztó, az eladó elküldi a megadott e-mail címre a szerződésből való kilépés jogára vonatkozó információ tartalmazó linket, ami a fogyasztói jog 13 cikk írja elő, azonkívül elküldi a szabályzat jelen verziójához való linkét, meg a szerződéstől való elállásáról szóló információk linkét;
  2. csatolja a nyomtatott vásárlási igazolást a megadott kiadási helyre küldött megrendeléshez.

 7. Az eladó tájékoztatja a harmadik felek által a boltban lévő termékekre nyújtott garanciáról.

 8. Az eladó nem számít fel díjat a távközlési eszközökkel történő kommunikációért, és a Vevő viseli a költségeit olyan összegben, amely a harmadik féllel kötött szerződés alapján meg van határozva, és amely távoli kommunikációt tesz lehetővé.

 9. Az eladó az alábbi böngészőkben biztosítja a Vásárló számára a rendszer működésének helyességét: Az IE 7es vagy újabb verziója, a FireFox 3as vagy újabb verziója, az Opera 9es vagy újabb verziója, a Chrome 10es vagy újabb verziója, a Safari a JAVA és a FLASH legújabb verziójával telepítve a 1024 px vízszintes felbontású képernyők használatánál. A böngészők funkcióit és funkcionalitását befolyásoló harmadik féltől származó szoftverek használata: Az Internet Explorer, a FireFox, az Opera, a Chrome, a Safari befolyásolhatja a tároló helyes megjelenítését, így annak érdekében, hogy a www.R-GOL.com áruház teljes funkcionalitását elérje, mindegyikét le kell tiltania.

 10. A vásárló az adatok rögzítő funkciót használhatja annak érdekében, hogy a boltban történő következő vásárlásnál megkönnyítse a másik megrendelés eljuttatásának folyamatát. Ebben az esetben a Vevőnek meg kell adnia a fiókjának eléréséhez szükséges felhasználónévet és jelszót. A bejelentkezési név és a jelszó a Vevő , által meghatározott karakterek sorozata, aki köteles ezeket titokban tartani és védeni a harmadik felek jogosulatlan hozzáférése ellen. *A vevőnek lehetősége van bármikor megtekinteni, helyesbíteni, frissíteni és törölni a fiókot.

 11. Az eladó alkalmazkodik a helyes gyakorlat szabályzat leiratokhoz.

 12. A vevő köteles a:

  1. a törvény által tiltott tartalmak nem nyújtása vagy továbbítása, pl. az erőszakot előmozdító tartalmak, rágalmazó vagy harmadik személyek személyes jogait és egyéb jogait sértő tartalmak,
  2. a boltot olyan módon használja, amely nem zavarja annak működését, különösen rosszindulatú szoftverek vagy eszközök használatával,
  3. nem szabad az alábbi intézkedésekekel eljárni: kéretlen kereskedelmi információ (spam) küldése,
  4. a bolt olyan használata, amely ártalmatlan a többi vásárlónak és az eladónak,
  5. a boltban lévő összes tartalmat csak személyes használatra használhatja,
  6. az üzlet az alkalmazandó módon használata Lengyel Köztársaság területén alkalmazkodó jogszabályokkal összhangban, összhangban a szabályzattal és a , valamint a netikett általános elveivel.

3 § A szerződés megkötése és a megvalósulása

 1. Rendeléseket a nap 24 órában teheti.

 2. A megrendelés érdekében a Vevőnek legalább a következő lépéseket kell végrehajtania, amelyek közül néhányat többször ismételheti:

  1. termék hozzáadása a kosárhoz;
  2. a szállítás típusának kiválasztása;
  3. fizetési mód választása;
  4. a tétel kiállításának helye;
  5. a "Vásárlás és fizetés" gombbal rendelheti meg az árut.

 3. A szerződés megkötése a fogyasztóval a megrendelés benyújtásának időpontjában történik.

 4. A Fogyasztónak a kézbesítéskor fizetendő megrendelése azonnal megtörténik, a banki átutalással vagy az elektronikus fizetési rendszeren keresztül fizetendő megrendelések az Eladó számláján történő befizetését követően, 5 napon belül kell megtenni, kivéve, ha a fogyasztó nem tudta teljesíteni a fizetést nem saját hiba miatt és tájékoztatta az Eladót.

