Propisi programa vjernosti R-Team-a
1. OPĆE ODREDBE


  1.1. Ovi Propisi programa R-Team (u daljnjem tekstu "Propisi") definiraju načela, opseg i uvjete sudjelovanja u programu vjernosti R-Team.

  1.2. Organizator programa R-Team (u daljnjem tekstu: "Program") je R-GOL d.o.o. (ranije R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, OIB: 741-213-29-44, MB: 00001034546, u daljnjem tekstu nazvan "Organizator".

  1.3. Program se provodi pod nazivom R-Team (u daljnjem tekstu "Program", "R-Team"):

  1.4. Osoba koja želi sudjelovati u Programu (u daljnjem tekstu nazvana "Kupac" ili "Sudionik") pridružuje se Programu stvaranjem korisničkog računa u internetskoj trgovini www.R-GOL.com, odabirom suglasnosti za sudjelovanje u Programu i suglasnosti za primanje komercijalnih informacija (spremanje u newsletter).

  1.5. Pravila sudjelovanja u Programu uređuju se ovim Propisima, koji će biti objavljeni na web stranici www.R-GOL.com ("Internetska trgovina") i u Stacionarnim trgovinama.

  1.6. Registrirani Sudionici bit će obaviješteni o promjenama u Propisima i njihovom opsegu elektroničkim putem (na adresu e-pošte navedenu prilikom registracije ili narudžbe). Obavijest će se poslati najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih Propisa. Promjene će se uvoditi radi prilagodbe Propisa primjenjivom pravnom statusu, radi sprečavanja zloupotrebe, iz sigurnosnih razloga, u slučaju uvođenja novih tehnoloških rješenja u radu Trgovine, radi poboljšanja zaštite privatnosti kupaca i radi uvođenja redakcijskih promjena.


2. PRAVILA PROGRAMA


  2.1. R-Team je poseban, dobrovoljni program vjernosti namijenjen svim kupcima Internetske trgovine i Stacionarnih trgovina koji su stvorili račun u Internetskoj trgovini www.R-GOL.com i suglasni su primati komercijalne informacije (newsletter). Organizator zadržava pravo isključiti pojedine Trgovine iz Programa u bilo kojem trenutku, trajno ili privremeno.

  2.2. Kupnjom u Internetskoj trgovini ili Stacionarnim trgovinama Sudionik prikuplja bonus iznos (u daljnjem tekstu nazvan "Bonus") u iznosu od 10% vrijednosti kupnje, koji se može koristiti prema uvjetima navedenim u nastavku.

  2.3. Bonus se ne može kombinirati s bilo kojom drugom promocijom ili posebnom ponudom Organizatora.

  2.4. Račun Sudionika koji je potvrdio spremnost za sudjelovanje u Programu R-Team treba sadržavati potrebne osobne podatke (ime, prezime, e-adresa, broj telefona). Organizator zadržava pravo da ne prihvati obrazac ispunjen od strane potencijalnog Sudionika ako ne pruži potrebne podatke.

  2.5. Sudionik koji se prijavi za Program u Stacionarnoj trgovini automatski stvara račun u Internetskoj trgovini www.R-GOL.com i prima virtualnu Programsku karticu koja omogućuje identifikaciju pri kupnji u Stacionarnim trgovinama. Sudionik se također može identificirati na temelju osobnih podataka koje je pružio.

  2.6. Podaci za prijavu na korisnički račun u Internetskoj trgovini bit će poslani na e-adresu navedenu prilikom registracije u elektroničkom obliku.

  2.7. Sudionici Programa R-Team mogu biti punoljetne fizičke osobe koje ne obavljaju poslovnu djelatnost.

  2.8. Maloljetnici mogu sudjelovati u Programu samo uz suglasnost svojih zakonskih zastupnika.

  2.9. Sudionik je obvezan pridržavati se odredbi ovih Propisa i ne poduzimati radnje suprotne dobroj praksi ili koristiti sudjelovanje u Programu R-Team u komercijalne svrhe ili na štetu Organizatora. Konkretno, Sudionik ne smije poduzimati sljedeće radnje u vezi sudjelovanja u Programu R-Team:

  • obavljati kupnje u Internetskoj trgovini u ime druge osobe koristeći Bonus na koji ima pravo,
  • obavljati komercijalne aktivnosti u vezi sudjelovanja u Programu R-Team, posebno uključujući preprodaju proizvoda kupljenih u Internetskoj trgovini ili Stacionarnim trgovinama koristeći Bonus,
  • prenositi pristup računu Sudionika u Internetskoj trgovini trećim osobama radi iskorištavanja Bonusa Sudionika.

