Podmínky věrnostního programu R-TEAM


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky stanoví zásady, rozsah a pravidla účasti ve věrnostním programu R-TEAM.

1.2. Provozovatelem programu je R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa, Górka 3D, 14-100 Ostróda, Polsko, NIP (DIČ): 741-213-29-44, KRS (Národní soudní rejstřík) 0000630273

dále jen „provozovatel“.

1.3. Program je provozován pod názvem R-TEAM.

1.4. Osoba, která se chce zúčastnit programu (dále jen „zákazník“ nebo „účastník“), se do programu zapojí tak, že:

založí uživatelský účet v e-shopu www.R-GOL.com, zaškrtne souhlas s účastí v programu a udělí souhlas s doručováním obchodních informací (objedná si zasílání novinek) nebo

vyplní elektronický formulář v kamenné prodejně provozovatele, kde vyplní povinná pole a zaškrtne vyžadované souhlasy, a na tomto základě má založený účet v e-shopu

1.5. Pravidla pro účast v programu upravují tyto podmínky, které budou zveřejněny na stránce www.R-GOL.com a v kamenných prodejnách.

1.6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést v těchto podmínkách změny kdykoli v době trvání programu. Informace o změně podmínek a datu nabytí účinnosti nových podmínek bude zveřejněna na internetové stránce www.R-GOL.com a v kamenných prodejnách provozovatele. Účastníci budou o změně podmínek informováni e-mailem.


2. PRAVIDLA PROGRAMU

2.1. R-TEAM je speciální, dobrovolný věrnostní program určený pro všechny zákazníky e-shopu a kamenných prodejen, kteří si založili účet v e-shopu www.R-GOL.com nebo kamenné prodejně a udělili souhlas s doručováním obchodních informací (zasílání novinek). Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli trvale nebo dočasně vyjmout jednotlivé prodejny z programu.

2.2. Účastník, který uskuteční nákup v e-shopu nebo kamenných prodejnách, shromažďuje peněžní prémii ve výši 10 % hodnoty uskutečněného nákupu, kterou může využít podle níže stanovených pravidel. Účast v programu umožňuje využít další akce a speciální nabídky podle pravidel stanovených provozovatelem zvlášť.

2.3. Pro zapojení do programu R-TEAM je třeba:

založit uživatelský účet v e-shopu a udělit souhlas s doručováním obchodních informací (souhlas se zasíláním novinek) nebo

vyplnit elektronický registrační formulář dostupný v kamenných prodejnách, což má stejný význam jako založení účtu v e-shopu, a udělit souhlas s doručováním obchodních informací.

2.4. Účet účastníka, který potvrdil zájem o využívání programu R-TEAM, by měl mít povinné osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, číslo telefonu) a dobrovolné doplňkové údaje v podobě data narození. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout formulář vyplněný potenciálním účastníkem, jestliže tento formulář nemá povinné údaje.

2.5. Účastník, který se zapíše do programu v kamenné prodejně, tím automaticky zakládá účet v e-shopu www.R-GOL.com a získává virtuální kartu programu umožňující jeho identifikaci při nákupech v kamenných prodejnách. Účastník může být identifikován také na základě jím uvedených osobních údajů.

2.6 Údaje pro přihlášení na uživatelský účet v e-shopu budou zaslány na e-mail uvedený při registraci na elektronickém formuláři.

2.7. Účastníky programu R-TEAM mohou být plnoleté osoby.

2.8. Neplnoleté osoby mohou být účastníky programu pouze se souhlasem svých zákonných zástupců, po zaškrtnutí povinného souhlasu na formuláři.

2.9. Účastník je povinen dodržovat ustanovení těchto podmínek, a dále nevyvíjet aktivity, které by byly v rozporu s dobrými zvyklostmi, stejně jako nevyužívat členství v programu R-TEAM ke komerčním účelům nebo aktivitám ke škodě provozovatele. Zejména účastník nesmí v souvislosti s účastí v programu R-TEAM vyvíjet následující aktivity:

a) uskutečňovat nákupy v e-shopu jménem jiné osoby nebo pro ni s využitím prémie, jež přísluší účastníkovi,

b) provozovat v souvislosti s členstvím v programu R-TEAM komerční činnost spočívající zejména v dalším prodeji zboží pořízeného v e-shopu nebo kamenných prodejnách s využitím prémie,

c) poskytovat přístup na účet účastníka v e-shopu třetím osobám za účelem využití prémie účastníka.