 5. Az Ügyféllel való szerződés kötése a megrendelés benyújtásával egyenlő, amiről az Eladó tájékoztatja az Ügyfelet.

 6. Az Ügyfél készpénzzel történő megrendelésének végrehajtása közvetlenül a szerződés megkötése követően történik, a banki átutalással vagy az elektronikus fizetési rendszeren keresztül a szerződés megkötését követően az Eladó számláján történő jóváírása után zajlik meg.

 7. Az Ügyfél megrendelésének végrehajtása attól függhet, hogy a megrendelés teljes értéke vagy annak egy része fizetendő-e, vagy a kereskedő hitelkeretének legalább a megrendelés értékét kapta vagy az Eladó beleegyezett abba, hogy a megrendelés elküldéséhez (a szállításkor fizetendő) lesz.

 8. A szerződés tárgyának küldése a termékkártyán megadott időn belül történik, valamint a termékek közül a leghosszabb időszakon belül. Az időszak a megrendelés feldolgozásának időpontjától kezdődik.

 9. A megvásárolt szerződés tárgya a Vevő által kiválasztott vásárlási dokumentummal együtt a Vevő által kiválasztott tétel kézbesítési helyére kerül elküldésre, amelyet a Vevő a megrendelésben választott ki, Az Elállási jog 2 § 6b) bekezdésében és 4 §-ban.

4 §-ban említett csatolt mellékletekkel együtt.<

 1. A fogyasztóvédelmi törvény 27. cikke értelmében a fogyasztónak joga van megszegni távollétében kötött szerződést indok nélkül és költség nélkül, kivéve a 33 és 34 cikkben meghatározott költségeket. A 34 cikk 2 bekezdése értelmében a fogyasztó csak az elem visszaküldésének közvetlen költségeit viseli.

 2. A távollevők közötti szerződésből történő visszavonás határideje, a 1, bekezdésben előírtak szerint a szerződés megkötésétől számított 30 nap. A szerződésből való kilépéshez szükséges határidő betartása érdekében elegendő, ha a 30- napos időszak vége előtt nyilatkozatot küld a szerződésből való visszavonásról.

 3. A Szerződésből való kilépésre vonatkozó nyilatkozatot a Fogyasztó olyan formában nyújthatja be, amelynek a mintája a Fogyasztóvédelmi Jogok 2 mellékletében található, a www.R-GOL.com/files/dokumenty/oswiadczenie_o_odstapieniu.pdf címen elérhető formában vagy a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelő más formában.

 4. Az eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztónak (a szerződés megkötésekor és egy másik e-mail címre, ha a benyújtott nyilatkozatban szerepel) a szerződésből való kilépésre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét.

 5. A szerződés visszavonása esetén a szerződés érvénytelennek minősül.

 6. A fogyasztó köteles az árut az Eladónak haladéktalanul, de legkésőbb a szerződésből való kivonulást követő 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartásához elegendő, ha a tételek lejáratát megelőzően visszaküldik.

 7. A fogyasztó visszaküldi a lemondott szerződés tárgyát képező tárgyakat, saját költségére és kockázatára.

 8. A fogyasztó nem viseli a digitális tartalomnak a tárgyi adathordozón nem rögzített költségeit, ha nem értett egyet a teljesítés előtt a szerződés visszavonására vonatkozó határidő előtt, vagy nem értesült arról, hogy elvesztette a szerződés lemondásához való jogát a beleegyezés vagy a vállalkozó idején. megerősítést nyújtott a Fogyasztói jog 15 cikk 1 bekezdéssel és 21 cikk 1 bekezdéssel megfelelően.

 9. A fogyasztó felelős a dolgok értékének csökkenéséért annak használatából eredő módon, amely túlmutat a dolgok természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéken.

 10. Az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a fogyasztó által benyújtott szerződésről való visszavonás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak az általa teljesített összes fizetést, beleértve az áru szállítási költségeit is. Ha a fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó nem köteles felmerült többletköltségeket visszatéríteni.

 11. Az Eladó a fizetési módot ugyanazzal a fizetési módszerrel téríti vissza, amelyet a Fogyasztó használ, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten beleegyezett egy másik fizetési módba, amely nem jár költségekkel.

 12. Az Eladó visszatarthatja a Vásárlótól kapott fizetés visszaküldését, amíg a tétel vissza nem érkezik, vagy a fogyasztó nem adja vissza annak visszaigazolását, attól függően, hogy melyik esemény történik először.

