Az R-TEAM Hűségprogram szabályzata
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1.1. A R-TEAM Program Szabályzatai (továbbiakban: "Szabályzat") meghatározzák a R-TEAM hűségprogramban való részvétel alapelveit, terjedelmét és feltételeit.

  1.2. A R-TEAM Program szervezője (továbbiakban: "Program") a R-GOL Sp. z o. o. (korábban R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, NIP: 741-213-29-44, KRS 00001034546, továbbiakban: "Szervező".

  1.3. A program a R-TEAM néven fut (továbbiakban: "Program", "R-TEAM"):

  1.4. Az a személy, aki részt kíván venni a Programban (továbbiakban: "Ügyfél" vagy "Résztvevő"), csatlakozik a Programhoz, hogy felhasználói fiókot hoz létre a www.R-GOL.com, online áruházban, hozzájárul a Programban való részvételhez és hozzájárul a kereskedelmi információk fogadásához (feliratkozás a hírlevélre).

  1.5. A Programban való részvétel szabályait ezek a Szabályzatok szabályozzák, amelyeket a www.R-GOL.com weboldalon ("Online Áruház") és a Helyszíni Áruházakban tesznek közzé.

  1.6. A regisztrált résztvevőket elektronikus úton értesítik a Szabályzatok és azok hatályának terjedelméről (a regisztráció vagy rendelés során megadott e-mail címre). Az értesítést legalább 30 nappal az új Szabályzatok hatályba lépése előtt küldjük el. A változtatásokat bevezethetik a következő okok miatt: az Szabályzatok alkalmazkodása az érvényes jogi helyzethez, visszaélések megelőzése, biztonsági okokból, az Áruház működésében új technológiai megoldások bevezetése, a Vásárlók személyes adatainak védelmének javítása és szerkesztési változások bevezetése céljából.


2. A PROGRAM SZABÁLYAI


  2.1. A R-TEAM egy különleges, önkéntes hűségprogram, amely minden www.R-GOL.com online áruház és Helyszíni Áruház ügyfele számára készült, akik létrehozták a fiókjukat a www.R-GOL.com online áruházban, és hozzájárultak a kereskedelmi információk fogadásához (hírlevél). A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor kizárja az egyes Áruházakat a Programból állandóan vagy ideiglenesen.

  2.2. Az Online Áruházban vagy a Helyszíni Áruházakban történő vásárlásokkal a Résztvevő egy bónuszt (továbbiakban: "Bónusz") gyűjt a vásárlások értékének 10%-ában, amit az alábbi feltételek szerint használhat fel.

  2.3. A Bónusz felhasználása nem kombinálható semmilyen más szervező által kínált promócióval vagy különleges ajánlattal.

  2.4. A R-TEAM Programba jelentkező Résztvevő fiókjának rendelkeznie kell a szükséges személyes adatokkal (név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám). A Szervező fenntartja a jogot, hogy ne fogadja el a potenciális Résztvevő által kitöltött űrlapot, ha nem szolgáltatja be a szükséges adatokat.

  2.5. A Programba jelentkező Résztvevő automatikusan létrehoz egy fiókot a www.R-GOL.com online áruházban, és virtuális Programkártyát kap a Helyszíni Áruházakban történő vásárlásokhoz. A Résztvevőt az általa megadott személyes adatok alapján is azonosíthatják.

  2.6. Az Online Áruházban létrehozott felhasználói fiók bejelentkezési adatait elektronikus formában küldik el a regisztráció során megadott e-mail címre.

