DŮVĚRA A BEZPEČNOST


POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Politika ochrany soukromí stanoví zásady shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů, které od uživatelů získala společnost R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa (s. r. o., k. s.) se sídlem: Polsko, 14-100 Ostróda, Górka 3D, NIP (DIČ): 741-213-29-44, KRS (Národní soudní rejstřík): 0000630273, a to prostřednictvím e-shopu, který je k dispozici na adresách www.R-GOL.com , www.R-GOL.net.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že správcem Vašich osobních údajů je společnostR-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa se sídlem v Polsku, Ostróda, Górka 3D (PSČ 14-100). Ve společnosti byl jmenován inspektor ochrany osobních údajů (korespondenční adresa: Górka 3D, Ostróda (PSČ 14-100), Polsko; e-mail IOD@R-GOL.com.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem založení a vedení zákaznického účtu, realizace objednávek podaných v e-shopu společnosti R-GOL na základě uzavření a plnění smlouvy, kterou jsme vázáni, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů / GDPR).

Dále Vás informujeme, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely spojené s plněním právních povinností, jež nám jsou uloženy (např. poskytování odpovědí na reklamace, vystavování a uchovávání faktur), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

V případě, že vyjádříte zvláštní souhlas s elektronickým doručováním obchodních informací o výrobcích nebo službách společnosti R-GOL nebo také v případě, že vyjádříte zvláštní souhlas s doručováním marketingových informací, budeme pro tyto účely využívat Vámi uvedenou adresu elektronické pošty na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Kromě toho Vás informujeme, že v případě, že vyjádříte zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely telefonického předkládání informací o výrobcích nebo službách společnosti, budeme zpracovávat Vaše údaje pro tyto účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Navíc můžete vyjádřit souhlas se zasíláním informací o opuštěném košíku (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), v takovém případě budou rozhodnutí, která se Vás týkají, vykonávána automaticky.

V rozsahu využití možnosti doporučit výrobek příteli mohou být údaje zpracovávány pro tento účel výhradně na základě souhlasu, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Dále Vás informujeme, že Vaše údaje mohou být zpracovávány pro účely spojené s průběžným zodpovídáním položených otázek, a to na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem, který realizuje správce osobních údajů, je kontakt se zákazníkem.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy budete registrovaným uživatelem e-shopu společnosti R-GOL, a po této době budou údaje zpracovávány po dobu nezbytnou k uplatnění případných nároků příslušejících správci osobních údajů. Pokud je právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů souhlas, budou údaje zpracovávány do chvíle jeho odvolání. V případě navázání kontaktu nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány déle, než je to nezbytné pro odpověď na položenou otázku, a po této době mohou být zpracovávány do doby promlčení případných nároků.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty pracovníkům nebo spolupracovníkům správce osobních údajů a také subjektům, které mu poskytují podporu na základě objednaných služeb (např. kurýrní společnosti)a v souladu s uzavřenými smlouvami o pověření. Vedle toho Vás informujeme, že máte právo na přístup k obsahu Vašich osobních údajů, máte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování (bude možné je uchovávat), právo na přenositelnost údajů (údaje budou zaslány Vám nebo jinému správci), právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, které bylo uskutečněno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Informujeme Vás, že Vám přísluší také právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u předsedy polského Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se budete domnívat, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. Uvedení Vašich osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro naplnění výše popsaných účelů.

Při používání webových stránek a mobilní aplikace společnosti R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa uživatelem jsou na serveru automaticky shromažďovány anonymní informace, např. IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ zařízení, typ operačního systému apod. Informace uložené na serveru se využívají zejména pro technické účely a pro účely spojené se správou internetových služeb, zajištění bezpečného fungování internetových služeb, plnění ustanovení podmínek, právní ochrany. Vedle toho jsou tyto informace využívány ke shromažďování statistických či marketingových informací.

Navíc si správce osobních údajů vyhrazuje právo zasílat Push zprávy, které obsahují personalizované obchodní informace, slevové kupony a informace o změně stavu objednávky. Uživatel může tyto zprávy v aplikaci kdykoli vypnout.

Společnost R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa používá soubory „cookies“ za účelem zajištění bezpečnosti, přihlášení, přístupu k internetovým službám, dodávek služeb a obsahu přizpůsobeného individuálním potřebám a zájmům uživatelů a dále pro statistické a marketingové účely. Soubory „cookies“ obsahují informace nezbytné pro správné fungování internetových služeb. Soubory cookies neobsahují osobní údaje. Pokud uživatel vypne souhlas se soubory cookies v internetovém prohlížeči, může to způsobit komplikace nebo znemožnit řádné využívání internetových služeb.

Google Analytics – společnost R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa shromažďuje anonymní statistické údaje o navštívených stránkách. Tyto údaje slouží výlučně ke statistické analýze provozu na stránkách internetových služeb. Zásady politiky ochrany soukromí Google Analytics naleznete na stránkách: www.google.com

Nevyžádané zprávy – společnost R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa si vyhrazuje právo zasílat nevyžádané zprávy osobám, jejichž kontaktní údaje má k dispozici a které souhlasily s Politikou ochrany soukromí. Tyto zprávy se budou týkat technických aspektů fungování internetových služeb (technické zprávy), změn podmínek nebo politiky ochrany soukromí. Předmětné zprávy nebudou obsahovat obchodní informace. Uživatel může dobrovolně vyjádřit zvláštní souhlas s elektronickým doručováním obchodních informací (mailing, novinky) na jím uvedenou adresu elektronické pošty, a to o výrobcích a službách, které nabízí R-GOL Sp. z o.o. Sp. K, a také o výrobcích a službách, které nabízí partneři a subjekty spolupracující s R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa Uživatel může také kdykoli odvolat souhlas s doručováním obchodních informací, a to tak, že se přihlásí na svůj účet či na stránky nebo zašle e-mail s příslušným textem na adresu info@R-GOL.cs

Správce osobních údajů nenese odpovědnost za obsah a praxi, kterou v oblasti ochrany osobních údajů uplatňují jiné internetové stránky, na něž je možné nalézt spojení a internetové adresy na stránkách nebo v reklamách R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa

V případě kontroly předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů mohou být osobní údaje zákazníka zpřístupněny pracovníkům inspekce v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

V péči o bezpečnost zákazníků jsou všechny soukromé údaje (zasílané při registraci, přihlášení a nákupu) zabezpečeny silným šifrovacím algoritmem, a databáze jsou chráněny proti nahlížení třetích osob.

Veškeré změny týkající se Politiky ochrany soukromí budou zveřejněny na této stránce, a o podstatných změnách budeme informovat viditelnějším způsobem (v případě některých služeb také zasláním e-mailového upozornění s informací o změnách Politiky ochrany soukromí).

V případě dalších otázek týkajících se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte na e-mailu: info@R-GOL.cs