2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z členství v programu R-TEAM v případě, že účastník poruší ustanovení těchto podmínek, zejména ustanovení bodu 2.9. výše.


3. ZÁSADY PŘIPISOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ PRÉMIÍ V PROGRAMU R-TEAM

3.1. Zákazníkům využívajícím program R-TEAM se připisuje peněžní prémie ve výši 10 % hodnoty každého uskutečněného nákupu v kamenných prodejnách R-GOL, e-shopu www.R-GOL.com a aplikaci R-GOL.com bez nákladů na dopravu. Využití prémie se řídí níže uvedenými zásadami. Prémii nelze směnit za hotovost. Prémie se zaokrouhluje matematicky na celá čísla.

3.2. Připsanou prémii je možné využít při dalším nákupu v kamenných prodejnách, aplikaci nebo e-shopu výhradně na nákup zboží, které není ve výprodeji, v akci ani ve slevě. Prémie se využívá formou slevy z uskutečněného nákupu s tím, že sleva bude naúčtována pouze ze zboží, které není ve výprodeji ani v akci, a nesmí být vyšší než 50 % hodnoty nakoupených výrobků.

3.3. V případě, že prémie připsaná na účet účastníka je vyšší než 50 % hodnoty kupovaného zboží, pak zbývající, nevyužitá prémie zůstane na účtu účastníka a je možné ji využít při příštím nákupu. Za situace, kdy prémie připsaná na účet účastníka je nižší nebo se rovná 50 % hodnoty zboží v rámci daného nákupu, pak může účastník využít celou shromážděnou prémii.

3.4. Je-li prémie využita pro transakci, kdy účastník nakupuje více výrobků, pak se prémie dělí proporčně mezi výrobky a proporčně snižuje cenu každého výrobku, který není ve výprodeji ani v akci.

3.5. Prémii z dané transakce je možné využít po uplynutí 30 dnů od uskutečnění prodeje v rámci dané transakce. Za realizaci prodeje se považuje datum zdanitelného plnění v rámci dané transakce. Zdanitelné plnění nastává před odesláním nebo vydáním zboží účastníkovi.

3.6. Prémii z dané nákupní transakce může účastník využít v období do 180 dnů. Po uplynutí této lhůty bude připsaná prémie smazána, to však nemá vliv na prémie připsané z pozdějších transakcí.

3.7. Veškeré informace o stavu účtu a připsaných prémiích jsou k dispozici v záložce „Můj účet“ v e-shopu nebo u pracovníků kamenných prodejen.

3.8. V případě uskutečnění nákupu v kamenné prodejně je účastník ověřován na základě jeho virtuální karty. Pokud kartu nemá, může být účastník ověřen na základě jiných údajů (např. osobních či kontaktních), pakliže výsledek ověření nebude budit důvodné pochybnosti.

3.9. V případě vrácení zboží z transakce, v níž byla využita prémie, bude na účet účastníka opět připsána hodnota prémie připadající za vrácené zboží.

3.10. V případě vrácení zboží z transakce, v jejímž rámci byla na účet daného účastníka připsána prémie, bude připsaná prémie snížena o hodnotu vyplývající z hodnoty vráceného zboží.

3.11. Program nelze spojovat s jinými programy, slevovými kódy, které jsou dostupné k využití v prodejně, a není možné využívat více programů, dodatečné slevové kódy při jedné transakci.

3.12. Pro využití programu v nákupním košíku musí být účastník přihlášen na svůj účet. Pro využití připsané prémie při nákupu v e-shopu účastník při uskutečňování nákupu zaškrtne v nákupním košíku možnost „Využívám R-TEAM“, a poté, v případě, že na účet účastníka byla připsána prémie, dojde k odpovídajícímu snížení ceny nezlevněného zboží v košíku. Pro využití programu v nákupním košíku musí být uživatel přihlášen na svůj účet.