  2.7. A R-TEAM Program résztvevői olyan felnőtt természetes személyek lehetnek, akik nem folytatnak vállalkozást.

  2.8. Kiskorúak csak jogi képviselőjük beleegyezésével vehetnek részt a Programban.

  2.9. A Résztvevő köteles betartani a Szabályzat rendelkezéseit, és nem szabad olyan cselekedeteket végrehajtani, amelyek ellentétesek a jó gyakorlattal, vagy a R-TEAM Programban való részvételt kereskedelmi célokra vagy a Szervező kárára használja. Különösen a Résztvevő nem végezheti az alábbi cselekedeteket a R-TEAM Programban való részvétellel kapcsolatban:

  • Az Online Áruházban más személy nevében vagy helyett vásárolni, a Résztvevőnek járó Bónuszt használva.
  • Kereskedelmi tevékenységet folytatni a R-TEAM Programmal összefüggésben, különösen az Online Áruházban vagy Helyszíni Áruházakban vásárolt áruk újraértékesítésével a Bónusz felhasználásával.
  • A felhasználói fiókjának hozzáférését harmadik feleknek átadni annak érdekében, hogy azok a Résztvevő Bónuszát kihasználhassák.

  2.10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Résztvevőt a R-TEAM Programból, ha megszegi a Szabályzat rendelkezéseit, különösen a 2.9. pont rendelkezéseit.


3. BÓNUSZ SZÁMÍTÁSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYOK A R-TEAM PROGRAMBAN


  3.1. A R-TEAM Programot használó ügyfeleket 10% Bónusszal számolják el minden R-GOL Helyszíni Áruházban és www.R-GOL.com Online Áruházban történt vásárlás bruttó értékéből, a szállítási költségek kivételével. A Bónuszt az alábbi feltételek szerint használhatják fel. A Bónuszt matematikailag kerekítik az egész számokra.

  3.2. A felhalmozott Bónuszt későbbi vásárlások során használhatják fel Helyszíni Áruházakban vagy Online Áruházban. A Bónuszt a vásárlások során kedvezményként használják fel, feltéve, hogy a kedvezmény nem lehet nagyobb a vásárolt termékek értékének 50%-ánál.

  3.3. Ha a Bónusz, amit a Résztvevő fiókján számoltak el, nagyobb, mint a vásárolt áruk értékének 50%-a, akkor a fel nem használt Bónusz a Résztvevő fiókjában marad, és későbbi vásárlások során használható fel. Ha a Résztvevő fiókjában számolt Bónusz kevesebb vagy egyenlő a vásárolt áruk értékének 50%-ával a megadott vásárlás esetén, akkor a Résztvevő felhasználhatja az egész felhalmozott Bónuszt.

  3.4. Ha a Bónuszt egy olyan tranzakció során használják fel, amelyben a Résztvevő több terméket vásárol, akkor arányosan elosztják a termékek között, és arányosan csökkentik az összes nem kedvezményezett termék árát.

  3.5. A Bónuszt egy adott tranzakcióban történő felhasználásra a tranzakció eladás napjától számított 30 napon belül lehetőség van. A tranzakcióban történő eladás végrehajtásának időpontját a tranzakció értékesítésének tekinthető. Az értékesítési elszámolás a termékek szállítása vagy kiadása előtt történik a Vásárlási Igazolás kiadásának napjának megfelelően a Szabályzatnak megfelelően.

  3.6. A Résztvevő a Bónuszt egy adott vásárlási tranzakcióban történő felhasználásra a tranzakció dátumától számított legfeljebb 180 napon belül használhatja fel. A fent említett határidő után az elszámolt Bónusz törlésre kerül, ami azonban nem érinti a későbbi tranzakciókból származó Bónuszokat.

  3.7. Az összes információ az egyenleggel és a felhalmozott Bónusszal a "Saját fiókom" fül alatt elérhető az Online Áruházban, vagy a Helyszíni Áruházak alkalmazottaitól kérhető.

  3.8. A Helyszíni Áruházakban történő vásárlásokkor a Résztvevőt az általa tartott virtuális kártya alapján azonosítják. Kártya hiányában a Résztvevőt más adatok alapján is azonosítják (például személyes vagy kapcsolati adatok), feltéve, hogy az azonosítás nem kelt jogos kétségeket.