 13. A Fogyasztó a fogyasztóvédelmi törvény 38 cikke értelmében nem jogosult a szerződésből való kilépésre:

  1. ahol az ár vagy díjazás a pénzügyi piacon való ingadozásaitól függ, amelyet az Eladó nem szabályozza, és amely fordulhat elő a szerződés való lemondása ideje elött;
  2. amennyiben a szolgáltatás tárgya előre gyártott, előállított, fogyasztó által előállított, vagy megfelel a személyre szabott igényeinek;
  3. ha a szolgáltatás tárgyát, gyorson romolható termék képezi, vagy egy rövid eltarthatósági ideijével rendelkezik;
  4. ha a szolgáltatás tárgya, zárt csomagolásban van szállítva, amelyet a csomag kicsomagolása után vissza nem térheti egészségügyi vagy higiéniai okokból, ha a csomagolás nyitva került szállításra;
  5. ha a szállított termékek a kicsomagolás után jellegükre hivatkozva szerves részét képezik más tárgyokkal;
  6. ahol a szolgáltatást tárgyát audió- vizuális tartalmak vagy számítógépes szoftver képezi, és zárt csomagolásban szerepel, amikor a csomagolás ki volt nyitva a szállítás után;
  7. digitális tartalmak, melyek nem kerülnek rögzítésére az az adathordozó eszközön, és a szolgáltatás nyújtása a Fogyasztó kérésére megkezdőt, a szerződés kilépésére adott időpont előtt, és a vállalkozó által átadott szerződés szegéssel kapcsolatos információk átadása után ;
  8. újságok, folyóiratok és magazinok, kivéve az előfizetett szerződés ellátására.

5 § Szavatosság

 1. Eladó a Polgári Törvénykönyv 558 §-ának 1 bekezdése teljes mértékben kizárja a vevőkkel szembeni felelősséget a hibák (szavatosság) miatt.

 2. Az Eladó felelős a Fogyasztókkal szembeni hibákért (szavatosságért) a Polgári Törvénykönyv 556 cikkben meghatározott feltételek szerint.

 3. A Fogyasztóval kötött szerződés esetén, ha az eladott tárgy eladásának időpontjától számított egy éven belül fizikai hibát észlelnek, feltételezhető, hogy a fogyasztónak átadásakor is észlelhető volt.

 4. A fogyasztó, ha az eladott termék hibás, tudja:

  1. nyilatkozatot tenni az ár csökkenésével kapcsolatosan;
  2. nyilatkozatot tenni a szerződéstől váló elállásával kapcsolatosan;

  kivéve, ha az Eladó azonnal, és a Fogyasztó indokolatlan kényelmetlenség nélkül kicseréli hibás terméket. Azonban, ha az Eladó már kicserélte vagy javította az elemet, vagy az Eladó nem teljesítette az elem cseréjére vonatkozó kötelezettségét, akkor az Eladó nem jogosult az elem cseréjére vagy a hiba megszüntetésére.

 5. A Fogyasztó az Eladó által javasolt hiba elhárítás helyett hibákától mentes áru cseréjét követeli meg, vagy a termék cserélje helyett a hiba megszüntetését követeli meg, kivéve, ha a fogyasztó által választott módon a dolgok betartása nem lehetséges, vagy túlzott költségeket igényel az eladó által javasolt módszerhez képest. A költségek többletének felmérésekor figyelembe veszik a hibamentes tétel értékét, a talált hiba típusát és jelentőségét, valamint azt a kellemetlenséget, amely a fogyasztóra esne.

 6. A fogyasztó nem vonhatja vissza a szerződést, ha a hiba nem releváns.

 7. A fogyasztó, ha az eladott termék hibás szintén tudja:

  1. követelni a hibamentes termékre való cserléjét;
  2. kérni a hiba eltávolítását.

 8. Az Eladó köteles a hibás terméket hibamentesre cserélni, vagy a hiba ésszerű időn belül eltávolítani anélkül, hogy túlzott kényelmetlenséget okozna a fogyasztó számára.

 9. Az eladó megtagadhatja a Fogyasztó kérésének kielégítését, ha a meghibásodott terméket a vevő által választott módon nem lehet összehangolni a szerződéssel, vagy túlzott költségeket követelne meg a szerződésnek való megfelelés második lehetséges módjához képest.