  2.10. Organizator zadržava pravo isključiti Sudionika iz sudjelovanja u Programu R-Team ako prekrši odredbe ovih Propisa, posebno odredbe iz točke 2.9. iznad.


3. PRAVILA ZA RACUNANJE I KORIŠTENJE BONUSA U PROGRAMU R-Team


  3.1. Kupci koji koriste Program R-Team naplaćuju Bonus u iznosu od 10% bruto vrijednosti svake kupnje obavljene u Stacionarnim trgovinama R-GOL i Internetskoj trgovini www.R-GOL.com isključujući troškove prijevoza. Bonus se koristi prema uvjetima navedenim u nastavku. Bonus se ne može pretvoriti u gotovinu. Bonus se matematički zaokružuje na cijele brojeve.

  3.2. Prikupljeni Bonus može se koristiti za sljedeće kupnje u Stacionarnim trgovinama ili Internetskoj trgovini. Bonus se koristi u obliku popusta na kupnju, pod uvjetom da popust ne može biti veći od 50% vrijednosti kupljenih proizvoda.

  3.3. Ako je Bonus izračunat na računu Sudionika veći od 50% vrijednosti kupljenih proizvoda, preostali, neiskorišteni Bonus ostaje na računu Sudionika i može se koristiti za sljedeće kupnje. Ako je Bonus prikupljen na računu Sudionika manji ili jednak 50% vrijednosti proizvoda za određenu kupnju, Sudionik može koristiti cijeli prikupljeni Bonus.

  3.4. Ako se Bonus koristi za transakciju u kojoj Sudionik kupuje više proizvoda, ravnomjerno se raspoređuje između proizvoda i smanjuje cijenu svakog nepopusta proizvoda.

  3.5. Bonus iz određene transakcije može se koristiti nakon 30 dana od datuma prodaje u okviru te transakcije. Datum fiskalizacije prodaje u okviru te transakcije smatra se realizacijom prodaje. Fiskalizacija prodaje odvija se prije nego što se roba pošalje ili izda Sudioniku - na datum izdavanja Potvrde o kupnji sukladno Propisima.

  3.6. Sudionik može koristiti Bonus iz određene transakcije unutar razdoblja od najviše 180 dana od datuma transakcije. Nakon navedenog roka, prikupljeni Bonus će biti izbrisan, što, međutim, ne utječe na Bonus prikupljen iz budućih transakcija.

  3.7. Sve informacije o stanju računa i prikupljenom Bonusu dostupne su u kartici "Moj račun" u Internetskoj trgovini ili od zaposlenika Stacionarnih trgovina.

  3.8. Pri kupnji u stacionarnim trgovinama Sudionik se provjerava na temelju virtualne kartice koju posjeduje. U slučaju nedostatka kartice, Sudionik se može provjeriti na temelju drugih podataka (npr. osobnih ili kontakt podataka), pod uvjetom da provjera ne izaziva opravdane sumnje.

  3.9. U slučaju povrata proizvoda iz transakcije u kojoj je Bonus korišten, račun Sudionika ponovno će biti zadužen za vrijednost Bonusa za vraćene proizvode.

  3.10. U slučaju povrata proizvoda iz transakcije u kojoj je Bonus naplaćen na računu određenog Sudionika, prikupljeni Bonus bit će umanjen za vrijednost koja proizlazi iz vrijednosti vraćenih proizvoda.

  3.11. Program se ne može kombinirati s drugim programima, promotivnim kampanjama ili kodovima za popuste dostupnim za upotrebu u Internetskoj trgovini i Stacionarnim trgovinama, i nije moguće koristiti različite programe, promotivne kampanje ili dodatne kodove za popuste tijekom jedne transakcije.

  3.12. Da biste koristili Program u košarici za kupovinu, Sudionik se mora prijaviti na svoj račun. Da biste koristili prikupljeni Bonus prilikom kupovine u Internetskoj trgovini, Sudionik, prilikom kupnje, odabire opciju "Koristim R-Team" u košarici za kupovinu, što uzrokuje - ako se Bonus nalazi na računu Sudionika - odgovarajuće smanjenje cijene nepopusta proizvoda u košarici.

  3.13. Da bi se koristio Bonus u Stacionarnoj trgovini, Sudionik mora obavijestiti prodavatelja da je Sudionik Programa i da želi koristiti Bonus prije nego što obavi kupnju.