  3.9. Ha a Bónuszt egy olyan tranzakció során használják fel, amelyben a Résztvevő visszaküldi az árut, a Résztvevő fiókját újra jóváírják a visszaadott áru Bónuszértékével.

  3.10. Ha a Bónuszt egy olyan tranzakció során számolják el a Résztvevő fiókjára, amelyben egy Bónuszt számoltak el a Résztvevő fiókjára, akkor az elszámolt Bónuszt a visszaadott áru értékétől függően csökkentik.

  3.11. A program nem kombinálható más programokkal, promóciókkal vagy kedvezménykódokkal, amelyek az Online Áruházban és a Helyszíni Áruházakban használhatók, és nem lehetséges különböző programokat, promóciókat vagy további kedvezménykódokat egyetlen tranzakció során használni.

  3.12. A Programot a bevásárlókosárban való használáshoz a Résztvevőnek be kell jelentkeznie a fiókjába. Az Online Áruházban vásárlás során a felhalmozott Bónuszt használni kívánó Résztvevő a "R-TEAM használata" opciót választja ki a bevásárlókosárban, amely az általa kiválasztott nem kedvezményezett termékek árának megfelelő csökkentést eredményezi a kosárban.

  3.13. A Bónusz felhasználásához a Helyszíni Áruházban a Résztvevőnek tájékoztatnia kell az eladót a Program Résztvevőjének minőségéről és a Bónusz felhasználására való hajlandóságáról, mielőtt vásárolna.

  3.14. Ha a Résztvevő fiókjában számolt Bónuszt a Szabályzatokkal ellentétesen számolták el vagy használták fel, a Szervezőnek jogában áll érvényteleníteni a felhalmozott Bónusz egy részét vagy az egészet, erről a Résztvevőt értesítik.

  3.15. A R-TEAM Program Résztvevői számára ideiglenes promóciókat is szerveznek (például Bónuszok megsokszorozása, ingyenes ajándékok a vásárlásokhoz stb.). Az ideiglenes ajánlatok részleteit (érvényességi idő és szabályok) a www.R-GOL.com weboldalon és a Helyszíni Áruházakban teszik közzé. A Szervező fenntarthatja a jogot, hogy saját belátása szerint és a Szervező által külön meghatározott feltételek szerint különleges promóciós ajánlatokat küldjön kiválasztott Program Résztvevőknek, akik hajlandók kereskedelmi információk fogadására. Az ilyen ajánlatok felhasználása a Szabályzat 2.3 és 3.11 pontjainak megsértése nélkül történik.


4. SZEMÉLYES ADATOK


  4.1. A R-TEAM hűségprogramban való részvételhez a résztvevő általi személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges. Az adatok megadásának elmulasztása megakadályozza a fent említett tevékenységekben való részvételt. A születési dátum megadása önkéntes, és nem befolyásolja a R-TEAM hűségprogramra való regisztráció lehetőségét.

  4.2. A Vásárló személyes adatait az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete szerint kezelik, amely 2016. április 27-én született a személyes adatok kezelésének és az ilyen adatok szabad mozgásának védelméről, valamint az 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) - ezt továbbiakban "GDPR"-nek hívják. A Program Résztvevőjének személyes adatkezelője a Program Szervezője. A Személyes Adatok Kezelőjével a következő módon lehet kapcsolatba lépni: e-mailben - üzenet küldésével az e-mail címre: [email protected] vagy telefonon +48 22 122 02 90-es számon.

  4.3. A személyes adatok kezelője kinevezett Adatvédelmi Felügyelőt nevezett ki, akit bármilyen a Vásárló személyes adatainak kezelésével kapcsolatos ügyben lehet megkeresni. Kapcsolat az Adatvédelmi Felügyelővel: [email protected].