 10. Ha a hibás elemet telepítették, a fogyasztó megkövetelheti a leszétszerelést és újratelepítést a hibamentes helyettesítés vagy a hiba megszüntetése után, azonban köteles az eladott tétel árát meghaladó költségeket viselni, vagy követelheti az Eladótól a leszerelés és az újbóli költségek egy részét. Abban az esetben, ha az Eladó nem teljesíti a kötelezettséget, a Fogyasztó jogosult arra, hogy ezeket a tevékenységeket az Eladó költségén és kockázatán végezze el.

 11. A fogyasztó, aki a jótállás jogait gyakorolja, köteles a hibás terméket az Eladó rovására a reklamáció címére megadni. Ha a dolog vagy a telepítés módja miatt a fogyasztó által a dolgok kézbesítése túlságosan nehéz lenne, a Fogyasztó köteles az elemet az Eladónak a tétel helyén nyújtani. Abban az esetben, ha az Eladó nem teljesíti a kötelezettséget, a Fogyasztó jogosult a tételeket az Eladó költségére és kockázatára visszaküldeni.

 12. A helyettesítés vagy javítás költségeit az Eladó viseli, kivéve az 5 § 10. bekezdésében leírtakat.

 13. Az Eladó köteles a Fogyasztótól hibás terméket elfogadni a szerződéstől való lemondás esetén.

 14. Ha a fogyasztó kérte a hiba helyettesítését vagy a hiba eltávolítását, vagy árengedmény-kimutatást nyújtott be, amely meghatározza az ár csökkentésének összegét, és az eladó nem válaszolt a kérelemre tizennégy napon belül, úgy tekinthető, hogy a kérelem indokolt volt.

 15. />Az eladó felelős a jótállás alapján, ha a fizikai hibát a termék fogyasztó részére történő kézbesítésétől számított két év lejárta előtt állapítják meg, és ha az értékesítési tárgyat az év lejárta előtt használják.

 16. A fogyasztó azon igényét, hogy a hibát vagy a hibásan értékesített árucikket kicseréli, egy év elteltével lejár, a hiba megállapításának időpontjától számítva, legkorábban két éven belül attól a pillanattól kezdve, amikor a fogyasztó az árut kibocsátotta, és ha az eladás tárgyát egy éven belül használják fel a termékek fogyasztó részére történő kiadása.

 17. Abban az esetben, ha az Eladó vagy a gyártó által meghatározott lejárati idő az áru fogyasztó részére történő kézbesítésétől számított két év elteltével fejeződik be, az Eladó a garancia hatálya alá tartozik az adott termék fizikai hibáinak megléte.

 18. Az 5 § 16 bekezdése szerint a Fogyasztó elállhat a szerződéstől vagy az árcsökkentést kérhet, és ha a fogyasztó hiba mentes termékre való cserléjét vagy hiba eltávolítását kérte, a szerződés visszavonására vonatkozó nyilatkozat benyújtásának határideje vagy az árcsökkentés a hatástalan lejárattal kezdődik az elem cseréjének határideje vagy a hiba megszüntetése idejétől számítva.

 19. A garancia hatálya alá tartozó jogok valamelyikének bírósági vagy választottbírósági vizsgálata esetén a fogyasztónak a jelen garancia keretében biztosított egyéb jogok gyakorlásának határideje az eljárás végleges megkötéséig felfüggesztésre kerül.

 20. A 19 bekezdés a közvetítői eljárásokra is vonatkozik, míg a fogyasztó számára biztosított garanciák alapján egyéb jogok gyakorlásának határideje attól a naptól kezdődik, amikor a bíróság a közvetítő előtt megkötött megállapodást jóváhagyja, vagy a közvetítés hatástalan végét.

 21. A jótállással kapcsolatos jogok gyakorlására az eladott árucikk jogi hibáira vonatkozik, az 5 § 16 és 18-20 bekezdése szerint, attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó megtudta a hiba fennállását, és ha a fogyasztó csak a harmadik fél fellépése miatt tudta meg a hiba fennállását - attól a naptól, amikor a harmadik féllel folytatott vita során hozott határozat végleges lett.

 22. Ha a fogyasztó jogi meghibásodás miatt nyilatkozatot tett a szerződésről vagy az árcsökkentésről, akkor kártérítést követelhet az általa elszenvedett kárért, mivel a szerződés megkötése után nem tudta a hibát, még akkor sem, ha a kár olyan körülmények miatt merült fel, amelyekért az Eladó nem felel. különösen a szerződéskötés költségeinek megtérítését, a dolog összegyűjtésének, szállításának, tárolásának és biztosításának költségeit, a kiadások megtérítését igényelheti, amennyiben azok nem részesültek tőlük, és nem kapták meg őket harmadik féltől és a folyamat költségeinek megtérítését. Ez nem érinti az általános elveken alapuló kár helyreállítására vonatkozó kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket.