  3.14. Ako je Bonus na računu Sudionika naplaćen ili korišten suprotno Propisima, Organizator će imati pravo poništiti dio ili sav naplaćeni Bonus, o čemu će Sudionik biti obaviješten.

  3.15. Za Sudionike Programa R-Team organiziraju se privremene promocije (npr. množenje Bonusa, dodatni besplatni proizvodi za kupnje, itd.). Detalji privremenih ponuda (roka trajanja i pravila) bit će objavljeni na web stranici www.R-GOL.com i u Stacionarnim trgovinama. Organizator može, prema vlastitom nahođenju i na uvjete i odredbe posebno specificirane od strane Organizatora, slati posebne promotivne ponude odabranim Sudionicima Programa koji su pristali primati komercijalne informacije. Upotreba takvih ponuda odvija se bez kršenja točaka 2.3 i 3.11 Propisa.


4. OSOBNI PODACI


  4.1. Davanje osobnih podataka od strane sudionika je dobrovoljno, ali potrebno za sudjelovanje u R-Team programu vjernosti. Nedostatak podataka spriječit će vas da sudjelujete u navedenim aktivnostima. Davanje vašeg datuma rođenja je dobrovoljno i ne utječe na mogućnost prijave za R-Team program vjernosti.

  4.2. Osobni podaci korisnika obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) - u daljnjem tekstu "GDPR". Administrator osobnih podataka sudionika programa je organizator programa. Možete kontaktirati administratora podataka na sljedeći način: putem e-pošte - slanjem poruke na adresu e-pošte: [email protected] ili telefonom na broj +385 1 800 0289.

  4.3. Administrator podataka imenovao je inspektora za zaštitu podataka koji se može kontaktirati u svakom pitanju koje se odnosi na obradu osobnih podataka korisnika. Kontakt s inspektorom za zaštitu podataka: [email protected].

  4.3. Podaci sudionika prikupljaju se tijekom registracije putem elektroničkog obrasca (ime, prezime, e-adresa, broj telefona, datum rođenja). Organizator obrađuje osobne podatke sudionika na temelju GDPR-a u sljedeće svrhe:

  • izvršavanje ugovora o prodaji i dodjela bonusa, održavanje korisničkog računa u R-GOL internetskoj trgovini sukladno čl. 6. stavak 1. točka b GDPR-a;
  • ispunjavanje pravnih obveza koje leže na administratoru, posebno poreznih ili računovodstvenih obveza (članak 6. stavak 1. točka c GDPR-a);
  • slanje komercijalnih informacija o proizvodima ili uslugama administratora elektroničkim putem (članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a - privola);
  • ostvarivanje legitimnog interesa administratora (članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a) koji se sastoji u vođenju programa vjernosti R-Team, ostvarivanju potraživanja ili obrani od potraživanja, u svrhu provođenja statističkih i analitičkih aktivnosti, kao i u svrhu kontakta. Također želimo vas obavijestiti da se u marketinške svrhe, u nekim slučajevima, osobni podaci mogu profilirati kako bi se sudionicima pružile prilagođene marketinške informacije, što je također naš legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a).

  4.4. Podaci sudionika neće biti preneseni u treće zemlje. Razdoblje obrade osobnih podataka ovisi o svrsi za koju se podaci obrađuju. Razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati izračunava se na temelju sljedećih kriterija: pravne odredbe koje mogu obvezivati organizatora na obradu podataka u određenom razdoblju; razdoblje potrebno za zaštitu interesa organizatora; razdoblje potrebno organizatoru za pružanje usluga i potrebnu podršku sudioniku; razdoblje za koje je dana privola.

  4.4. Sudionik programa ima pravo pristupa, ažuriranja i ispravljanja svojih osobnih podataka. Sudionik programa ima pravo povući privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, zatražiti njihovo brisanje od strane organizatora, uložiti prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa administratora, pravo na ograničenje obrade i pravo na zahtjev za prijenos podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka provedene na temelju privole danoj prije njezina povlačenja.

  4.5. Za ostvarivanje navedenih prava, sudionik se treba obratiti administratoru koristeći pružene kontakt informacije i obavijestiti ga koji je točno pravo i u kojem opsegu sudionik želi ostvariti.

  4.6. Sudionik programa dužan je obavijestiti organizatora o svakoj promjeni svojih osobnih podataka navedenih u registracijskom obrascu. U nedostatku takve obavijesti, organizator nije odgovoran za kašnjenje ili nedostatak informacija o trenutnim promocijama namijenjenim sudionicima programa, osim ako nedostatak obavijesti utječe na osobne podatke potrebne za pružanje takvih informacija.