  4.3. A Résztvevő adatait az elektronikus űrlapon való regisztráció során gyűjtik (név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum). A Szervező a Résztvevő személyes adatait a GDPR alapján az alábbi célokra használja fel:

  • a értékesítési szerződés teljesítése és bónuszok nyújtása, valamint felhasználói fiók fenntartása a R-GOL Online Áruházban az 6. cikk (1) bekezdésének b pontja szerint;
  • az adminisztrátort terhelő jogi kötelezettségek teljesítése, különösen adózási vagy számviteli kötelezettségek (GDPR 6(1)(c) cikk);
  • kommersz információk elektronikus úton történő küldése az Adminisztrátor termékeiről vagy szolgáltatásairól (GDPR 6(1)(a) cikk - beleegyezés);
  • az Adminisztrátor jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6(1)(f) cikk), amely a R-TEAM hűségprogram üzemeltetésében, követelések érvényesítésében vagy védelmében, statisztikai és elemző tevékenységek végzéséhez, valamint kapcsolattartási célokra való. Továbbá szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a marketing célokra néha személyes adatokat profiloznak annak érdekében, hogy a Résztvevőnek személyre szabott marketing információkat nyújtsanak, ami szintén jogos érdekünk (GDPR 6(1)(f) cikk).

  4.4. A Résztvevő adatait nem továbbítják harmadik országba. A személyes adatok kezelési időtartama attól függ, hogy az adatokat milyen célra kezelik. Az adatok tárolásának időtartama a következő szempontok alapján számítódik ki: olyan jogi rendelkezések, amelyek kötelezhetik a Szervezőt az adatok meghatározott időtartamig történő kezelésére; az időszak, amely alatt a Szervezőnek az érdekeit védenie kell; az időszak, amely alatt a Szervező szolgáltatásokat nyújt és a Résztvevőnek szükséges támogatást nyújt; az időszak, amely alatt hozzájárulás történt.

  4.4. A Program Résztvevőjének joga van hozzáférni, frissíteni és helyesbíteni személyes adatait. A Program Résztvevőjének joga van bármikor visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását, kérni azok törlését a Szervezőtől, tiltakozni az adminisztrátor jogos érdekére alapozott adatkezelés ellen, valamint kérni az adatok átvitelét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az előzőleg adott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  4.5. A fenti jogok gyakorlásához a Résztvevőnek fel kell vennie a kapcsolatot az Adminisztrátorral a megadott elérhetőségek segítségével, és tájékoztatnia kell őt arról, hogy milyen jogot és milyen mértékben kíván gyakorolni.

  4.6. A Program Résztvevőjének kötelessége értesíteni a Szervezőt a regisztrációs űrlapon szereplő személyes adatainak bármilyen változásáról. Az értesítés hiánya esetén a Szervező nem felelős a Program Résztvevőinek szóló jelenlegi promóciókról szóló információk késedelme vagy hiánya miatt, hacsak az értesítés hiánya nem a promócióhoz szükséges személyes adatokra vonatkozik.

  4.7. Személyes adatokat nem használnak automatizált döntéshozatal céljára.

  4.8. A Programban való részvétel céljából személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármikor visszavonható, amelynek hatályon kívül helyezése nem érinti az adatkezelés jogellenességét a visszavonás előtt. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása azonban lehetetlenné teszi a R-TEAM Programban való részvételt.

  4.9. Ha kétségei merülnek fel az Adminisztrátor által végzett személyes adatok kezelésének helyességével kapcsolatban, a Résztvevőnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez (Warszawa, Stawki utca 2).

  4.10. A Program Résztvevőjének adatainak címzettjei olyan szolgáltatásokat nyújtó entitások lesznek, amelyekkel adatfeldolgozásra vonatkozó szerződéseket kötöttek (beleértve a jogi támogatást, az informatikai és marketing tevékenységeket is).