3.13. Pro využití prémie v kamenné prodejně musí účastník před uskutečněním nákupu nahlásit prodejci, že je účastníkem programu a chce prémii využít.

3.14. Provozovatel si vyhrazuje možnost změnit výši připisované prémie. Prémii získanou před změnou její výše bude možné využít podle podmínek platných před touto změnou. V případě změny výše prémie provozovatel zveřejní příslušnou informaci na internetové stránce www.R-GOL.com, v kamenných prodejnách R-GOL, a oznámí ji účastníkům formou e-mailu.

3.15. Jestliže prémie na účtu účastníka byla připsána nebo využita v rozporu s těmito podmínkami, bude provozovatel oprávněn připsanou prémii zčásti nebo zcela zneplatnit, a účastník o tom bude informován.

3.16. Pro účastníky programu R-TEAM jsou pořádány časově omezené akce (např. znásobení prémie, dárky navíc k nákupu atd.). Podrobnosti časově omezených nabídek (doba platnosti a pravidla) budou zveřejněny na stránce www.R-GOL.com a v kamenných prodejnách. Provozovatel může podle vlastního uvážení a podle pravidel stanovených zvlášť provozovatelem adresovat vybraným členům programu, kteří udělili souhlas s doručováním obchodních informací, speciální akční nabídky.


4. OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Sdělení osobních údajů účastníkem je dobrovolné, avšak nezbytné pro účast ve věrnostním programu R-TEAM. Bez sdělení údajů nebude možné se do tohoto programu zapojit. Sdělení data narození je dobrovolné a nemá vliv na možnost zapsat se do věrnostního programu R-TEAM.

4.2. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“. Správcem osobních údajů člena programu je provozovatel programu. Správce osobních údajů je možné kontaktovat následovně: e-mailem – zasláním zprávy na e-mail: [email protected] nebo telefonicky na čísle +48 22 299 89 00.

4.3. Správce osobních údajů jmenoval inspektora ochrany údajů, kterého je možné kontaktovat v jakékoli záležitosti spojené se zpracováním osobních údajů zákazníka. Kontakt na inspektora ochrany údajů: [email protected]

4.4. Osobní údaje účastníka jsou shromažďovány při registraci na elektronickém formuláři (jméno, příjmení, e-mail, číslo telefonu, datum narození). Provozovatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě GDPR pro následující účely: a. plnění smlouvy o prodeji a udělení prémie, vedení uživatelského účtu v e-shopu R-GOL na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR; b. plnění zákonných povinností uložených správci, zejména daňových či účetních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR); zasílání obchodních informací o výrobcích nebo službách správce elektronickou cestou (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR – souhlas); realizace oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívajícího ve vymáhání nároků nebo obhajobě před nároky, dále pak za účelem statistických a analytických úkonů, a také pro kontaktní účely. Kromě toho informujeme, že pro marketingové účely mohou být v některých případech osobní údaje profilovány za účelem poskytnout účastníkovi cílené marketingové informace, což je zároveň náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

4.5. Údaje účastníka nebudou poskytovány do třetího státu. Doba zpracování osobních údajů je závislá na účelu, pro jaký jsou údaje zpracovávány. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, se vypočítává na základě následujících kritérií: právní předpisy, které mohou provozovateli uložit zpracování osobních údajů po určitou dobu; doba, která je nezbytná k ochraně zájmů provozovatele; doba nezbytná k poskytování služeb provozovatelem a zajištění nezbytné obsluhy účastníka; doba, na jakou byl udělen souhlas.

4.6. Člen programu má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich doplnění a opravu. Člen programu má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat jejich vymazání provozovatelem, vznést námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pro využití výše uvedených práv by měl účastník kontaktovat správce pomocí poskytnutých kontaktních údajů a informovat ho, jakého práva a v jakém rozsahu chce účastník využít.