  4.7. Osobni podaci se ne koriste za automatizirano donošenje odluka.

  4.8. Privola za obradu osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u programu može se povući u bilo kojem trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Međutim, povlačenje privole za obradu osobnih podataka rezultira nemogućnošću sudjelovanja u R-Team programu.

  4.9. U slučaju sumnje u ispravnost obrade osobnih podataka od strane administratora, sudionik ima pravo podnijeti pritužbu predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka (ul. Stawki 2, Varšava).

  4.10. Primatelji podataka sudionika programa bit će subjekti koji pružaju podršku administratoru s kojima su sklopljeni ugovori o povjerenju za obradu podataka (uključujući pravnu podršku, IT, marketinške aktivnosti).


5. ZATVARANJE PROGRAMA, ODUSTAJANJE OD SUDJELOVANJA U PROGRAMU


  5.1. Organizator zadržava pravo suspendiranja ili zatvaranja programa u bilo kojem trenutku tijekom njegova trajanja, uz uvjet da se poštuju prava stečena od strane sudionika.

  5.2. U slučaju zatvaranja ili suspendiranja programa, mogućnost stjecanja bonusa bit će blokirana na svim karticama i računima sudionika, što ne utječe na pravo sudionika da koristi bonusi koji su mu akumulirani na računu unutar 180 dana od izvršenih pojedinačnih transakcija.

  5.3. U slučaju zatvaranja ili suspendiranja programa, organizator je dužan postaviti odgovarajuće informacije na web stranicu www.R-GOL.com, u R-GOL prodavnicama i obavijestiti sudionike putem e-pošte.

  5.4. Činjenica da je program zatvoren ili suspendiran od strane organizatora ne daje pravo sudioniku da zahtijeva isplatu vrijednosti kupljenog bonusa u gotovini od organizatora.

  5.5. Odustajanje od sudjelovanja u programu provodi se povlačenjem privole za primanje komercijalnih informacija (newsletter) ili na zahtjev korisnika, nakon što kontaktira Službu za korisnike na e-mail adresi: [email protected] telefonski broj: +385 1 800 0289. Zatvaranje računa podrazumijeva odustajanje od korištenja akumuliranih bonusa.


6. POSTUPAK PRIGOVORA


  6.1. Sudionik ima pravo podnijeti prigovor u vezi s provedbom odredbi ovih Pravila, posebno u vezi s dodijeljenim bonusima ili provedbom popusta.

  6.2. Prigovor treba podnijeti u roku od 30 dana od nastanka okolnosti koje ga opravdavaju. Prigovor se može poslati poštom, kurirskom službom, osobno dostaviti u uredu organizatora ili poslati e-poštom na adresu: [email protected].

  6.3. Prigovor treba sadržavati ime i prezime, e-adresu, adresu osobe koja podnosi prigovor, datum, opis i razlog prigovora te očekivanja sudionika u vezi rješenja problema.

  6.4. Prigovori se razmatraju u roku od 14 dana od datuma njihova zaprimanja od strane organizatora. Podnositelji prigovora se obavješćuju pismeno ili na zahtjev korisnika putem e-pošte o razmatranju prigovora.

  6.5. Neprihvaćanje zahtjeva u postupku prigovora ili isteka roka navedenog u čl. 6.2 ne utječe na pravo korisnika da ostvari ove zahtjeve pred redovnim sudom.


7. ZAVRŠNE ODREDBE


  7.1. Ukoliko nisu uređene ovim Pravilima, primjenjuju se odredbe poljskog prava, posebno Zakona od 23. travnja 1964. o građanskom zakonu (Službeni glasnik 1964.16.93, kako je izmijenjen).

  7.2.Sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Pravila rješavat će nadležni sud u skladu s općim odredbama.

  7.3.Sadržaj ovih Pravila dostupan je svim sudionicima na web stranici www.R-GOL.com, u prodavnicama te u uredu organizatora.

  7.4.Odabir odgovarajuće privole od strane korisnika na registracijskom obrascu dostupnom u prodavnicama ili pridruživanje programu putem web stranice www.R-GOL.com rezultira prihvaćanjem uvjeta ovih Pravila i obvezom njihova poštivanja.

  7.5.Organizator programa nije odgovoran za posljedice netočnog ispunjavanja registracijskog obrasca od strane korisnika.

  7.6.Ova Pravila vrijede od 2. listopada 2023. godine.


Posljednja verzija pravilnika R-Team koja je bila na snazi do 01.10.2023. godine nalazi se ovdje -> Arhivski R-Team propisi