5. A PROGRAM BEZÁRÁSA, A PROGRAMBÓL VALÓ LEMONDÁS


  5.1. A Szervező fenntartja a jogot a Program bármikor történő felfüggesztésére vagy bezárására annak időtartama alatt, feltéve, hogy a Résztvevő által szerzett jogokat tiszteletben tartják.

  5.2. A Program bezárása vagy felfüggesztése esetén a Bónuszok gyűjtési lehetősége blokkolásra kerül minden Résztvevő kártyáján és fiókján, ami nem érinti a Résztvevő jogát az egyéni tranzakciók során gyűjtött Bónuszok felhasználására 180 napon belül.

  5.3. A Program bezárása vagy felfüggesztése esetén a Szervezőnek kötelessége megfelelő információkat elhelyezni a www.R-GOL.com, weboldalon, a R-GOL áruházakban, valamint értesíteni a Résztvevőket e-mailben.

  5.4. A Program bezárásának vagy felfüggesztésének ténye nem jogosítja fel a Résztvevőt a Vásárlási Bónuszok készpénzben történő kifizetésére az Szervezőtől.

  5.5. A Programból való lemondás akkor történik, amikor a résztvevő visszavonja a kereskedelmi információk (hírlevél) fogadására való hozzájárulását, vagy a Vásárló kérésére, miután felvették a kapcsolatot a Vásárlói Szolgálati Irodával a következő elérhetőségeken: [email protected] telefonszám: +48 22 122 02 90. Az Account lezárása magában foglalja a felhalmozott Bónuszok használatától való lemondást.


6. PANASZFELVÉTELI ELJÁRÁS


  6.1. A Résztvevőnek joga van panaszt benyújtani a Rendszer rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban, különösen a megadott bónuszokkal vagy a kedvezmény végrehajtásával kapcsolatban.

  6.2. A panaszt a körülményekhez való jogosítványozó esemény bekövetkezését követő 30 napon belül kell benyújtani. A panaszt postán, futárral, személyesen a Szervező irodájában vagy e-mailben a következő címre kell küldeni: [email protected].

  6.3. A panasznak tartalmaznia kell a panasz benyújtójának nevét és vezetéknevét, e-mail címét, a panasz benyújtójának címét, a panasz benyújtásának dátumát, a panasz leírását és okát, valamint a panasz benyújtójának elvárásait a probléma megoldásával kapcsolatban.

  6.4. A panaszokat azok beérkezésétől számított 14 napon belül vizsgálják meg a Szervezőnél. A panaszosok írásban értesítést kapnak vagy a Vásárló kérésére e-mailben értesítik őket a panasz megfontolásáról.

  6.5. A panaszok elutasítása a panaszeljárás során vagy a 6.2 pontban említett határidő lejárta nem érinti a Vásárló jogát a követeléseinek érvényesítésére a közönséges bíróságon.


7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


  7.1. A Rendszer által nem szabályozott részekre a lengyel jog szabályai vonatkoznak, különösen a 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Lengyel Közlöny 1964.16.93) rendelkezéseire.

  7.2.Az Rendszer alkalmazásával kapcsolatos vitákat a hatályos általános rendelkezéseket betartó hatóság dönti el.

  7.3.A Rendszer Résztvevőinek a Rendszer tartalma elérhető a www.R-GOL.com weboldalon, a R-GOL Áruházban és a Szervező irodájában.

  7.4.A megfelelő hozzájárulás kiválasztása a Regisztrációs űrlapon, amely a Stationary Store-ban elérhető vagy a www.R-GOL.com weboldalon való Programhoz való csatlakozás eredményezi a jelen Rendszer szabályainak elfogadását és azok betartásának kötelezettségét.

  7.5.A Program Szervezője nem felelős a Vásárló által a regisztrációs űrlap helytelen kitöltésének következményeiért.

  7.6.Ezek a Szabályok 2023. október 2-től érvényesek.


Az R-TEAM előző verziójának szabályzata, amely 2023. október 1-ig érvényes volt, itt található -> R-Team Archív Szabályzat