 23. A hiba megállapítására vonatkozó határidő lejárta nem zárja ki a jótállás szerinti jogok gyakorlását, ha az Eladó rejtésen elrejtette a hibát.

 24. Ha az Eladó köteles pénzügyi szolgáltatást nyújtani vagy Szolgáltatni a Fogyasztónak, akkor haladéktalanul teljesíti azokat, legkésőbb a törvény által előírt időszakban.

6§ Adatvédelmi irányelvek és személyes adatok biztonsága

 1. Az Üzletfél Fogyasztói által biztosított személyes adatbázisok kezelője az Eladó.

 2. Az Eladó vállalja a személyes adatok védelmét az 29 augusztus 1997i Személyes Adatvédelmi Törvény és a 18 július 2002i Elektronikus Szolgáltatási Törvény értelmében. A Vevő a személyes adatait a megrendelés benyújtásakor az Eladó kizárólagos feldolgozásának céljából adja meg és kizárólag a megrendelés feldolgozása céljából. A vevőnek lehetősége van bármikor megtekinteni, helyesbíteni, frissíteni és törölni személyes adatait.

 3. A megrendelések feldolgozásához használt személyes adatok részletes szabályai, az Adatvédelmi Szabályzat írja le, amely megtalálható a következő címen: https://www.r-gol.com/hu/adatvedelmi-politika

7 §. Záró rendelkezések

 1. E rendelkezések célja nem a vevő jogainak megsértésére irányul. Ilyen módon nem értelmezhető, mivel a szabályzat bármely részének az alkalmazandó joggal való összeegyeztethetetlensége esetén az Eladó abból a szempontból állapítja meg, hogy a jogszabályok vitatott rendelkezése helyett ezt a jogot teljes mértékben betartja és alkalmazza.

 2. A regisztrált vásárlók e-mailben értesülnek a szabályzat változásairól és azok hatályáról (a regisztráció vagy a megrendelés során megadott e-mail címre). Az értesítést az új rendeletek hatálybalépése előtt legalább 30 nappal kell elküldeni. A módosításokat a szabályozásoknak az alkalmazandó jogi státuszhoz való igazítása érdekében fogják bevezetni.

 3. A szabályok jelenlegi változata mindig a Vásárló rendelkezésére áll a szabályzat fülére kattintva (http://www.r-gol.com/regulamin-zakupow). A megrendelés során és az értékesítésének utáni időtartama alatt a Vevőt az általa elfogadott szabályzatának szabályai érvényesek. Kivéve azt a helyzetet, amikor a Fogyasztó kevésbé kedvezőnek tartja, mint a jelenlegit, és tájékoztatja az Eladót a hatályos szabályozás kiválasztásáról.

 4. Azokban a kérdésekben, amelyekre nem vonatkozik e rendelet, a vonatkozó alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A vitatott kérdések, ha a Fogyasztó ilyen kívánságát fejezi ki, a Kereskedelmi Ellenőrzési Tartományi Felügyelőségek előtti közvetítési eljárással vagy a Kereskedelmi Ellenőrzési Tartományi Felügyelőség választottbírósági eljárásával kerülnek megoldásra. A fogyasztó szintén kihasználhatja az egyenértékű és törvényes peren kívüli vagy bíróságon kívüli vitarendezési módszereket, például az EU ODR online platformján keresztül: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Végső megoldásként az ügyet általános bíróság határozza meg.

  13.2es verzió (Ostróda, 01.01.2017

Bezárás

BOLTUNK COOKIE-KAT HASZNÁLJA

A cookie-kkal és hasonló technológiákkal mentett információkat használjuk, hogy weboldalunkat a felhasználók egyéni igényeihez és hirdetési és statisztikai célokhoz igazítsuk. A webböngészőben módosíthatja a cookie-k beállításait. Ha a böngészőt cookie-k beállításait megváltoztatása nélkül használjuk, akkor a készülék memóriájában tárolják ezeket. A weboldalunkon való tartózkodással elfogadja a technológia használatát. További információk ITT találhatók: / privacy-policy-16.html