4.7. Člen programu je povinen oznámit provozovateli každou změnu svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři. Pokud toto oznámení neučiní, nenese provozovatel odpovědnost za zpožděné informování nebo neinformování o aktuálních akcích adresovaných účastníkům programu, pakliže se neoznámená změna týká těch osobních údajů, které jsou pro takové informování nezbytné.

4.8. V případě pochybností ohledně oprávněnosti zpracování osobních údajů správcem má účastník právo podat stížnost u polského předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, Warszawa, Polsko).

4.9. Příjemci osobních údajů účastníka programu budou osoby poskytující pro správce podpůrné služby, s kterými byly uzavřeny smlouvy o svěření zpracování osobních údajů (mj. IT podpora, marketingová činnost).


5. UKONČENÍ PROGRAMU, ZRUŠENÍ ÚČASTI V PROGRAMU.

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit program kdykoli v době jeho trvání s tím, že bude však respektovat práva získaná účastníkem.

5.2. V případě ukončení nebo přerušení programu bude na všech kartách a účtech účastníků zablokována možnost připisování prémií, čímž není narušeno právo účastníka využít prémie připsané na jeho účet ve lhůtě do 180 dnů od uskutečnění jednotlivých transakcí.

5.3. V případě ukončení nebo přerušení programu je provozovatel povinen zveřejnit příslušnou informaci na internetových stránkách www.R-GOL.com, v kamenných prodejnách R-GOL a oznámit to účastníkům formou e-mailu.

5.4. Skutečnost, že provozovatel ukončil nebo přerušil program, neopravňuje účastníka k tomu, aby se vůči provozovateli domáhal vyplacení hodnoty získaných prémií v hotovosti.

5.5. Účast v programu je možné zrušit odvoláním souhlasu s doručováním obchodních informací (zasílání novinek) nebo na žádost zákazníka tak, že zákazník kontaktuje Oddělení péče o zákazníky na adrese: [email protected], tel. č.: (+48) 22 299 89 00. Zrušením účtu se účastník vzdává využití shromážděných prémií.


6. POSTUP PRO REKLAMACI

6.1. Účastník je oprávněn podat reklamaci v souvislosti s plněním ustanovení těchto podmínek, zejména v oblasti připsaných prémií nebo využití slevy.

6.2. Reklamace by měla být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastane okolnost opodstatňující její podání. Reklamace by měla být zaslána poštou, kurýrem, podána osobně v sídle provozovatele nebo zaslána e-mailem na adresu: [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese: https://www.R-GOL.com/contact.

6.4. Reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení, e-mail, případně přesnou adresu reklamujícího, datum, popis a důvod reklamace.

6.5. Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů ode dne jejich doručení provozovateli. Ve zvlášť odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů. O vyřízení reklamace jsou reklamující informováni písemně nebo na žádost zákazníka cestou e-mailu.

6.6. Pokud nebudou uznány nároky v rámci reklamačního řízení nebo uplyne lhůta uvedená v 7.2, není tím dotčeno právo zákazníka domáhat se těchto nároků u obecného soudu.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. V rozsahu neupraveném v těchto podmínkách se použijí polské právní předpisy, mj. zejména zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník (Sb. Polské republiky 1964.16.93, ve znění pozd. předp.).

7.2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s uplatňováním těchto podmínek bude řešit příslušný soud podle obecně závazných předpisů.

7.3. Znění těchto podmínek je přístupné pro všechny účastníky na internetové stránce www.R-GOL.com, v kamenné prodejně, a také v sídle provozovatele.

7.4. Zaškrtnutím příslušného souhlasu na registračním formuláři dostupném v e-shopu nebo zapojením do programu prostřednictvím internetové stránky www.R-GOL.com zákazník přijímá požadavky těchto podmínek a zavazuje se je dodržovat.

7.5. Provozovatel programu nenese odpovědnost za následky chybného vyplnění registračního formuláře zákazníkem.

7.6. Tyto podmínky platí ode dne 1. 3. 2020.